Aantal kinderen in kinderopvang daalt licht

DATUM: 10 februari 2017

In de afgelopen jaren steeg het aantal kinderen in de kinderopvang. Hier maakten wij in oktober 2015 en juli 2016 bijvoorbeeld nog melding van. Inmiddels lijkt die trend een halt te zijn toegeroepen, want in het derde kwartaal van 2016 daalde het gebruik van kinderopvang ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Gebruik kinderopvang daalt ten opzichte van voorgaande kwartaal

De cijfers werden onlangs naar buiten gebracht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staan haaks op recente ontwikkelingen. Want daar waar in heel 2015 nog 638.000 kinderen naar de opvang gingen, steeg dit aantal tot maar liefst 682.000 in het tweede kwartaal van 2016.

In het derde kwartaal kwam de groei tot stilstand en daalde het aantal zelfs iets tot 679.000 kinderen. Deze tendens was met name zichtbaar in kinderdagverblijven en gastouderopvang van 4- tot 12-jarigen.

Volgens het ministerie is er geen aanleiding tot zorg. In het derde kwartaal is er namelijk altijd sprake van een zogenaamd seizoenseffect, waarbij schoolvakanties een sterke invloed uitoefenen op het gebruik van de opvang. Veel kinderen zijn in deze periode bijvoorbeeld op zomervakantie.

Aantal uren kinderopvang stijgt

In tegenstelling tot het aantal kinderen, steeg het aantal uren in de opvang. In vergelijking met een kwartaal eerder nam de hoeveelheid met 0,3 uur toe. In vergelijking met 2015 is er wel een neerwaartse spiraal in de hoeveelheid uren; in dat jaar werd er 0,6 uur meer gebruik gemaakt van opvang. Het aantal uren gastouderopvang voor 0- tot 3-jarigen laat daarentegen wel een lichte stijging zien.

Stijging tarieven gastouderopvang relatief laag

Ook in 2016 stegen de uurtarieven van kinderopvang weer. De BSO ging bijvoorbeeld met 12 cent en de dagopvang met 9 cent per uur omhoog. De tarieven in de gastouderopvang vormen een positieve uitzondering op deze tendens, want ze stijgen juist minder snel dan de jaren ervoor. Gastouderopvang voor zowel 0- tot 3-jarigen als 4- tot 12-jarigen werd slechts 2 cent duurder.

Hogere arbeidsmarktparticipatie ouders

Traditioneel hebben arbeidsmarktcijfers altijd een sterke invloed op het gebruik van kinderopvang. Het ministerie van SZW neemt deze daarom mee in de analyse. Het aantal werkende vrouwen is in jaren niet zo hoog geweest als in 2016 en vooral alleenstaande moeders gingen meer werken. Ook het aantal werkende vaders met jonge kinderen steeg in 2016 ten opzichte van het jaar ervoor.

Alle cijfers over kinderopvang in het derde kwartaal van 2016 zijn hier te bekijken.