Advies: kinkhoest vaccinatie voor professionals in kinderopvang

DATUM: 7 juli 2017

Professionals die op hun werk in direct contact komen met kinderen tot een half jaar oud, zouden een vaccinatie moeten krijgen tegen kinkhoest. Dat stelt de Gezondheidsraad in een recent uitgebracht advies aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vaccinatie is niet zozeer bedoeld om de eigen gezondheid van professionals zoals gastouders te beschermen, maar vooral die van de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

Ziekte met potentieel ernstige symptomen

Kinkhoest is een ziekte die bij gezonde volwassenen in de meeste gevallen niet tot grote gezondheidsklachten leidt. Soms verloopt de ziekte zelfs geheel zonder symptomen en behandeling is dan ook zelden noodzakelijk. Dit is dan ook reden voor de Gezondheidsraad om duidelijk aan te geven dat de vaccinatie niet is bedoeld voor volwassen gastouders.

Voor (jonge) kinderen is het ziekteverloop echter een compleet ander verhaal. Kinkhoest kan aanvankelijk vervelende symptomen met zich meebrengen, zoals prikkelhoest, verkoudheid en lichte koorts. Na enkele weken kunnen die overgaan in ernstiger symptomen zoals zeer uitputtende hoestbuien, soms in combinatie met overgeven. Dit kan leiden tot benauwdheid en blauw aanlopen. Hoewel de heftigheid van de hoestbuien na een aantal weken vaak afneemt, kan het hoesten soms wel tot 4 maanden duren.

Vaccinatie volwassenen noodzakelijk voor bescherming kinderen

Genoeg reden voor de Gezondheidsraad om jonge kinderen te willen beschermen tegen de ziekte. Deze doelgroep is in veel gevallen nog niet of niet volledig gevaccineerd. De kinderen zijn hierdoor onvoldoende beschermd en lopen een verhoogd risico op (de meer ernstige symptomen van) kinkhoest. Het vaccineren van professionals zoals gastouders zorgt ervoor dat zij de bacterie in elk geval niet kunnen overdragen.

Het advies van de Gezondheidsraad richt zich op professionals die actief zijn in uiteenlopende sectoren. Volwassenen in branches zoals de kinderopvang, consultatiebureaus en ziekenhuizen komen regelmatig in aanraking met jonge kinderen. Omdat het vaccin geen levenslange bescherming biedt, waarschuwt het adviesorgaan wel dat de vaccinatie elke 5 jaar opnieuw moet plaatsvinden.

Met het advies van de Gezondheidsraad wordt de discussie over vaccinatie nieuw leven ingeblazen. De wetenschap laat er geen misverstand over bestaan dat vaccineren een cruciale rol speelt in het beschermen van jonge kinderen tegen soms levensbedreigende ziektes. In Australië worden niet ingeënte kinderen binnenkort waarschijnlijk zelfs niet meer toegelaten in de kinderopvang. In Nederland is daar vooralsnog geen sprake van.