Contact

Rekenmodule

Klik hier om de rekenmodule te openen.

Informatie

Wetenschappelijk onderzoek

Kinderen die door gastouders worden opgevangen zijn meer ontspannen en hebben meer plezier en zelfvertrouwen.

Dat concludeert Mw. Groeneveld in haar onderzoek, waarop ze op 4 november 2010 promoveerde aan de Universiteit Leiden. (Hele onderzoek zie downloads)

Het laatste nieuws in de kinderopvang

Nieuwsoverzicht


26 juli 2018 - Staatssecretaris wil meer weten over kwaliteit gastouderopvang

De kwaliteit van kinderopvang is al sinds jaar en dag een veelbesproken onderwerp. Net als andere vormen van opvang moet gastouderopvang daarom voldoen aan strikte kwaliteitseisen. In hoeverre dat het gewenste resultaat oplevert, wil staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de komende jaren nauwkeurig monitoren.

Lees meer


19 juli 2018 - Flexibele kinderopvang steeds schaarser

Veel ouders hebben te maken met wisselende werktijden. Traditionele kinderopvang met vaste opvangtijden is voor hen simpelweg geen optie. Een goed alternatief is gastouderopvang of flexibele kinderopvang. Maar die laatste vorm van opvang wordt steeds schaarser, zo wijzen de statistieken uit.

Lees meer


12 juli 2018 - Ophef over gastouderbureaus zonder vergunning

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan Nederlandse kinderopvangvoorzieningen die positief zijn beoordeeld door de GGD en de gemeente. Ook Gastouderbureau Snoesje is uiteraard geregistreerd in het LRK. Dit geldt echter niet voor alle gastouderbureaus. In de omgeving Amsterdam zijn twee grote bureaus actief die ogenschijnlijk zonder LRK-registratie opereren. De ophef daarover is nu groot.

Lees meer


6 juli 2018 - Hoe ga je als gastouder om met een bijtende peuter?

Veel peuters gaan door een periode dat ze bijten. Dit is een natuurlijk instinct en vaak een uiting van frustratie. Als gastouder is het belangrijk om de bron van deze frustratie vroegtijdig te herkennen, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Maar wat als een peuter je met het bijten toch te snel af is? Hanteer dan de volgende strategieën om de kans op herhaling te verkleinen.

Lees meer


22 juni 2018 - Een gastouderopvang in een woonwijk, mag dit?

In Werkendam heeft een buurman een zaak aangespand tegen de gemeente, vanwege een gastouderopvang die al een paar jaar bij hem naast was gevestigd. Volgens hem was de vestiging van deze gastouderopvang in de woonwijk, in strijd met het bestemmingsplan. De Raad van State heeft uiteindelijk geoordeeld dat het College van Burgemeester en Wethouders in Werkendam alle relevante belangen heeft meegewogen voordat de vergunning is afgegeven en dit niet in strijd was met het bestemmingsplan.

Lees meer


14 juni 2018 - Investering van 248 miljoen voor kinderopvangtoeslag

Het kabinet heeft besloten vanaf volgend jaar 248 miljoen euro te investeren in de kinderopvangtoeslag. De extra investering was na een eerder lek al gedeeltelijk aangekondigd in het regeerakkoord, maar nu is het officieel bekend gemaakt. Wat er in 2019 voor u als ouder of gastouder in de kinderopvang verandert wordt hieronder uitgebreid beschreven.

Lees meer


6 juni 2018 - Training Werken met Baby’s start in het najaar

Rust, reinheid en regelmaat. Het is van oudsher de gulden regel als het gaat om de verzorging van baby’s. Tegelijkertijd hebben baby’s ook uitdaging en verrassing nodig om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Hoe vind je als opvoeder de balans tussen deze ogenschijnlijke tegenstellingen? Deze en andere vraagstukken komen aan bod tijdens de training Werken met Baby’s op zaterdag 15 september.

Lees meer


25 mei 2018 - Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor gastouders

Vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kort: AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Iedereen heeft dus vanaf die datum te maken met nieuwe rechten en plichten, dus ook jij als gastouder. Het is belangrijk om je aan deze wet te houden. In de media is er vooral veel aandacht voor de torenhoge boetes die opgelegd kunnen worden. Wij denken dat er voor jou als gastouder geen reden voor paniek is als je je houdt aan een aantal basisprincipes. 

Lees meer


25 mei 2018 - Komst kwaliteitsoordeel nog onzeker

Eind 2016 werd de introductie van een kwaliteitsoordeel in de kinderopvang aangekondigd. Ouders moesten daarmee snel en eenvoudig kunnen zien of een kinderopvanglocatie – zoals bijvoorbeeld een gastoudervoldoet aan de kwaliteitseisen. Voorlopig is het kwaliteitsoordeel nog altijd niet ingevoerd en de kans bestaat dat dit ook niet meer gaat gebeuren.

Lees meer


17 mei 2018 - Directe financiering gaat niet door

Inmiddels alweer anderhalf jaar geleden bereikten branchepartijen in de kinderopvang een akkoord met het kabinet over directe financiering van de kinderopvang. Nadat de invoering ervan al meerdere keren was uitgesteld, kwam de overheid enkele weken geleden met verrassend nieuws: het systeem van directe financiering gaat helemaal niet meer door.

Lees meer


10 mei 2018 - GGD GHOR in gesprek over inspectiebeleid gastouderopvang

Al jarenlang zijn de GGD inspecties van de gastouderopvang onder gastouders onderwerp van gesprek. Dit was aanleiding voor Brancheorganisatie Kinderopvang om een enquête uit te zetten onder haar leden en de resultaten te bespreken met een aantal relevante partijen waaronder de GGD GHOR. De resultaten van de enquête én het daaropvolgende gesprek belichten we hieronder.

Lees meer


3 mei 2018 - Steeds minder gastouders in Nederland

Wet- en regelgeving vanuit de overheid maken het niet voor iedereen aantrekkelijk om gastouder te worden. Dat blijkt ook duidelijk uit statistieken over het afgelopen halve decennium, waarin het aantal gastouders in Nederland met meer dan 30% is afgenomen. BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma laat in gesprek met BNR Nieuwsradio zijn licht schijnen over de opvallende afname.

Lees meer


26 april 2018 - Dag van de Gezonde Kinderopvang

Op 15 juni 2018 is het zover: dan vindt de Dag van de gezonde kinderopvang plaats op Landgoed Zonheuvel in Doorn. De dag staat in het teken van een thema dat binnen de kinder- en gastouderopvang steeds sterker gaat leven: natuurlijke en gezonde vormen van opvang. Gastouders die hier meer over willen weten, kunnen deelnemen aan uiteenlopende kennissessies, workshops en activiteiten.

Lees meer


19 april 2018 - Training ‘Prikkelverwerking en waarneming bij autisme’

Niet iedereen neemt de wereld om zich heen op dezelfde manier waar. Kinderen en volwassenen met autisme hebben bijvoorbeeld een andere manier van waarnemen. Dat komt onder meer omdat de prikkelverwerking bij hen anders verloopt. Gastouderbureau Snoesje organiseert de training ‘Prikkelverwerking en waarneming bij autisme’ om een kind met autisme beter te kunnen steunen en begrijpen.

Lees meer


12 april 2018 - Nieuwe maatregel verrekening toeslagschuld

Het afbetalen van een (hoge) toeslagschuld zorgde er in het verleden soms voor dat ouders geen kinderopvang meer konden betalen. Omdat dit de zorgen van ouders in veel gevallen alleen maar verergerde, is inmiddels een nieuwe regeling van kracht. Hierbij wordt alleen het bedrag dat de ouders kunnen missen verrekend met de lopende kinderopvangtoeslag.

Lees meer


4 april 2018 - Discussie beslist: ook gastouders zelfstandig ondernemer

Jarenlang woedde een verhitte discussie over het vermeende zelfstandig ondernemerschap van gastouders. De bemiddeling door een gastouderbureau maakte fiscaal ondernemerschap volgens de Belastingdienst onwaarschijnlijk. Gastouders zelf stellen echter wel degelijk ondernemersrisico te lopen en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geeft hen nu gelijk.

Lees meer


23 maart 2018 - Staatssecretaris beantwoordt kritische vragen over Kwaliteitsmonitor

 Voor het eerst is de sector gastouderopvang dit jaar meegenomen in de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). De resultaten van het onderzoek kwamen onlangs uit, maar zijn door Nederlandse Kamerleden met de nodige kritiek ontvangen. Inmiddels heeft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken gereageerd.

Lees meer


15 maart 2018 - Training ‘Hoog Sensitiviteit’

Ieder mens heeft een eigen karakter. Daar waar de een uitblinkt door intelligentie, kenmerkt de ander zich door een grote gevoeligheid. Bij kinderen komen deze eigenschappen vaak al op jonge leeftijd tot uiting. Een karaktereigenschap die bij kinderen vaak voorkomt is Hoog Sensitiviteit. Gastouderbureau Snoesje geeft een speciale training aan gastouders om deze kinderen beter te steunen en begrijpen.

Lees meer


8 maart 2018 - Signaal over gastouder of huisgenoot; wat nu?

Nadat het vorig jaar al was aangekondigdis het inmiddels eindelijk zover; het Personenregister Kinderopvang is officieel van start gegaan. Dat betekent dat bepaalde zaken veranderen en dat geldt ook voor de continue screening die gastouders ondergaan. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen hiervan voor alle betrokken partijen.

Lees meer


1 maart 2018 - Training 'de Jongens vs de Meisjes'

Jongens worden door ouders en opvoeders vaak als ‘lastig’ bestempeld. In werkelijkheid zijn ze dat niet, maar zitten ze simpelweg anders in elkaar dan meisjes. Voor kinderopvangprofessionals zoals gastouders is het van belang om deze biologische en culturele verschillen tussen jongens en meisjes beter te begrijpen. Naar aanleiding hiervan kunnen aangesloten gastouders bij Gastouderbureau Snoesje binnenkort de training ‘de Jongens vs de Meisjes’ volgen.

Lees meer


22 februari 2018 - Hoe werkt het Personenregister Kinderopvang?

Over precies een week is het zover: dan gaat het Personenregister Kinderopvang van start. Ben jij een gastouder met een eigen opvanglocatie of werk je als oppas aan huis? In beide gevallen is inschrijving in dit register noodzakelijk. In dit artikel schreven wij eerder over de aanleiding voor het register – dat is voornamelijk een goede en veilige kinderopvang. Hieronder gaan we nader in op de belangrijkste criteria voor inschrijving en de stappen die je hierbij als gastouder moet zetten.

Lees meer


14 februari 2018 - Interactie tussen gastouders en kind bovengemiddeld goed

Voor het eerst is gastouderopvang dit jaar opgenomen in de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). In deze kwaliteitsmeting wordt onderzoek gedaan op grond van uiteenlopende factoren. Twee daarvan zijn interview en observatie. Uit de metingen komt naar voren dat gastouders bovengemiddeld hoog scoren op interactiekwaliteit in vergelijking met andere vormen van kinderopvang.

Lees meer


9 februari 2018 - Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang verschijnt binnenkort

Het gaat voorspoedig met de professionaliseringsslag binnen de gastouderopvang. Nadat wij vorige week al berichtten over de opname van de sector in de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), wordt binnenkort de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang gelanceerd. Voor gastouders, die veelal zonder collega’s in de nabijheid opereren, is dit het ideale instrument om te reflecteren op het eigen pedagogisch handelen.

Lees meer


2 februari 2018 - Gastouderopvang opgenomen in jaarlijkse LKK

De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet sinds 2017 jaarlijks de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Ook de gastouderopvang is dit jaar meegenomen in de kwaliteitsmeting en dat stemt branchepartijen zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en Platform Gastouderopvang tevreden.

Lees meer


30 januari 2018 - Onderzoek: de voor- en nadelen van het aansluiten bij een franchiseformule in de Gastouderopvang

Elke gastouder, dus ook een (startende) gastouder die als zelfstandig ondernemer aan de slag wil, dient zich aan te sluiten bij een erkend gastouderbureau, omdat de vraagouders anders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Het kiezen van een geschikt gastouderbureau om mee samen te werken kan in de praktijk echter best nog lastig zijn. Want hoe weet je of het gastouderbureau dat je op het oog hebt ook een goed gastouderbureau is? Sommige gastouders die als zelfstandig ondernemer aan de slag willen, menen in dit kader het beste te kunnen kiezen voor een gastouderbureau dat werkt met een franchiseformule.

Lees meer


26 januari 2018 - Wat zijn de regels op het gebied van agrarische kinderopvang?

Geitenhouder Leeke Bouwens uit Gendt wilde op zijn eigen grond een opvanglocatie voor kinderen starten. Op advies van de GGD besloot de gemeente Lingewaard dit te verbieden. De reden? Zijn agrarische bedrijf zou gezondheidsrisico’s kunnen opleveren voor de aanwezige kinderen. Toch blijkt dit beleid niet in elke gemeente hetzelfde te zijn, simpelweg omdat er geen landelijke regels over bestaan.

Lees meer


17 januari 2018 - Kiki training voor betere interactie met kinderen

Wat bij het ene kind werkt, doet dat bij het andere niet. Als gastouder weet je dit als geen ander en probeer je op basis van jouw intuïtie en jarenlange ervaring de behoeften van elk kind zo goed mogelijk te doorgronden. Dit is echter een vak apart, waarover gelukkig voor iedereen nog het nodige valt bij te leren. Speciaal hiervoor organiseert Gastouderbureau Snoesje in 2018 de Kiki training.

Lees meer


12 januari 2018 - Nieuwe modelrapporten van GGD

Afgelopen maand heeft de GGD nieuwe modelrapporten gepubliceerd. De inhoud van de rapporten is tot stand gekomen op basis van inspecties bij gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. In vergelijking met het voorgaande jaar komen er een aantal interessante verschillen naar voren op het gebied van gastouderbureaus en gastouders.

Lees meer


5 januari 2018 - Oppas aan huis ontspringt Wet Minimumloon

Al enige tijd hangt de Wet Minimumloon als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de oppas aan huis. Deze wet betekent in de praktijk namelijk dat gastouders aan huis onbetaalbaar worden voor vraagouders, maar gelukkig is voor dat probleem inmiddels een oplossing gevonden. Dat blijkt uit een recente brief van het ministerie van Sociale Zaken.

Lees meer


28 december 2017 - Kindermishandeling signaleren als gastouder

Als gastouder ben je als een van de eerste professionals betrokken in het leven van jonge ouders en hun baby. Het is een periode die ongelooflijk belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Helaas zijn er kinderen die te maken krijgen met mishandeling of verwaarlozing. Stichting Augeo adviseert hoe je dit als gastouder signaleert en oppakt.

Lees meer


20 december 2017 - Aantal kinderen in opvang neemt toe

Steeds meer kinderen gaan in Nederland steeds langer naar de kinderopvang. Dat blijkt uit een rapportage over het afgelopen kwartaal van het Ministerie van Sociale Zaken. In deze periode maakten maar liefst 728.000 kinderen gebruik van een vorm van opvang. 117.000 daarvan gingen naar een gastouder.

Lees meer


13 december 2017 - Leges registratie gastouderschap dalen

In januari van dit jaar was er ophef rondom de leges die sommige gemeenten in rekening brengen voor startende gastouders. Na een jarenlange stijging waren deze kosten in sommige gemeenten dusdanig hoog geworden, dat ze een serieuze drempel vormden voor het aanvragen van het gastouderschap. Bijna een jaar later is er positief nieuws te melden, want de leges laten inmiddels weer een dalende trend zien.

Lees meer


8 december 2017 - Toezicht in kinderopvang neemt toe

Vorige week heeft de Inspectie van het Onderwijs het landelijk rapport 2016 over toezicht en handhaving binnen de kinderopvang uitgebracht. Uit de rapportage blijkt dat de inspectie tevreden is over de kwaliteit van het toezicht en ook over de toenemende frequentie daarvan. Bij gastouders werd slechts in 8 procent van de gevallen een advies tot handhaving gegeven – het minst van alle vormen van kinderopvang.

Lees meer


30 november 2017 - Compensatie voor zelfstandigen zonder zwangerschapsuitkering

Ben jij tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen en was je in dezelfde periode als zelfstandig ondernemer actief? Dan heb jij destijds geen zwangerschapsuitkering ontvangen. Op die uitkering kun je nu met terugwerkende kracht alsnog aanspraak maken, want er is een compensatieregeling getroffen voor de groep vrouwelijke zelfstandigen waar jij toe behoort.

Lees meer


24 november 2017 - Nieuwe overwinning in strijd zelfstandigheid gastouders

De zelfstandigheid van gastouders is de laatste jaren onderwerp van discussie. Anderhalf jaar geleden oordeelde het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden dat een gastouder niet zelfstandig was, waardoor ze afstand moest doen van haar fiscale ondernemersvoordelen en daarbovenop een boete moest betalen.

Lees meer


9 november 2017 - Gastouderbureau Snoesje start pilot met app in 2018

Gastouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van een kind en maken de verschillende ontwikkelstadia van dichtbij mee. Niet elk kind ontwikkelt zich echter in hetzelfde tempo. Het signaleren van eventuele voorsprongen of achterstanden is daarom van groot belang. Gastouderbureau Snoesje start begin 2018 een pilot met een app voor gastouders die hierbij helpt. 

Lees meer


2 november 2017 - Wat is de training Systemisch Werken?

Elk mens maakt onderdeel uit van meerdere systemen. Het eerste systeem waarmee we in aanraking komen is familie. Al in onze kindertijd leren we centrale systematische principes zoals binding, ordening en balans. Als een van deze principes verstoord is, leidt dit in veel gevallen tot problemen. Daarom organiseert Gastouderbureau Snoesje de training ‘Systemisch Werken’.

Lees meer


27 oktober 2017 - Studiedagen en congressen voor gastouders

Het gastouderschap evolueert continu en dat geldt ook voor de ontwikkeling van gastouders. Hoewel er niets gaat boven lessen uit de praktijk, is het delen en leren van andermans kennis een belangrijke bron van inspiratie en nieuwe inzichten. Ook in de komende maanden vinden weer verschillende bijeenkomsten plaats die de moeite van het bezoeken meer dan waard zijn.

Lees meer


19 oktober 2017 - Personenregister kinderopvang volgend jaar van start

In de loop van de eerste maanden van 2018 gaat het Personenregister kinderopvang van start. Het register is ontwikkeld om de veiligheid op plekken als kinderdagverblijven en gastouderopvanglocaties zo goed mogelijk te waarborgen. Aan alle houders van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus is hierover inmiddels een brief gestuurd.

Lees meer


12 oktober 2017 - Gastouder aan huis toch onder Wet minimumloon

Onlangs schreven wij hoe brancheorganisaties binnen de gastouderopvang bezwaar aantekenden tegen wetgeving vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betrof een maatregel die nog niet definitief was geïmplementeerd, waardoor gastouders aan huis hoop hadden op een positieve uitkomst.

Lees meer


6 oktober 2017 - Bond Voor Familie start online petitie

Ouders die kiezen voor gastouderopvang, doen dat onder meer vanwege het kleinschalige karakter. De huiselijke setting bij een gastouder benadert de thuissituatie zo dicht mogelijk. Desondanks ervaren ouders die gebruik maken van kinderopvang nog altijd veel druk. De Bond Voor Familie start nu een online petitie om namens deze ouders een vuist te maken richting de nieuwe regering.

Lees meer


22 september 2017 - Onderzoek naar verschillen gastouderopvang en kinderdagverblijven

Onlangs verscheen in weekblad Elsevier een bijlage met als thema Jeugd en Gezin. In deze speciale editie komt onder meer Marleen Groeneveld, universitair docent van de Universiteit Leiden, aan het woord. Zij deed onderzoek naar de verschillen tussen gastouderopvang en kinderdagverblijven en ontdekte van de eerstgenoemde opvangvorm verschillende voordelen.

Lees meer


19 september 2017 - Complimenten over slimheid leiden tot valsspelen bij kinderen

Ouders en professionals in de gastouderopvang spreken regelmatig hun waardering uit voor kinderen. Dat is goed voor het zelfvertrouwen, maar heeft een onbedoeld bijeffect als de complimenten specifiek gaan over intelligentie. Kinderen die namelijk veelvuldig te horen krijgen dat ze slim zijn, voelen zich relatief vaak gedwongen vals te spelen door een hoog verwachtingspatroon.

Lees meer


15 september 2017 - Nieuwe wetgeving kost gastouders werk

Een van de belangrijkste doelstellingen van Minister Asscher (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is om de uitbuiting van werkenden aan te pakken. Het kabinet heeft daarom besloten dat werk onder een overeenkomst van opdracht (OVO) minimaal het wettelijk minimumloon moet opleveren.

Lees meer


8 september 2017 - Nieuwe wet IKK gepubliceerd in Staatscourant

De wetgeving rondom de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is definitief en is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. De omschreven regelingen verschaffen duidelijkheid over de praktische implicaties van sommige maatregelen, waaronder beroepskwalificatie-eisen en de lijst gecertificeerde EHBO-certificaten in de gastouderopvang.

Lees meer


25 augustus 2017 - Omgaan als gastouder met de emoties van ouders

Voor ouders is het niet altijd gemakkelijk hun kind naar een gastouder te brengen. Financiële overwegingen of andere motieven kunnen ervoor zorgen dat ze noodgedwongen werken, in plaats van zelf op hun kind te passen. Dat zorgt er soms voor dat emoties hoog oplopen en dat ouders een gastouder verwijten maken. Het FCB legt uit hoe je daar op een professionele manier mee omgaat.

Lees meer


17 augustus 2017 - 3 dagen opvang in Nederland de norm

In Nederland kiezen jonge ouders gemiddeld voor maximaal 3 dagen kinderopvang voor hun kind. De rest van de tijd zorgen ze dat ze zelf aanwezig zijn en dat geldt in het bijzonder voor de moeder. Hoogleraar Belle Derks van de Universiteit Utrecht vindt dat een kwalijke ontwikkeling, omdat het veel vrouwen aantoonbaar remt in hun carrièreontwikkeling.

Lees meer


9 augustus 2017 - Commotie in Frankrijk over ‘poepluierbelasting’ voor gastouders

Gastouders halen de laatste tijd regelmatig het nieuws met rechtszaken. Niet zozeer omdat ze vakinhoudelijke misstappen begaan, maar vooral omdat ze moeten strijden voor hun belangen. Zo ook in Frankrijk, waar een aantal Zuid-Franse gemeenten een zogenaamde ‘poepluierbelasting’ heeft ingevoerd. De creatieve vorm van belasting heffen richt zich speciaal op gastouders.

Lees meer


4 augustus 2017 - Zithulpmiddelen remmen motorische ontwikkeling

Het speelgedrag dat kinderen thuis en bij een gastouder vertonen, is een cruciaal onderdeel van hun motorische ontwikkeling. Zaken als rollen, kruipen en optrekken worden tegenwoordig echter steeds minder vanzelfsprekend, met de sterke opkomst van bedjes, autostoeltjes en aanverwante artikelen.

Lees meer


29 juli 2017 - De 5 grootste voordelen van een oppas aan huis

In het verleden schreven wij al eens over de 10 grootste voordelen van gastouderopvang. Dat artikel gaat over de traditionele vorm van gastouderopvang, op de eigen opvanglocatie van de gastouder. Sommige ouders geven echter de voorkeur aan een oppas die thuis langskomt. Ook een oppas aan huis biedt namelijk grote voordelen, die we hieronder een voor een bespreken.

Lees meer


21 juli 2017 - Experts duiden dalende aantal gastouders in Vlaanderen

Vorige week schreven wij hoe het aantal gastouders in Vlaanderen een geleidelijke daling heeft ingezet. Deze trend baart experts zorgen, aangezien gastouderopvang specifieke voordelen biedt ten opzichte van andere opvangvormen en daarom voor alle ouders beschikbaar moet blijven. De ontwikkelingen beperken zich echter niet tot België, want ook in Nederland blijkt er sprake te zijn van een daling.

Lees meer


14 juli 2017 - Aantal gastouders in Vlaanderen daalt

Gastouderopvang is een unieke vorm van kinderopvang en voorziet daarmee in een specifieke maatschappelijke behoefte. Niet voor niets zijn gastouders in Nederland en België geliefd bij zowel vraagouders als kinderen. In Vlaanderen ontstaat echter een disbalans tussen het aanbod en de vraag, nu het aantal gastouders daar de afgelopen jaren in rap tempo daalt.

Lees meer


7 juli 2017 - Advies: kinkhoest vaccinatie voor professionals in kinderopvang

Professionals die op hun werk in direct contact komen met kinderen tot een half jaar oud, zouden een vaccinatie moeten krijgen tegen kinkhoest. Dat stelt de Gezondheidsraad in een recent uitgebracht advies aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vaccinatie is niet zozeer bedoeld om de eigen gezondheid van professionals zoals gastouders te beschermen, maar vooral die van de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

Lees meer


30 juni 2017 - Zelfstandigheid gastouder nogmaals benadrukt

De afgelopen jaren is er veel te doen over het ondernemerschap van gastouders. Brancheorganisaties benadrukken de ondernemersrisico’s die het gastouderschap met zich meebrengt, terwijl de Belastingdienst wijst op de ondersteunende rol die het gastouderbureau vervult bij acquisitie. Deze week heeft het Gerechtshof in Den Haag ook een duit in het zakje gedaan, door een gastouder aan te merken als zelfstandig ondernemer.

Lees meer


23 juni 2017 - Vast ritme van meerdere opvangdagen ideaal

Acht uur per week naar de kinderopvang is weinig. Dat stelt Ruben Fukkink, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens hem biedt dit lage aantal opvanguren geen basis voor stabiliteit, omdat het kind nauwelijks de tijd krijgt om aan andere kinderen en volwassenen te wennen. 

Lees meer


16 juni 2017 - “Thuishouden kinderen is achterhaald”

Het idee dat ouders kinderen thuis moeten houden, is achterhaald. Dat zegt hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink naar aanleiding van het nieuws dat steeds meer kinderen naar de kinderopvang gaan. De stijging van 8 procent ziet de hoogleraar als een positieve ontwikkeling. Of ouders voor gastouderopvang of een kinderdagverblijf kiezen, noemt hij een persoonlijke keuze.

Lees meer


9 juni 2017 - Duidelijke trend van meer kinderen in opvang

In 2016 maakten maar liefst 823.000 kinderen gebruik van een formele vorm van kinderopvang. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een flinke stijging, want in het jaar ervoor waren dat er nog bijna 60.000 minder. Automatisch gevolg is dat ook het aantal toeslagontvangers aanzienlijk is gestegen.

Lees meer


1 juni 2017 - BKK brengt pedagogisch curriculum uit

Op 30 mei is het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang verschenen. In dit academische document worden richtlijnen beschreven die voor professionele aanbieders in de kinderopvangsector direct toepasbaar zijn. Ook gastouderbureaus ontvangen dan ook een gratis exemplaar.

Lees meer


26 mei 2017 - Televisieprogramma onderzoekt gastouderopvangbranche

Veiligheid in de kinderopvang is al sinds jaar en dag een discussiepunt in de media. Regelmatig doet de journalistiek daarom onderzoek naar verschillende takken van opvang. Momenteel is het televisieprogramma De Monitor van KRO-NCRV dat onderzoek uitvoert en dan in het bijzonder naar de gastouderopvangbranche. Dit naar aanleiding van een recent incident.

Lees meer


19 mei 2017 - Jaarlijkse kwaliteitsmeting nu ook voor gastouderopvang

Vanaf dit jaar wordt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in ons land in kaart gebracht. Deze jaarlijkse meting wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en Sardes onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).

Lees meer


11 mei 2017 - Continue screening resulteert in 48 signalen

Misstanden in de kinderopvang vormen in de media een terugkerend thema. In het afgelopen jaar waren er in totaal 48 signalen van onvolkomenheden in de opvang, die aan het licht kwamen door de zogenaamde continue screening. Geen enkel signaal had betrekking op een gastouder, maar in een aantal gevallen wel op een huisgenoot daarvan.

Lees meer


5 mei 2017 - Gastouderbureau Snoesje investeert in kennis en ervaring

Bij Gastouderbureau Snoesje streven we naar gastouderopvang van de allerhoogste kwaliteit. Onze gastouders voldoen daarom aan de strengste eisen op het gebied van zowel opvanglocatie als diplomering. Toch vinden wij het belangrijk om te blijven investeren in kennis en ervaring. We bieden daarom continu nieuwe trainingen aan, waarvan wij een aantal hieronder bespreken.

Lees meer


28 april 2017 - Rechtbank oordeelt: gastouder tóch ondernemer

Het gastouderschap en het ondernemerschap: het is een combinatie waarover al geruime tijd onduidelijkheid bestaat. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde vorig jaar nog dat een gastouder al haar ondernemersvoordelen moest opgeven. Een uitspraak waar het KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) zich openlijk tegen verzette.

Lees meer


21 april 2017 - Stress bij ouders vereist andere benadering gastouder

Na de geboorte van een kind breekt een drukke periode aan voor de ouders. Voor de meeste vrouwen geldt een werkverlof van zo’n 16 weken, terwijl mannen het met slechts enkele dagen moeten doen. Ouders die hun werk daarna weer oppakken, ontkomen er daarna vaak niet aan om gebruik te maken van kinderopvang zoals gastouderopvang. Deze overgangsperiode kan voor alle betrokkenen best stressvol zijn, zo zeggen deskundigen.

Lees meer


10 april 2017 - Aantal kinderen naar opvang groeit weer

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat groeit weer. De groei werd al in 2015 ingezet, maar kwam in het derde kwartaal van 2016 aanvankelijk tot een halt. Inmiddels is de positieve lijn weer ingezet, want in het vierde kwartaal van 2017 maakten maar liefst 702.000 kinderen in ons land gebruik van opvang zoals gastouderopvang.

Lees meer


5 april 2017 - Taskforce adviseert over samenwerking scholen en kinderopvangvoorzieningen

De gebrekkige samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs is de laatste jaren een actueel politiek thema. Dat is niet zo vreemd, want het betreft een onderwerp dat van groot belang is voor de ontwikkeling en toekomst van het jonge kind. In opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang een advies uitgebracht om de problematiek te tackelen.

Lees meer


31 maart 2017 - Week van het Jonge Kind 2017

Net als vorig jaar wordt ook in 2017 weer de Week van het Jonge Kind georganiseerd. Het openingscongres geschiedt op 7 april in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, waarna de week zelf van 10 tot 15 april plaatsvindt. De datum komt niet overeen met de door NAEYC (National Association for the Education of Young Children) voorgestelde datum, omdat deze precies valt in de Nederlandse meivakantie. 

Lees meer


24 maart 2017 - Wetgeving voor gastouder aan huis

Veel ouders brengen hun kinderen naar de gastouder, maar steeds populairder wordt de gastouder aan huis. Voordeel is dat de kinderen hun vertrouwde thuisomgeving niet hoeven te verlaten en de ouders tijd besparen doordat ze hun kroost niet weg hoeven te brengen. Voor een oppas aan huis geldt echter andere wet- en regelgeving. Belangenvereniging BOinK maakte er een factsheet van, waarvan wij de belangrijkste zaken hieronder belichten.

Lees meer


17 maart 2017 - Mogelijk opheldering over ondernemerschap gastouders

De onrust in de gastouderbranche over de recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden duurt voort. Het gerechtshof oordeelde negatief over het ondernemerschap van een gastouder, die afstand moet doen van al haar ondernemersvoordelen bij de Belastingdienst. Sindsdien vrezen andere gastouders dat de uitspraak maatgevend zal zijn voor hun eigen situatie.

Lees meer


10 maart 2017 - Petitie over ondernemerschap gastouders

Vorig jaar oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een door de Belastingdienst aangeklaagde gastouder haar fiscale ondernemersvoordelen moest opgeven en een flink bedrag aan niet-betaalde belastingen moest betalen. Onterecht, volgens het KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO). De organisatie start nu een petitie.

Lees meer


3 maart 2017 - Tijdschrift Kinderopvang doet oproep aan gastouders

Volgens de overheid moet er in de gastouderopvang strenger toezicht worden gehouden op de kwaliteit van opvanglocaties. De afgelopen weken bespraken wij uitvoerig hoe het ministerie dit wil realiseren. Naar aanleiding hiervan is onlangs het Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang van start gegaan. Het tijdschrift Kinderopvang wil nu van gastouders weten wat hun visie op deze ontwikkelingen is.

Lees meer


24 februari 2017 - Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstellen

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met de wetsvoorstellen Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. In principe zijn beide wetsvoorstellen vanaf volgend jaar van kracht, maar dan moet ook de Eerste Kamer nog wel vóór stemmen.

Lees meer


19 februari 2017 - Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang van start

Al enige tijd is bekend dat minister Asscher de kwaliteitseisen voor gastouderopvang en andere kinderopvang gelijk wil trekken. Naar aanleiding hiervan lanceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang, waarvan de eerste dag 7 februari plaatsvond in Den Haag.

Lees meer


10 februari 2017 - Aantal kinderen in kinderopvang daalt licht

In de afgelopen jaren steeg het aantal kinderen in de kinderopvang. Hier maakten wij in oktober 2015 en juli 2016 bijvoorbeeld nog melding van. Inmiddels lijkt die trend een halt te zijn toegeroepen, want in het derde kwartaal van 2016 daalde het gebruik van kinderopvang ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Lees meer


2 februari 2017 - Onderzoek samenwerking gastouderopvang en onderwijs gepubliceerd

Enkele dagen geleden publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) het onderzoek ‘Samenwerking opvang en onderwijs’. In het rapport worden zowel de voor- als nadelen belicht van een intensievere samenwerking tussen het onderwijs en kinderopvangvormen zoals gastouderopvang. Conclusie: meer samenwerking is niet altijd beter.

Lees meer


27 januari 2017 - Testouders voor Directe Financiering gezocht

De afgelopen maanden hebben wij meermaals bericht over het nieuwe systeem van directe financiering in de kinderopvang. De definitieve implementatie hiervan is pas in 2019, maar intussen wordt er druk aan het nieuwe project gewerkt. Stichting Voor Werkende Ouders zoekt nu ouders die gastouderopvang afnemen en die het nieuwe stelsel willen testen.

Lees meer


20 januari 2017 - Leges gastouders hoger in 2017

Sommige Nederlandse gemeenten brengen leges in rekening wanneer een aanvraag wordt ingediend voor het gastouderschap. Ook het werk van de gemeente en GGD kost immers geldt, zo luidt de redenering. Des te vreemder is het dat lang niet alle gemeenten leges hanteren. Toch stegen de gemiddelde leges voor gastouders in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor.

Lees meer


13 januari 2017 - Grootschalig onderzoek onder ouders en gastouders

Inmiddels is al geruime tijd bekend dat minister Asscher de kwaliteitseisen in de gastouderopvang wil herijken. Voor diverse platforms in de gastouderopvangbranche is dat aanleiding tot zorg. Onder meer de Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en Platform Gastouderopvang laten weten sceptisch te staan tegenover de geplande veranderingen.

Lees meer


5 januari 2017 - Besprekingen over directe financiering gastouderopvang

In december afgelopen jaar bereikten branchepartijen en andere belanghebbenden een akkoord met het kabinet over directe financiering van de kinderopvang. Hoewel hierdoor duidelijkheid is ontstaan over de partij die het debiteurenrisico loopt als een klant niet betaalt, blijven zowel gastouders als gastouderbureaus met een aantal belangrijke vragen zitten.

Lees meer


28 december 2016 - Uitzonderingsbepaling gastouderopvang in nieuwe wet minimumloon

Enkele weken geleden werd de wetswijziging minimumloon behandeld in de Tweede Kamer. Aan bod kwam onder meer een uitzonderingsregel voor de gastouderopvang, die ervoor zorgt dat gastouders in Nederland niet verplicht zijn het minimumloon per ouder in rekening te brengen. Dit zorgt ervoor dat gastouderopvang in ons land een voordelige vorm van kinderopvang blijft.

Lees meer


21 december 2016 - Kwaliteitseisen gastouderopvang aangepast

Onlangs schreven wij al hoe de kinderopvang in de afgelopen jaren steeds veiliger is geworden. Dat is onder meer het gevolg van de implementatie van de aanbevelingen van de commissie Gunning, die de kwaliteitseisen in de kinderopvang flink heeft aangescherpt.  Gastouderopvang maakte 5 jaar geleden echter nog geen deel uit van de aanbevelingen van de commissie.

Lees meer


16 december 2016 - Ondernemer of niet? Controleer het met deze tool

Op de blog van Gastouderbureau Snoesje hebben we al veel geschreven over het ondernemerschap van gastouders. Best een complex onderwerp. Want daar waar veel gastouders bezweren dat ze aan de voorwaarden van het ondernemerschap voldoen, blijkt de Belastingdienst hier in sommige gevallen heel anders over te denken. Met een flinke terugvordering tot gevolg.

Lees meer


8 december 2016 - Kinderopvang wordt steeds veiliger

De kinderopvang in zijn algemeenheid is de afgelopen jaren zowel veiliger als kwalitatiever geworden. Dat blijkt uit een recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderzoekers constateren dat de belangrijkste aanbevelingen van de commissie Gunning in voldoende mate zijn geïmplementeerd.

Lees meer


1 december 2016 - Autistische kinderen vinden oogcontact minder belangrijk

Autistische kinderen hechten relatief weinig waarde aan oogcontact en kijken andere mensen daarom minder vaak recht in de ogen. Dit is de conclusie van een Amerikaans onderzoek in het blad American Journal of Psychiatry. Dit kenmerkende gedrag begint vaak al op jonge leeftijd en is iets waar gastouders en pedagogisch medewerkers op kunnen letten.

Lees meer


24 november 2016 - Rechtsgeldig EHBO-certificaat verplicht voor gastouders

Elke gastouder bij Gastouderbureau Snoesje is in het bezit van een EHBO-certificaat. Het gaat altijd om een certificaat dat is goedgekeurd door de overheid. Hier bestaat echter nogal eens de nodige verwarring over. Want wanneer is een certificaat nu rechtsgeldig en wanneer niet? Hieronder leggen we het haarfijn uit.

Lees meer


17 november 2016 - Taskforce wil opvoedcursus verplicht stellen

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft een bijzonder plan opgevat om het aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen. De organisatie wil voor alle jonge ouders in ons land namelijk een opvoedcursus verplicht stellen, zodat zij beter kunnen omgaan met de grillen van hun kroost.

Lees meer


11 november 2016 - Tweede Kamerverkiezing: gevolgen voor de kinderopvang

In 2017 vindt er weer een nieuwe Tweede Kamerverkiezing plaats. Naar aanleiding hiervan hebben diverse politieke partijen hun voorlopige verkiezingsprogramma uitgebracht. Wat precies de gevolgen zijn voor de gastouderopvang en andere vormen van kinderopvang? Dat zetten we hieronder per partij op een rijtje.

Lees meer


4 november 2016 - nieuw beleid gericht op betere kwaliteit kinderopvang

Enkele dagen geleden stuurde minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang hebben als doel om de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen in de komende jaren flink omhoog te brengen. Daarnaast komt er voor ouders die werken 1 financieringssysteem van kinderopvangtoeslag waar zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk onder vallen.

Lees meer


27 oktober 2016 - Zwangerschapsuitkering met terugwerkende kracht aanvragen

Zelfstandige gastouders die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Er was veel kritiek op dit kabinetsbeleid en na 4 jaar zou de beslissing dan ook worden teruggedraaid. Gastouders die nu met terugwerkende kracht aanspraak willen maken op de misgelopen uitkering, kunnen zich melden bij FNV Zelfstandigen.

Lees meer


20 oktober 2016 - Verkennend onderzoek naar gastouderbureaus

Vorige week schreven we over het lage aantal tekortkomingen dat jaarlijks in de gastouderopvang wordt geconstateerd. De GGD GHOR, Belastingdienst en gemeenten bleven echter sceptisch, want de instanties hadden zo hun twijfels over de gebruikte onderzoeksmethodieken van de inspecteurs. Gezamenlijk voerden zij daarom een verkennend onderzoek uit onder 77 gastouderbureaus.

Lees meer


14 oktober 2016 - Weinig tekortkomingen in gastouderopvang geconstateerd

Jaarlijks worden er steeds minder tekortkomingen in de kinderopvang geconstateerd, zo liet de Inspectie van het Onderwijs onlangs weten. Met name in de gastouderopvang worden relatief weinig onvolkomenheden vastgesteld. Wel blijkt het voor inspecteurs in de praktijk soms lastig om de kwaliteitscriteria in een thuissituatie op de juiste wijze te beoordelen.

Lees meer


7 oktober 2016 - Dit zijn de kabinetsplannen op het gebied van kinderopvang

Enkele weken geleden ontvouwde het kabinet op Prinsjesdag traditiegetrouw de plannen voor het komende jaar en de financiële onderbouwing daarvoor. Binnen sectoren zoals de zorg en kinderopvang staan er diverse veranderingen op stapel, die ouders met kinderen in 2017 ongetwijfeld zullen gaan merken. In dit artikel nemen we de belangrijkste zaken nog eens door.

Lees meer


29 september 2016 - Transparante gastouderkosten van belang voor ouders

De kosten van gastouderopvang vormen voor veel ouders een belangrijke overweging. Toch is niet elk gastouderbureau transparant in de gehanteerde tarieven, zo blijkt uit een brochure van belangenvereniging BOinK. Sommige bureaus bieden geen duidelijk inzicht in de kostenstructuur, terwijl deze informatie voor ouders van wezenlijk belang is.

Lees meer


21 september 2016 - Gastouder wel degelijk ondernemer volgens KNGO

Vorige week schreven wij over de rechtszaak die de discussie over het rechtmatig ondernemerschap van gastouders weer eens deed oplaaien. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat een door de Belastingdienst aangeklaagde gastouder moest afzien van haar fiscale ondernemersvoordelen en een flinke geldsom aan niet-betaalde belastingen moest ophoesten.

Lees meer


14 september 2016 - Gastouder: wel of geen ondernemer?

Het rechtmatig ondernemerschap van gastouders staat sinds korte tijd weer eens flink ter discussie. Aanleiding is de rechtszaak van de Belastingdienst tegen een gastouder, waarin het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs uitspraak deed. De gastouder in kwestie moet haar fiscale ondernemersvoordelen opgeven en een aanzienlijk bedrag aan niet-betaalde belastingen ophoesten.

Lees meer


7 september 2016 - Kleinschalige opvang belangrijk voor jonge kind

Vorige week schreven wij nog dat Nederlandse ouders binnen de Europese Unie het vaakst gebruik maken van kinderopvang. Maar liefst 75% van de kinderen in ons land ging in 2014 namelijk naar kinderopvang zoals voorschoolse voorzieningen of gastouderopvang. Met deze cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt Nederland koploper in Europa.

Lees meer


31 augustus 2016 - Nederlanders gebruiken het vaakst kinderopvang in Europa

Nederlandse ouders maken binnen de Europese Unie het vaakst gebruik van kinderopvang. Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Europees statistisch bureau Eurostat. Ondanks de hoge frequentie van kinderopvang in ons land, ligt het totale aantal uren relatief laag ten opzichte van andere Europese landen.

Lees meer


24 augustus 2016 - Nieuw blad voor gastouders gelanceerd

Op donderdag 15 september 2016 is het weer zover: op deze datum vindt de jaarlijkse Dag van de Gastouder plaats. Welke activiteiten Gastouderbureau Snoesje dit jaar organiseert houden we nog even geheim, maar zeker is wel dat diverse partijen veelbelovende initiatieven ontplooien. Zo brengt Mare Media Groep ter ere van de speciale dag het nieuwe magazine GOUD uit.

Lees meer


17 augustus 2016 - Veiligheidsmaatregelen voor waterpret

Jonge kinderen houden van waterpret en spelen tijdens warme zomerdagen dan ook graag in een zwembadje in de tuin. Toch brengt dit volgens het Kennisnetwerk Gastouderopvang (KNGO) ook de nodige gevaren met zich mee. Al bij een klein laagje water in het bad bestaat er namelijk een verdrinkingsrisico wanneer de ouder of gastouder even niet oplet.

Lees meer


8 augustus 2016 - Voedingscentrum introduceert nieuw voedingsbeleid

In maart 2016 introduceerde het Voedingscentrum de nieuwe Schijf van Vijf. Ook het aanbevolen voedingsbeleid voor kinderen is hierdoor veranderd. Speciaal voor professionals in de kinderopvang heeft het Voedingscentrum op haar website een diversiteit aan voedingsadviezen en een voorbeeld voedingsbeleid geplaatst.

Lees meer


2 augustus 2016 - Examinering gastouderopleiding verandert

Alle gastouders van Gastouderbureau Snoesje beschikken over de relevante certificaten en opleidingen om het vak van gastouder uit te mogen oefenen. De examinering van dergelijke opleidingen verandert nu echter, zo blijkt uit een nieuwsbericht van Kennisnetwerk Gastouderopvang (KNGO).

Lees meer


25 juli 2016 - Bescherm uw kind tegen de zon met deze tips

Bij Gastouderbureau Snoesje beschikken gastouders over de benodigde certificaten om gastouderopvang te verzorgen. De hoge eisen die wij stellen aan de opleiding van onze gastouders is in onze visie vanzelfsprekend, want een gastouder draagt een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van een kind.

Lees meer


22 juli 2016 - Nieuwe CAO Kinderopvang algemeen verbindend

Op 16 juli jongstleden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO Kinderopvang voor de jaargang 2016 – 2017 algemeen verbindend verklaard. Een dag eerder werd de nieuwe CAO al gepubliceerd in de Staatsbladcourant: nummer 31887/ UAW Nr. 11774.

Lees meer


6 juli 2016 - Investeringen in kinderopvang lonen

Investeringen in kinderopvang zoals gastouderopvang betalen zich tot wel 3 keer terug. Dat stelt Marc de Vos, directeur van de Belgische denktank Itinera en professor arbeidsrecht aan de UGent. Vroegtijdig investeren in jonge kinderen voorkomt volgens de professor niet alleen werkloosheid op latere leeftijd, maar ook vele andere maatschappelijke problemen.

Lees meer


 

1 juli 2016 - Aantal kinderen in kinderopvang stijgt

Na een jarenlange daling laat de hoeveelheid kinderen in de kinderopvang weer een lichte stijging zien. In 2015 ontvingen de ouders van 767.000 kinderen kinderopvangtoeslag, waar het in 2014 nog 755.000 kinderen betrof. Dit is nog altijd minder dan het topjaar 2011, toen bijna 840.000 kinderen gebruik maakten van gastouderopvang, buitenschoolse opvang of een kinderdagverblijf.

Lees meer


23 juni 2016 - Hogere kinderopvangtoeslag én uurprijzen in 2017

Het ministerie van SZW is voornemens de maximum uurprijzen voor kinderopvang volgend jaar met 4% te verhogen. Dit blijkt uit het onlangs uitgebrachte ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2017. Hier blijft het echter niet bij, want de kinderopvangtoeslag wordt daarnaast voor verschillende groepen ouders verhoogd. Gastouderopvang blijft nog altijd een van de voordeligste vormen van

Lees meer


14 juni 2016 - 'Grootouder'-opvang geen ondernemerschap

Opa’s en oma’s die alleen als gastouder fungeren voor hun eigen kleinkind, mogen zichzelf geen ondernemer noemen. Hierdoor komen zij niet in aanmerking voor diverse ondernemersvoordelen zoals de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het Hof van Den Bosch in een rechtszaak.

Lees meer


8 juni 2016 - Toekomstige ouders willen meer individuele aandacht voor kind

Jongeren geven in de toekomst de voorkeur aan een deeltijdbaan, wanneer zij ouders worden van niet-schoolgaande kinderen. Dit blijkt uit een CBS-enquête onder 12- tot 25-jarigen. De cijfers illustreren een belangrijke trend onder ouders, waarbij een drukke voltijdbaan niet ten koste mag gaan van de individuele aandacht voor het kind.

Lees meer


30 mei 2016 - Akkoord over meer kinderopvangtoeslag in 2017

Enkele maanden geleden schreven wij over de plannen van het kabinet om in 2017 een hogere kinderopvangtoeslag te verstrekken. Het was echter nog niet 100% zeker dat deze plannen ook daadwerkelijk doorgang zouden vinden. Inmiddels is de kogel dan eindelijk door de kerk en is er in Den Haag een definitief akkoord bereikt over een extra investering van 200 miljoen euro.

Lees meer


26 mei 2016 - Flexibel gastouderbureau in Almelo, Nijverdal en Rijssen

Woont u in de buurt van Almelo en heeft u op korte termijn flexibele gastouderopvang nodig? Dan bent u bij Gastouderbureau Snoesje aan het juiste adres! Wij bieden u de keuze uit een breed aanbod flexibele gastouders met prachtige opvanglocaties in de omgeving van Almelo, Nijverdal en Rijssen.

Lees meer


20 april 2016 - Gastouderopvang goed voor ontwikkeling jonge kind

Veel ouders proberen hun kind zoveel mogelijk aandacht te geven en zo lang mogelijk thuis te houden. Toch kan kinderopvang zoals gastouderopvang een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind, zo stelt hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink. “Kinderen leggen al op jonge leeftijd de basis voor hun latere ontwikkeling.”

Lees meer


14 april 2016 - Peuters weten heel goed wat ze nog niet weten

Socrates zei het al: “Ik weet één ding en dat is dat ik niets weet…”. Ook peuters en jonge kinderen blijken de wijsheid van deze Griekse filosoof al instinctief te bezitten. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van slechts anderhalf jaar oud al heel goed weten wat zij wel en niet weten. Hierdoor zijn ze in staat om volwassenen op de juiste momenten om hulp te vragen.

Lees meer


6 april 2016 - Gastouderopvang voordelige vorm van kinderopvang

Recent schreven wij over het feit dat de uurtarieven van gastouders in de afgelopen jaren behoorlijk stabiel zijn gebleven. Dit in tegenstelling tot veel andere vormen van kinderopvang, waar organisaties vaak een hoger uurtarief hanteren dan het maximale uurtarief dat is vastgesteld door de overheid. Dit maakt gastouderopvang een zeer voordelige vorm van kinderopvang.

Lees meer


31 maart 2016 - Onzekere toekomst voor kinderopvangtoeslag

Vorige week schreven wij al een artikel over de voornemens van het kabinet ten aanzien van een nieuw financieringssysteem voor de kinderopvangtoeslag. De plannen van minister Asscher ontlokten een stortvloed aan kritiek vanuit de branche en ook financieel analisten blijken allerminst positief in hun commentaar.

Lees meer


22 maart 2016 - Plannen gewijzigde kinderopvangtoeslag onder vuur

Lodewijk Asscher is van zins om de financiering in de kinderopvang ingrijpend aan te pakken. De minister van Sociale Zaken stelt dat het huidige systeem van kinderopvangtoeslag onduidelijk is en teveel verantwoordelijkheid afschuift op de ouders. Hij komt daarom met nieuwe plannen, die nu al zwaar onder vuur liggen.

Lees meer


17 maart 2016 - Betrouwbare gastouderopvang in Oldenzaal

Woont u in Oldenzaal en heeft u betrouwbare gastouderopvang nodig? Gastouderbureau Snoesje biedt uiteenlopende opvanglocaties in Oldenzaal met een hoge kwaliteit. Alle gastouders bij ons gastouderbureau hanteren een eigen werkwijze, waardoor u altijd verzekerd bent van een gastouder die exact aansluit op uw wensen.

Lees meer


10 maart 2016 - Uurtarieven gastouderopvang stabiel in afgelopen jaren

De afgelopen jaren zijn de tarieven in de gastouderopvang vrij stabiel gebleven. In de rest van de kinderopvang stegen de uurtarieven tussen 2012 en 2015 echter met ongeveer 2 procent. Dit is de aanleiding voor Minister Asscher om dit voorjaar een onderzoek te starten naar het effect van uurtarieven op ouders.

Lees meer


2 maart 2016 - Mooie opvanglocaties in Losser en Overdinkel

Woont u in de omgeving van Losser of Overdinkel en bent u op zoek naar kwalitatief hoogwaardige gastouderopvang? Dan zullen de mooie opvanglocaties van Gastouderbureau Snoesje in deze regio zeker bij u in de smaak vallen.

Lees meer


26 februari 2016 - SER pleit voor consistent overheidsbeleid kinderopvang

De Sociaal Economische Raad (SER) pleit voor een consistent overheidsbeleid op het gebied van kinderopvang zoals gastouderopvang. De Raad adviseert een basisrecht van 16 uur kinderopvang voor alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Daarnaast stelt het adviesorgaan dat een stabiele financiering noodzakelijk is om de gewenste maatregelen door te voeren.

Lees meer


17 februari 2016 - Kleinschalige gastouderopvang maakt kinderen socialer

Het spelen in kleine groepjes onder de begeleiding van een deskundige volwassene leert kinderen belangrijke sociale basisvaardigheden. Dat concludeerden onderzoekers van de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Evora in Portugal.Gastouderopvang voldoet bij uitstek aan deze criteria en is daarmee een van de meest ideale vormen van kinderopvang.

Lees meer


11 februari 2016 - Duizenden euro’s voordeel voor gastouders met ondernemersaftrek

Onlangs verloor de Belastingdienst een belangrijke rechtszaak van een gastouder. De gastouder stelde recht te hebben op ondernemersaftrek, omdat zij zou voldoen aan de benodigde voorwaarden. De rechtbank ging hierin mee en kenmerkte haar winst als winst uit onderneming. Dankzij de uitspraak kunnen nu ook andere gastouders duizenden euro’s besparen.

Lees meer


1 februari 2016 - Terugvordering kinderopvangtoeslag tot vijf jaar na ontvangst

Kinderopvangtoeslag kan tot vijf jaar na de ontvangst ervan teruggevorderd worden door de overheid. Dat zegt advocaat-generaal van de staatsraad Leen Keus naar aanleiding van zes recente rechtszaken. Ouders stapten naar de rechtbank nadat zij onaangenaam werden verrast door terugvorderingen over ontvangen kinderopvangtoeslag van meer dan vijf jaar geleden.

Lees meer


27 januari 2016 - Kleinschalige kinderopvang via gastouderbureau in Hengelo

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang die tegenwoordig sterk aan populariteit wint. Ook in Hengelo zijn steeds meer ouders op zoek naar kleinschalige gastouderopvang door een betrouwbare gastouder. Via Gastouderbureau Snoesje vindt u een breed aanbod met de mooiste opvanglocaties in Hengelo.

Lees meer


18 januari 2016 - Van gastouderopvang naar school: 5 tips voor een goede overdracht

Traditiegetrouw is de overstap van gastouderopvang naar de basisschool voor zowel het kind als de ouders een spannende gebeurtenis. Als ouder wilt u uw kind natuurlijk de best denkbare start geven. In dit artikel geven we daarom 5 tips voor een soepele overgang van de gastouder naar school.

Lees meer


11 januari 2016 - Communicatie tussen ouders en gastouders van groot belang

Gastouderopvang staat bekend om het directe contact tussen ouders en gastouder. Veel ouders ervaren deze korte lijnen en snelle manier van communiceren als zeer prettig. Daarnaast voeren zowel de ouders als gastouders jaarlijkse evaluatiegesprekken met Gastouderbureau Snoesje. Zo bestaan er nooit misverstanden over de wensen van de ouders en de ontwikkeling van het kind.

Lees meer


4 januari 2016 - Waar de inspectie in 2016 op let

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de eisen die worden gesteld aan kinderopvang in ons land onlangs geactualiseerd. Er zijn nieuwe modelrapporten opgesteld voor 2016, waarin de criteria worden benoemd waaraan onder meer gastouders en gastouderbureaus moeten voldoen tijdens (on)aangekondigde inspecties.

Lees meer


29 december 2015 - Gastouderopvang belangrijk onderdeel Week van het Jonge Kind 2016

Op 8 april 2016 is het zover: dan start het openingscongres voor de Week van het Jonge Kind in Panama in Amsterdam. Het congres is het begin van een week die geheel in het teken staat van initiatieven om extra aandacht te vragen voor opvoeding tijdens de eerste jaren van het jonge kind. Kinderopvang en dus ook gastouderopvang spelen hierin een centrale rol.

Lees meer


21 december 2015 - De 10 grootste voordelen van gastouderopvang

Het einde van het jaar nadert en dus rijst de vraag of u volgend jaar gebruik gaat maken van gastouderopvang. Al eerder schreven wij immers hoe het kabinet vanaf 1 januari 2016 € 290 miljoen extra gaat investeren in gastouderopvang. Hiermee bespaart u als ouder tot wel honderden euro’s per jaar.

Lees meer


15 december 2015 - Kinderopvangtoeslag 2017 nog hoger dan verwacht

Vorige week berichtten wij over de voorgenomen kabinetsinvestering van € 100 miljoen extra in de kinderopvangtoeslag als onderdeel van het Belastingplan 2016. Destijds was nog onzeker of deze plannen doorgang zouden vinden.

Lees meer


7 december 2015 - Gastouderopvang vanaf 2017 nog goedkoper

Al eerder schreven wij over de voorgenomen kabinetsinvestering van € 290 miljoen in de Nederlandse kinderopvang. Hierdoor besparen ouders maar liefst honderden euro’s per jaar op gastouderopvang. Het voordeel voor ouders loopt nog verder op, nu blijkt dat de overheid vanaf 2017 nog eens € 100 miljoen extra wil uitgeven aan de kinderopvangtoeslag.

Lees meer


30 november 2015 - Gastouderopvang scoort goed in grootschalig onderzoek

Kinderen voelen zich in de gastouderopvang meer op hun gemak dan in een kinderdagverblijf. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Welbevinden en stress van kinderen in de kinderopvang’. De onderzoekers concluderen dat gastouderopvang een waardevolle vorm van kinderopvang is.

Lees meer


24 november 2015 - Gastouderopvang in Enschede nodig? Bekijk onze kleinschalige opvanglocaties!

Bent u op zoek naar kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in Enschede? Bekijk dan zeker eens de prachtige opvanglocaties in Enschede van Gastouderbureau Snoesje. Wij bieden ouders in Enschede de ruimste keuze in flexibele en kwalitatieve kinderopvang.

Lees meer


17 november 2015 - Controleer uw ingevulde gegevens kinderopvangtoeslag

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u deze maand een melding van de Belastingdienst om uw ingevulde gegevens te controleren. Gastouderbureau Snoesje adviseert u om dit zeker te doen. Fouten met toeslagen kunnen in het ergste geval vervelende gevolgen hebben.

Lees meer


10 november 2015 - Gastouderopvang minder tekortkomingen dan kindercentra

In 2014 werden er bij gastouders minder tekortkomingen geconstateerd dan bij kindercentra. Dit blijkt uit het Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2014 van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).

Lees meer


5 november 2015 - Dag van de Gastouder groot succes

Elke derde donderdag van de maand september wordt de Dag van de Gastouder gevierd. Tijdens deze dag worden gastouders in het zonnetje gezet en wordt hun mooie beroep onder de aandacht gebracht. Bij Gastouderbureau Snoesje zijn we bijzonder trots op onze gastouders. Op donderdag 17 september stuurden wij hen als blijk van onze waardering daarom een leuk kaartje.

Lees meer


20 oktober 2015 - 5 dagen betaald vaderschapsverlof vanaf 2017

Vanaf 1 juli 2017 wordt het vaderschapsverlof verlengd naar 5 dagen. Werknemers met een partner die net bevallen is, hebben nu nog recht op 2 dagen betaald verlof. De maatregel volgt op de eerder aangekondigde kabinetsinvestering van € 290 miljoen in de kinderopvang en betekent goed nieuws voor aspirant-ouders.

Lees meer


13 oktober 2015 - Aantal kinderen in gastouderopvang neemt toe

Uit cijfers van het ministerie van SZW blijkt dat het aantal kinderen in de gastouderopvang en buitenschoolse opvang recent licht is toegenomen. Dit zijn positieve ontwikkelingen in een sector die zich nu geleidelijk lijkt te stabiliseren. Naar verwachting zal deze tendens zich na de eerder aangekondigde kabinetsinvestering van € 290 miljoen in 2016 alleen maar verder doorzetten.

Lees meer


10 oktober 2015 - Tijdelijke pilot vergemakkelijkt verkrijgen hypotheek ZZP'ers

Om het verkrijgen van een hypotheek te vergemakkelijker voor mensen met een flexibele arbeidsvorm zijn een aantal organistaties een tijdelijke pilot gestart van een half jaar. Aangezien je als gastouder ZZPer bent is dit een erg interessante ontwikkeling als je de mogelijkheid overweegt om een hypotheek aan te vragen.

Lees meer


8 oktober 2015 - Workshop Puur in Balans 'Grenzen bewaken en gedachten bijstellen' 

Speciaal voor Gastouderbureau Snoesje verzorgt Esther Assink van Puur in Balans coaching  op Donderdag 29 oktober en 12 november een workshop bij ons op kantoor in Haaksbergen. Puur in Balans coaching verzorgde al eerder een informatieavond voor Gastouderbureau Snoesje omtrent het thema ‘balans houden’. Bij de volgende workshop met het thema 'grenzen bewaken en gedachten bijstellen' gaan we hier dieper op in, met ruimte voor je eigen verhaal en leerproces.

Lees meer


8 oktober 2015 - Workshop NLA Coaching "Hoe draag ik bij aan het geluk van een kind?" een succes!

Op Woensdag 7 oktober 2015 hebben wij bij op ons kantoor in Haaksbergen een gratis workshop georganiseerd die in het teken stond van de vraag ‘Hoe draag ik bij aan het geluk van een kind?’. Het bleek een erg leerzame workshop met veel herkenbare voorbeelden!

Lees meer


6 oktober 2015 - Gastouderopvang in 2016 goedkoper

Goed nieuws voor werkende ouders: vanaf 1 januari 2016 gaat het kabinet € 290 miljoen extra besteden aan kinderopvang. Dankzij deze verhoging van de kinderopvangtoeslag besparen ouders tot wel honderden euro’s per jaar.

Lees meer


20 juli 2015 - Nieuw systeem kinderopvangtoeslag vanaf 2018

Het systeem rond de betaling van kinderopvang gaat in 2018 veranderen. Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt hoe dit nieuwe systeem van 'directe financiering' in zijn werk gaat.

Lees meer


5 juli 2015 - Nieuwe medewerker Judith stelt zich voor

Na een stageperiode is Judith op 1 juli 2015 begonnen als administratief en secretarieel medewerker bij ons op kantoor. Haar reguliere werkdagen zijn de maandag, woensdag en vrijdag.

Lees meer


1 juli 2015 - Triple P bijeenkomsten en workshops

Triple P staat voor Positive Parenting Program, of te wel: Positief Opvoeden. Via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen in de aanpak leert Triple P je om situaties anders aan te pakken en vanuit een ander perspectief te zien en te benaderen.

Lees meer


27 juni 2015 - Deelnemers Kiki VVE training 2015 geslaagd

Zaterdag 27 juni was alweer de laatste trainingsdag van de Kiki VVE training 2015. Het was een super leuke, gezellige en leerzame dag die tevens in het teken stond van de certificering tot erkend VVE Gastouder.

Lees meer


17 juni 2015 - Verhoging uurtarieven kinderopvangtoeslag 2016

De maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag gaan voor dagopvang, BSO-opvang en Gastouderopvang in 2016 omhoog met 0,7%. Bovendien lijkt het erop dat het kabinet ook de kinderopvangtoeslagpercentages zal gaan verhogen in 2016.

Lees meer


16 juni 2015 - Dag van de Gastouder

Op donderdag 17 september 2015 is de Dag van de Gastouder. Het doel van deze dag is om het werk van de gastouder onder de aandacht te brengen en te laten zien wat een mooi beroep dit is!

Lees meer


19 mei 2015 - Gemeente Hengelo wil leges invoeren

De Gemeente Hengelo heeft in haar bezuinigingsvoorstellen voor de periode 2016 - 2019 ten aanzien van het domein Kinderopvang een voorstel opgenomen om leges te gaan heffen voor het registreren van een opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Lees meer


11 mei 2015 - Nieuwe medewerkers stellen zich voor

Onlangs zijn voor de regio Twente twee nieuwe bemiddelingsmedewerkers aangenomen. Zij zijn inmiddels begonnen met hun werkzaamheden bij Snoesje en zij stellen zich via dit nieuwsbericht graag even aan u voor!

Lees meer


1 mei 2015 - Verlenging WAZO uitkering bij ziekenhuisopname pasgeboren kind

In een eerder nieuwsbericht hebben wij geïnformeerd over de mogelijkheden om als gastouder een zwangerschapsuitkering te ontvangen tijdens je eigen zwangerschapsverlof. Deze uitkering kan in het geval van een ziekenhuisopname van het pasgeboren kindje onder voorwaarden worden verlengd.

Lees meer


16 april 2015 - Banken lanceren site over hypotheken voor zzp'ers

Banken hebben samen een website gelanceerd met informatie over hypotheken voor zelfstandigen, waaronder gastouders, en flexwerkers. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdag.

Lees meer


13 april 2015 - Eerste trainingsdag Kiki VVE taining 2015

Afgelopen zaterdag was de eerste trainingsdag van de Kiki VVE training 2015. Het was een leuke en leerzame dag die in het teken stond van de kennismaking met VVE en Kiki, het dagritme en de manier hoe je Kiki hierin kunt opnemen.

Lees meer


7 april 2015 - Diplomalijst Gastouders bijgewerkt

De lijst met goedgekeurde beroepsdiploma's voor gastouders is bijgewerkt. Aan de lijst zijn zevenentwintig MBO niveau 3 en/of 4 diploma's en tweeëntwintig HBO diploma's toegevoegd.

Lees meer


2 april 2015 - Paaseieren zoeken was een groot succes!

Het paaseieren zoeken gisteren bij de Speelboerderij in Bentelo was een groot succes! In tegenstelling tot de weersverwachtingen was het droog en hebben de kids nog bijna een uur lekker buiten in het zonnetje paaseitjes kunnen zoeken.

Lees meer


30 maart 2015 - Register EHBO-certificaten Gastouderopvang

Als gastouder moet je verplicht in het bezit zijn van een EHBO-certificaat. Maar niet alle certificaten zijn goedgekeurd. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de certificaten die wel zijn goedgekeurd in een nieuw Register EHBO-certificaten gastouderopvang opgenomen.

Lees meer


16 maart 2015 - Uitnodiging Paaseieren zoeken 2015

Wegens groot succes in voorgaande jaren gaan wij ook dit jaar weer paaseieren zoeken met de kinderen. Wij nodigen jullie en de kids hiervoor graag uit!

Lees meer


9 maart 2015 - RIVM wil hoofdluis in kaart brengen

Op woensdag 4 maart was het landelijke Luizendag. Op deze dag werden alle schoolgaande kinderen gecontroleerd op hoofdluis. In aanloop naar deze dag lanceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het onderzoek ‘Luis thuis?’

Lees meer


9 maart 2015 - EHBO certificaat IedereenEHBO.nl wel geldig

In tegenstelling tot eerdere berichten in de media is het certificaat Kinder EHBO, behaald via iedereenEHBO.nl, wel geldig. Dit blijkt na overleg van GGD GHOR Nederland, IedereenEHBO.nl en het Nederlandse Rode Kruis.

Lees meer


2 maart 2015 - Kiki komt dit voorjaar weer naar Haaksbergen!

Dit voorjaar zullen wij weer starten met een Kiki-training tot erkend VVE Gastouder. Nadine Heemskerk van Kiki zal wederom de training gaan verzorgen.

Lees meer


25 februari 2015 - Geen klachten over Gastouderbureau Snoesje in 2014

In 2014 is er geen enkele klacht ingediend over Gastouderbureau Snoesje. Dit blijkt uit het Openbaar jaarverslag Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en Oudercommissies 2014.

Lees meer


23 februari 2015 - Snoesje zoekt Bemiddelingsmedewerker (16 - 24 uur)

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Bemiddelingsmedewerker (16 - 24 uur).

Lees meer


13 februari 2015 - Gastouders: flexibel, solitair en trouw

Het ministerie vroeg het Kohnstamm Instituut en het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) om onderzoek te doen naar kenmerken van de Nederlandse Gastouderopvang.

Lees meer


5 februari 2015 - Asscher uit zorgen over kwaliteit babyopvang

De kwaliteitseisen aan de kinderopvang zullen leeftijdsafhankelijk zijn als Het Nieuwe Toezicht ingaat. Asscher let daarbij vooral scherp op groepsstabiliteit voor baby’s. ‘Ik ontvang signalen dat de kwaliteitseisen voor baby’s echt beter moeten. Ik neem dit zeer serieus.’

Lees meer


21 januari 2015 - Informatieavond Kiki Training 2015 - Erkend VVE Gastouder

Wil je graag meer informatie over deze training en kennismaken met onze trainer Nadine Heemskerk? Kom dan naar de Kiki informatieavond!

Lees meer


13 januari 2015 - Campingbedjes in de gastouderopvang

In 2014 waren er enkele ongelukken met het gebruik van campingbedjes in de gastouderopvang. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed onderzoek naar een desbetreffend bedje en trok daar conclusies uit.

Lees meer


12 januari 2015 - Gastouder en de WAZO uitkering

Ben je werkzaam als Gastouder en ben je in verwachting, dan heb je onder voorwaarden recht op een uitkering vanuit de wet Arbeid en Zorg (WAZO) en de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ).

Lees meer


15 december 2014 - Vrijwillige verzekeringen UWV

Als gastouder ben je niet in loondienst bij het Gastouderbureau of bij de vraagouders. In die zin ben je dus zelfstandige en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er bestaan echter wel mogelijkheden om je hiervoor vrijwillig te verzekeren bij het UWV.

Lees meer


10 december 2014 - Nieuwsbrief GGD Kinderopvang - Infectieziekten

Wij willen u graag attenderen op de nieuwsbrief Infectieziekten die de GGD afdeling Kinderopvang recent heeft uitgegeven.

Lees meer


10 december 2014 - Collectieve verzekeringen Kinderopvang

Wij hebben gemerkt dat niet iedereen ervan op de hoogte is dat Gastouderbureau Snoesje, al jaren, een collectieve verzekering Kinderopvang heeft. Deze verzekering geeft dekking aan Gastouders, Vraagouders en Opvangkinderen.

Lees meer


3 december 2014 - Twee Gastouders op één adres mag

Met het aannemen van de Verzamelwet 2015, is het voor Gastouders mogelijk om samen op één adres geregistreerd te staan.

Lees meer


11 november 2014 - Gastouders en het zelfstandig ondernemerschap voor de inkomstenbelasting

Gastouders die aan bepaalde criteria voldoen kunnen voor de inkomstenbelasting worden aangemerkt als ondernemer en daardoor aanspraak maken op extra aftrekposten.

Lees meer


7 november 2014 - Herhalingscursussen Kinder EHBO 2015

In het voorjaar van 2015 organiseren wij samen met Red Levens weer onze jaarlijkse herhalingscursussen Kinder EHBO.

Lees meer


31 oktober 2014 - Bijeenkomst Puur in Balans Coaching

Binnenkort geven wij twee bijeenkomsten bij ons op kantoor die in het teken staan van de balans tussen werk en privé. De bijeenkomsten zullen worden gegeven door Esther Assink van Puur in Balans Coaching.

Lees meer


16 september 2014 - Ouders hebben grote waardering voor gastouderopvang

Het SCP-rapport 'Krimp in de kinderopvang' gaat niet alleen over vraaguitval, maar ook over hoe ouders de kinderopvang waarderen. En wat blijkt: gastouderopvang wordt gemiddeld het hoogst gewaardeerd met het cijfer 8,5!

Lees meer


15 september 2014 - Werkloze ouders krijgen langer kinderopvangtoeslag

Met ingang van 1 januari 2015 heeft u als ouder bij werkloosheid nog 6 maanden recht op Kinderopvangtoeslag.

Lees meer


23 mei 2014 - Kinderopvangtoeslag stijgt in 2015

De kinderopvangtoeslag wordt in 2015 geïndexeerd. Dat betekent dat ouders, vergeleken met dit jaar, per uur iets meer kinderopvangtoeslag terug krijgen.

Lees meer


 

Vast ritme van meerdere opvangdagen ideaal