Nieuws

Via ons nieuwsoverzicht wordt je wekelijks op de hoogte gehouden van het belangrijkste nieuws binnen de Kinderopvang. Heb je naar aanleiding van het lezen van een nieuwsartikel vragen of opmerkingen dan kun je contact met ons opnemen.

Ben je op zoek naar een bepaald nieuwsbericht op onze website? Hieronder kun je zoeken in ons archief.

Nieuwsbericht: Gastouderbureau Snoesje start pilot met app in 2018

Gastouderbureau Snoesje start pilot met app in 2018

DATUM: 9 november 2017

Gastouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van een kind en maken de verschillende ontwikkelstadia van dichtbij mee. Niet elk kind ontwikkelt zich echter in hetzelfde tempo. Het signaleren van eventuele voorsprongen of achterstanden is daarom van groot belang. Gastouderbureau Snoesje start begin 2018 een pilot met een app voor gastouders die hierbij helpt.

Lees meer
Nieuwsbericht: Wat is de training Systemisch Werken?

Wat is de training Systemisch Werken?

DATUM: 2 november 2017

Elk mens maakt onderdeel uit van meerdere systemen. Het eerste systeem waarmee we in aanraking komen is familie. Al in onze kindertijd leren we centrale systematische principes zoals binding, ordening en balans. Als een van deze principes verstoord is, leidt dit in veel gevallen tot problemen. Daarom organiseert Gastouderbureau Snoesje de training ‘Systemisch Werken’.

Lees meer
Nieuwsbericht: Studiedagen en congressen voor gastouders

Studiedagen en congressen voor gastouders

DATUM: 27 oktober 2017

Het gastouderschap evolueert continu en dat geldt ook voor de ontwikkeling van gastouders. Hoewel er niets gaat boven lessen uit de praktijk, is het delen en leren van andermans kennis een belangrijke bron van inspiratie en nieuwe inzichten. Ook in de komende maanden vinden weer verschillende bijeenkomsten plaats die de moeite van het bezoeken meer dan waard zijn.

Lees meer
Nieuwsbericht: Personenregister kinderopvang volgend jaar van start

Personenregister kinderopvang volgend jaar van start

DATUM: 19 oktober 2017

In de loop van de eerste maanden van 2018 gaat het Personenregister kinderopvang van start. Het register is ontwikkeld om de veiligheid op plekken als kinderdagverblijven en gastouderopvanglocaties zo goed mogelijk te waarborgen. Aan alle houders van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus is hierover inmiddels een brief gestuurd.

Lees meer
Nieuwsbericht: Gastouder aan huis toch onder Wet minimumloon

Gastouder aan huis toch onder Wet minimumloon

DATUM: 12 oktober 2017

Onlangs schreven wij hoe brancheorganisaties binnen de gastouderopvang bezwaar aantekenden tegen wetgeving vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betrof een maatregel die nog niet definitief was geïmplementeerd, waardoor gastouders aan huis hoop hadden op een positieve uitkomst.

Lees meer