Gastouderbureau Aalten

Wil je voor een geregistreerd gastouderbureau in Aalten kiezen: kies voor Gastouderbureau Snoesje! Onze ervaren gastouders willen zich graag met veel zorg en liefde over je kindje ontfermen. Samen met hooguit vier andere kinderen kan je kind bij een gastouder in Aalten op een veilige en schone plek rustig spelen. Je kindje voelt zich zo vaak thuis.

Neem nu contact met ons op

Gastouderbureau Aalten

Het feit dat wij een geregistreerd gastouderbureau in Aalten zijn wil zeggen dat de GGD ons op de geldende normen en wettelijke eisen voor gastouderbureaus heeft gecontroleerd. Ze hebben daarbij besloten dat we de richtlijnen van de Wet Kinderopvang perfect naleven. Om een gastouderbureau van goede kwaliteit in Aalten te zijn, is het van belang om:

  • Van jouw situatie op de hoogte te zijn en betrokken te blijven bij de opvang, door voortgangsgesprekken met de gastouder en evaluatiegesprekken met de vraagouders te voeren
  • De gastouders eens in de zoveel tijd bij te scholen, kinder EHBO-cursussen en ontmoetingsavonden te organiseren
  • Te blijven ontwikkelen, door regelmatig te overleggen met de gastoudercommissie van ons gastouderbureau
  • Ruim voldoende opvangplaatsen te bieden. Ook voor spoedgevallen hebben wij enthousiaste gastouders bij ons gastouderbureau

Dit zijn slechts enkele factoren die ons gastouderbureau tot een succesvol bureau van kwaliteit maken. Alleen bij een gastouderbureau waar zorgvuldig gewerkt wordt en waar voor alle partijen aandacht is, kan de opvanglocatie een plaats zijn waar een kind zich thuis voelt. Uiteraard ook waar de ouders het kind met een gerust hart kunnen achterlaten.

Ook als je eenmaal voor kinderopvang door een gastouder hebt gekozen, vinden we het fijn als je eerlijk bent over ons gastouderbureau in Aalten. Is je iets opgevallen wat beter kan? Dan kun je ons daar altijd over bellen of een e-mail sturen. Daarnaast kun je als vraagouder plaatsnemen in de oudercommissie, of als gastouder in de gastoudercommissie. Zo kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van Snoesje. Ook al zijn wij al een geregistreerd gastouderbureau, we zien altijd mogelijkheden om onszelf te verbeteren.