Aantal kinderen in kinderopvang groeit nog steeds

DATUM: 6 juli 2019

Al jarenlang is er sprake van een gestage groei van het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang. Zowel in 2016, 2017 als 2018 schreven wij al over deze onmiskenbare trend, die samenhangt met de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. In dit artikel bespreken wij de laatste cijfers op het gebied van kinderaantallen, opvanguren, uurprijzen en locaties.

Groei voornamelijk in dagopvang en buitenschoolse opvang

In het eerste kwartaal van 2018 gingen er 778.000 kinderen naar de kinderopvang. In het eerste kwartaal van 2019 zijn dat er 37.000 meer; maar liefst 815.000 in totaal. Verreweg de meeste kinderen gaan naar de buitenschoolse opvang (368.000), op de voet gevolgd door de dagopvang (338.000) en op gepaste afstand door de gastouderopvang (113.000).

Opvallend zijn ook de groeicijfers binnen de verschillende opvangsoorten. Ook hier is de buitenschoolse opvang koploper met een groei van liefst 27.000 kinderen. Kinderdagverblijven zagen een toename van ongeveer de helft daarvan (14.000) en in de gastouderopvang bleef het aantal kinderen van 0 t/m 3 jaar gelijk. De categorie van 4 t/m 12 jaar daalde zelfs licht met 3.000 kinderen.

Uurtarieven in gastouderopvang stijgen het minst

Op het gebied van aantal opvanguren en uurprijzen is ook een stijgende lijn zichtbaar. Gemiddeld maken kinderen elke maand gebruik van 58,6 uur opvang. In de dagopvang was dit zelfs 61 uur en in de buitenschoolse opvang gemiddeld 59,6 uur.

Wat de uurprijzen betreft: onlangs schreven wij al dat gastouderopvang ook in 2020 nog altijd de voordeligste vorm van opvang is. Dat is het ook dit jaar al en niet verrassend stegen de gemiddelde uurtarieven in de gastouderopvang dan ook het minst in vergelijking met andere opvangsoorten.

Daar waar het gemiddelde uurtarief voor dagopvang met maar liefst € 0,43 is verhoogd, steeg dat voor kinderen van 0 t/m 3 jaar in de gastouderopvang met slechts € 0,12 en in de categorie van 4 t/m 12 jaar met slechts € 0,14. Het verschil in prijs met andere opvangsoorten wordt dus steeds groter.

Hogere arbeidsparticipatie en minder gastouderlocaties

Passend in de trend van bescheiden groei of zelfs lichte stagnatie in de gastouderopvang, is ook de landelijke daling in het aantal gastouderopvanglocaties. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 telt Nederland 3.330 gastouderlocaties minder dan in het eerste kwartaal van 2019. En dat terwijl er in de buitenschoolse opvang juist locaties bijkomen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet tot slot een verband tussen het toenemende aantal kinderen in de opvang en de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen. In vergelijking met een jaar geleden bedraagt de stijging 1,7%; in de categorie van 25 t/m 34 jaar is de participatie met 82,9% duidelijk het hoogst.