Aantal kinderen in kinderopvang stijgt

DATUM: 1 juli 2016

Na een jarenlange daling laat de hoeveelheid kinderen in de kinderopvang weer een lichte stijging zien. In 2015 ontvingen de ouders van 767.000 kinderen kinderopvangtoeslag, waar het in 2014 nog 755.000 kinderen betrof. Dit is nog altijd minder dan het topjaar 2011, toen bijna 840.000 kinderen gebruik maakten van gastouderopvang, buitenschoolse opvang of een kinderdagverblijf.

Gastouderopvang al jarenlang stabiel

Hoewel het totale aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat dus toeneemt, zijn de statistieken per vorm van kinderopvang verschillend. Het aantal ouders dat kiest voor buitenschoolse opvang stijgt bijvoorbeeld relatief snel ten opzichte van het aantal ouders dat de voorkeur geeft aan dagopvang.

Buitenschoolse opvang haalde de dagopvang in 2015 zelfs in, met 356.000 ten opzichte van 344.000 kinderen. De gastouderopvang bleef in de afgelopen jaren redelijk stabiel: ook in het afgelopen jaar gingen zo’n 141.000 kinderen naar een gastouder. De gastouderbranche is hiermee een van de meest stabiele sectoren in de kinderopvang.

Hoogte kinderopvangtoeslag gestegen

De stijging van het aantal kinderen in de opvang betekent dat meer ouders kinderopvangtoeslag in 2015 ontvingen dan in de voorgaande jaren. Inmiddels kunnen meer dan 500.000 ouders rekenen op toeslag. Het grootste deel van de ‘nieuwe’ ouders die recht hebben op toeslag, krijgt de toeslag voor één kind.

De hoogte van de toeslag is ook gestegen ten opzichte van 2014, met zo’n 100 euro (gecorrigeerd voor inflatie). De gemiddelde kinderopvangtoeslag in Nederland bedraagt inmiddels 3500 euro, waarmee 62% van de gemiddelde kinderopvangkosten van 5700 euro per jaar door de overheid worden vergoed.

Meer dan de helft van de peuters naar opvang

De stijging van het aantal kinderen in de opvang zorgde ervoor dat in 2015 meer dan de helft van alle 2- en 3-jarige kinderen naar de kinderopvang ging: en dat maar liefst 17 uur per week. Wanneer de kinderen ouder werden en naar de basisschool gingen, daalde dit aantal. Van de 5-jarigen ging ongeveer 33% nog zo’n 8 uur per week naar een gastouder of buitenschoolse opvang.

Hoe hoger de leeftijd van het kind, hoe minder frequent er van de kinderopvang gebruikt wordt gemaakt. Van alle 11-jarigen ging in 2015 nog slechts 12,5% naar de opvang en de gemiddelde opvangduur daalde naar 6 uur per week. Dit komt mede doordat kinderen in deze leeftijdsgroep simpelweg meer uren naar school gaan.