Gastouder Losser

Als je een gastouder in Losser zoekt, wil je zeker weten dat hij of zij op de juiste manier met jouw kind om kan gaan. De gastouder moet betrouwbaar zijn en het liefst ervaring hebben met kinderopvang. Gastouderbureau Snoesje biedt precies wat je zoekt! Elke gastouder moet bij ons over minimaal een MBO-diploma “helpende-welzijn” beschikken en moet een certificaat Kinder EHBO hebben. Daarnaast controleren wij en de GGD (steekproefsgewijs) de opvanglocatie van de gastouder in Losser.

Neem nu contact met ons op

Gastouder Losser

De veiligheid van jouw kind en de professionaliteit van de gastouder houden wij nauwlettend in de gaten. We evalueren de gastouderopvang met jou en de gastouder, en houden jaarlijks met onze gastouders een functioneringsgesprek. Elke nieuwe gastouder die aan de slag wil, begeleiden wij bij het halen van de juiste diploma’s. Zo houden we de vinger aan de pols en blijven we betrokken.

Gastouderbureau Snoesje is een geregistreerd gastouderbureau. Dit betekent dat we aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoen. Je kunt de rapporten van ons gastouderbureau op onze website vinden. Ons pedagogisch beleidsplan vermeldt hoe we onze kwaliteit kunnen behouden. Dit doen we onder meer door duidelijke eisen te stellen aan de gastouder: niet alleen de diploma’s zijn van belang, ook de manier waarop de gastouder met jouw kind omgaat is belangrijk. De gastouder moet bovendien op een goede manier met jouw wensen om kunnen gaan en verantwoordelijkheidsgevoel hebben.

Gastouderbureau Snoesje is dus een zeer professionele gastoudercentrale, waarbij de relatie tussen de gastouder en de ouders (en natuurlijk het kind!) voorop staat. Als je kiest voor een gastouder via Snoesje kun je er dus vanuit gaan dat er kwaliteit geleverd wordt: de gastouder in Losser weet dankzij onze hoge eisen precies hoe hij of zij te werk moet gaan.

De kosten van gastouderopvang zijn bij Snoesje geen reden om niet voor een gastouder in Losser te kiezen. We hanteren zeer schappelijke tarieven, terwijl we de kwaliteit hoog houden. Schrijf je voor een professionele gastouder in Losser nu via onze website in, of neem contact met ons op als je nog vragen heeft!