Contact

Rekenmodule

Klik hier om de rekenmodule te openen.

Informatie

Wetenschappelijk onderzoek

Kinderen die door gastouders worden opgevangen zijn meer ontspannen en hebben meer plezier en zelfvertrouwen.

Dat concludeert Mw. Groeneveld in haar onderzoek, waarop ze op 4 november 2010 promoveerde aan de Universiteit Leiden. (Hele onderzoek zie downloads)

Inspraakregeling

Ouders en Gastouders hebben inspraak

Dat is waar gastouderbureau Snoesje naar streeft. Ouders en gastouders hebben inspraak in het beleid van Gastouderbureau Snoesje. Ouders kunnen zitting nemen in de oudercommissie. Gastouders hebben periodiek overleg in de gastoudercommissie.

Gastouderbureau Snoesje hecht veel waarde aan de inspraak en het meedenken van gastouders en ouders. Een goede kwaliteit bieden is niet vanzelfsprekend. Kwaliteit moet bewaakt en waar nodig verbeterd worden. Ouders, gastouders en medewerkers hebben allemaal hun eigen kennis, ervaring en zienswijze. Door samenwerking met ouders, gastouders en medewerkers van het gastouderbureau kan gestreefd worden naar een zo goed mogelijke kinderopvang.

Wilt u meedenken in de ouder- of gastoudercommissie? Laat het ons dan weten!