5 dagen betaald vaderschapsverlof vanaf 2017

DATUM: 20 oktober 2015

Vanaf 1 juli 2017 wordt het vaderschapsverlof verlengd naar 5 dagen. Werknemers met een partner die net bevallen is, hebben nu nog recht op 2 dagen betaald verlof. De maatregel volgt op de eerder aangekondigde kabinetsinvestering van € 290 miljoen in de kinderopvang en betekent goed nieuws voor aspirant-ouders.

Wennen aan nieuwe thuissituatie

Volgens het kabinet is het van belang dat werknemers de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe thuissituatie na de geboorte van een kind. Al in een eerder stadium liet minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher weten het vaderschapsverlof daarom te verlengen. Toen was er echter nog sprake van een uitbreiding met 3 dagen onbetaald kraamverlof.

In de praktijk bleek de uitbreiding echter geen doorslaand succes: slechts 25% van de werknemers maakte gebruik van de regeling. Niet zo vreemd, want onbetaald verlof is bepaald geen ‘offer you can’t refuse’ voor werknemers die pas ouder geworden zijn.

Relatief kort vaderschapsverlof in Nederland

Uit statistieken blijkt daarnaast dat Nederlandse ouders zich ten opzichte van het buitenland toch al moeten behelpen met een karige regeling op het gebied van vaderschapsverlof. Zo kunnen Zweedse vaders nu rekenen op liefst 2 maanden verlof en wordt momenteel zelfs overwogen om deze termijn met een extra maand te verlengen.

Ook in vergelijking met andere Europese landen scoort Nederland behoorlijk slecht op het gebied van vaderschapsverlof. Hierdoor is nu alsnog besloten om de 3 dagen extra vaderschapsverlof betaald te maken. Dit besluit zorgt er tegelijkertijd voor dat Nederland enkele plekken stijgt op de Europese ranglijst.

Kritiek op kabinetsplannen

Hoewel goed nieuws voor ouders, zetten werkgeversverenigingen en ondernemingskoepels hun vraagtekens bij de kabinetsvoornemens. Deze partijen vrezen dat de maatregel de kosten van arbeid in Nederland verhoogt en stellen dat werknemers in ons land reeds recht hebben op grote hoeveelheden vakantiedagen.

Extra vaderschapsverlof zou daarom onnodig zijn. Bovendien signaleren de organisaties op dit moment geen grote vraag onder werknemers naar extra dagen betaald vaderschapsverlof. Zij vragen zich dan ook af wat volgens het kabinet de noodzaak is om deze extra dagen uit de werkgeverskas te financieren.

Voordelen voor werknemers

De overheid stelt op haar beurt dat zo’n 165.000 werknemers baat zullen hebben bij de verlenging van het verlof. Verwacht wordt dat kersverse vaders dankzij hun grotere aandeel in de eerste 5 dagen na de geboorte, ook in de jaren erna nauwer betrokken zullen zijn bij de opvoeding van het kind. En dat is iets wat we bij Gastouderbureau Snoesje alleen maar toe kunnen juichen.