Gastouder Rijssen

Heeft u onregelmatige werktijden? Dan is een gastouder in Rijssen een ideale oplossing. Wanneer u een drukke baan heeft neemt de gastouder al uw zorgen uit handen. De gastouder biedt aandacht, rust en regelmaat en dat past goed bij de behoefte van jonge kinderen.

Neem nu contact met ons op

Gastouder Rijssen

Wij vinden het belangrijk om veel aandacht te besteden aan de kennismakingsperiode. Uw kind moet zich goed voelen bij de gastouder en de gastouder en het kind zullen moeten wennen aan elkaars aanwezigheid. Om een gevoel van veiligheid te creëren laten wij uw kind dan ook voordat de opvang begint al kennismaken met de nieuwe situatie. Dit kunnen simpele activiteiten zijn, zoals samen wandelen of spelen. Uiteindelijk moet uw kind de gastouder natuurlijk voor 100% vertrouwen. Bovendien geven we u als ouder veel tijd om verhalen over uw kind uit te wisselen met de gastouder. Wanneer u het prettig vindt kan de gastouder tijdens de opvang bijhouden wat er die dag allemaal is gebeurd.

Standaard regels

De gastouder dient zich te houden aan de volgende regels:

  • Afspraken maken met de ouder over waarden en normen
  • Het kind respectvol en liefdevol benaderen
  • Belonen en straffen gebeurt volgens afspraak met de ouders
  • Consequent zijn

Kinderopvangtoeslag

Ook voor gastouderopvang kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen van de Belastingdienst. Op deze manier krijgt u een mooi deel van de kosten terug. Dit exacte bedrag is afhankelijk van uw verzamelinkomen. U kunt altijd eens een proefberekening doen op www.toeslagen.nl om te zien wat het voor u betekent. Wilt u meer weten over de maandelijkse kosten van een gastouder in Rijssen? Neem dan contact met ons op om meer te weten te komen over onze tarieven.

Zoekt u een gastouder in Rijssen?

Heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek voor een gastouder in Rijssen? Dan kunt u contact opnemen met onze bemiddelingsmedewerkers. We geven u graag meer uitleg over onze werkwijze en bespreken uw wensen ten aanzien van de gastouder.