Aantal kinderen in gastouderopvang neemt toe

DATUM: 13 oktober 2015

Uit cijfers van het ministerie van SZW blijkt dat het aantal kinderen in de gastouderopvang en buitenschoolse opvang recent licht is toegenomen. Dit zijn positieve ontwikkelingen in een sector die zich nu geleidelijk lijkt te stabiliseren. Naar verwachting zal deze tendens zich na de eerder aangekondigde kabinetsinvestering van € 290 miljoen in 2016 alleen maar verder doorzetten.

Ook arbeidsparticipatie moeders met jonge kinderen stijgt

Hoewel de statistieken voor de gastouderopvang een stijging laten zien van het aantal kinderen, werd er tegelijkertijd een lichte daling gemeten in het gebruik van de kinderopvangtoeslag. Zo bleek onder meer dat het aantal uren dat kinderen gebruik maken van kinderopvang met 1,6% is gedaald ten opzichte van 2014. Deze afname geldt voor alle opvangsoorten in de kinderopvangbranche.

Verdere analyse van de cijfers laat zien dat met name lagere inkomens verantwoordelijk zijn voor de daling in het gebruik van algehele kinderopvang. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de eerdere bezuinigingen van het kabinet op de hoogte van de kindertoeslag. Dit leidde ertoe dat vooral ouders met lagere inkomens besloten tijdelijk geen gebruik te maken van kinderopvang.

Ondanks de eerdere bezuinigingsmaatregelen is de arbeidsparticipatie van vrouwen over dezelfde periode gestegen van 68,6% naar 69,3%. Ook de arbeidsparticipatie van moeders met jonge kinderen (van 0 tot 11 jaar) laat een groei zien van 75,6% naar 75,9%. De statistieken zijn nog niet op hetzelfde niveau als voor de bezuinigingsronde, maar verwacht wordt dat de groei zich na de kabinetsinvestering in 2016 alleen maar verder door zal zetten.

Rooskleurige cijfers voor gastouderopvang

Voor de gastouderopvang zijn de cijfers van het ministerie van SZW goed nieuws. Ondanks een lichte daling van het gebruik van kinderopvangtoeslag in de gehele sector, is het aantal kinderen in de gastouderopvang juist toegenomen. Ook de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen is een hoopgevend lichtpuntje. Inmiddels lijkt de kinderopvangmarkt zich langzaamaan te stabiliseren.

Nog meer aanleiding voor optimisme geeft de aangekondigde kabinetsinvestering van 290 miljoen euro in de kinderopvang. Op basis hiervan kunnen ouders tot wel honderden euro’s per jaar besparen. Ook de beloofde investering van 60 miljoen euro in voorschoolse voorzieningen mag niet vergeten worden. Hierdoor kunnen peuters volgend jaar een aantal uren per week naar de gastouderopvang.

De financiële bereikbaarheid van kinderopvang neemt dan ook zienderogen toe. Verwacht wordt dan ook dat ouders die eerder afhaakten wegens bezuinigingen, in 2016 weer vaker gebruik zullen gaan maken van gastouderopvang. Dit zijn uitermate positieve ontwikkelingen, want zo kunnen wij in de sector blijven investeren in datgene waar het allemaal om draait: de zorg voor en de ontwikkeling van kinderen.