Nieuws

Via ons nieuwsoverzicht wordt je wekelijks op de hoogte gehouden van het belangrijkste nieuws binnen de Kinderopvang. Heb je naar aanleiding van het lezen van een nieuwsartikel vragen of opmerkingen dan kun je contact met ons opnemen.

Ben je op zoek naar een bepaald nieuwsbericht op onze website? Hieronder kun je zoeken in ons archief.

Nieuwsbericht: Register EHBO-certificaten gastouderopvang

Register EHBO-certificaten gastouderopvang

DATUM: 30 maart 2015

Als gastouder moet je verplicht in het bezit zijn van een EHBO-certificaat. Maar niet alle certificaten zijn goedgekeurd. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de certificaten die wel zijn goedgekeurd in een nieuw Register EHBO-certificaten gastouderopvang opgenomen.

Lees meer
Nieuwsbericht: RIVM wil hoofdluis in kaart brengen

RIVM wil hoofdluis in kaart brengen

DATUM: 9 maart 2015

Op woensdag 4 maart was het landelijke Luizendag. Op deze dag werden alle schoolgaande kinderen gecontroleerd op hoofdluis. In aanloop naar deze dag lanceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het onderzoek ‘Luis thuis?’. Het idee achter de landelijke Luizendag is dat alle kinderen tegelijk worden gecontroleerd en zo nodig direct worden behandeld. Zo kan het hoofdluisprobleem goed worden aangepakt.

Lees meer
Nieuwsbericht: Certificaat Kinder EHBO IedereenEHBO.nl wel geldig

Certificaat Kinder EHBO IedereenEHBO.nl wel geldig

DATUM: 9 maart 2015

In tegenstelling tot eerdere berichten in de media is een certificaat EHBO aan Baby’s en Kinderen, behaald via iedereenEHBO.nl, wel geldig. Dit blijkt na overleg van GGD GHOR Nederland, IedereenEHBO.nl en het Nederlandse Rode Kruis.

Lees meer
Nieuwsbericht: Kiki VVE Training 2015 van start

Kiki VVE Training 2015 van start

DATUM: 2 maart 2015

Veel gastouders zijn al gestart met het Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma ‘Kansen in Kinderen’ van Kiki en afgelopen najaar heeft weer een groep met veel enthousiasme de opleiding afgerond en hun diploma in ontvangst mogen nemen. Wij krijgen veel positieve reacties van ouders en gastouders over het VVE programma van Kiki. Gezien dit succes zullen wij dit voorjaar weer van start gaan met een Kiki-training tot erkend VVE Gastouder. Nadine Heemskerk van Kiki zal wederom de training gaan verzorgen.

Lees meer
Nieuwsbericht: Geen klachten over Gastouderbureau Snoesje in 2014

Geen klachten over Gastouderbureau Snoesje in 2014

DATUM: 25 februari 2015

In 2014 is er, net als voorgaande jaren, geen enkele klacht ingediend over Gastouderbureau Snoesje. Dit blijkt uit het Openbaar jaarverslag Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en Oudercommissies 2014. Zie in dit kader tevens de klachtvrijbrieven 2014 die zijn ontvangen van de externe klachtencommissie kinderopvang. In het afgelopen jaar waren ouders overwegend positief over de dienstverlening van ons gastouderbureau. Natuurlijk zijn wij hier erg trots op en doen we er alles aan om dit resultaat komend jaar te evenaren.

Lees meer