Akkoord over meer kinderopvangtoeslag in 2017

DATUM: 30 mei 2016

Enkele maanden geleden schreven wij over de plannen van het kabinet om in 2017 een hogere kinderopvangtoeslag te verstrekken. Het was echter nog niet 100% zeker dat deze plannen ook daadwerkelijk doorgang zouden vinden. Inmiddels is de kogel dan eindelijk door de kerk en is er in Den Haag een definitief akkoord bereikt over een extra investering van 200 miljoen euro.

Hoger budget goed nieuws voor ouders

Het akkoord over het extra budget voor kinderopvangtoeslag is goed nieuws voor ouders, die hun financiële slagkracht om hun kinderen onder te brengen bij kinderopvang zoals gastouderopvang door de maatregel behoorlijk zien toenemen. Helaas moeten zij nog wel wachten tot 2017 voordat ze de voordelen in de praktijk ervaren.

Maar dat dit het wachten waard is, lijdt geen twijfel. Afhankelijk van hun inkomen, gaan ouders er namelijk enkele honderden tot wel duizend euro per jaar op vooruit. Voor veel mensen zal het kabinetsbesluit dan ook een groot verschil maken. Met name ouders met lage en hoge inkomens zien hun kinderopvangtoeslag in procentueel opzicht flink stijgen.

Lage en hoge inkomens profiteren het meest

Daar waar mensen met lage en hoge inkomens het meest profiteren, kunnen ouders met een gemiddeld inkomen een kleiner voordeel verwachten. Toch geldt dat de kabinetsplannen voor vrijwel alle ouders positieve financiële gevolgen zullen hebben. Ondanks het bereikte akkoord, moet het besluit nog wel eerst worden goedgekeurd door de ministerraad.

De algemene verwachting luidt echter dat dit een formaliteit zal zijn. De te investeren 200 miljoen euro kan worden opgeteld bij de eerder uitgetrokken 290 miljoen euro voor 2016 en 60 miljoen ten behoeve van voorschoolse voorzieningen. Alles wijst er dan ook op dat het kabinet het belang ziet van forse investeringen in de kinderopvang.

Investeringen overheid verhogen kwaliteit

Dat is ook nodig, want de sector heeft de afgelopen jaren zwaar geleden onder strenge bezuinigingen en krabbelt nu weer voorzichtig overeind. De uiteindelijke doelstelling is om zowel de kinderopvangtoeslag als maximum uurprijzen op het oude niveau te krijgen, zodat de bijdrage van ouders weer ruwweg op een derde uitkomt.

Hierbij moet wel worden aangetekend dat gastouderopvang zich de afgelopen jaren als enige vorm van kinderopvang heeft weten te onttrekken aan de malaise van hoge uurtarieven en al jarenlang stabiele tarieven hanteert. Dit is een van de vele redenen dat het inschakelen van een gastouder voor ouders in veel gevallen de meest voordelige optie is.

Dat laat niet onverlet dat zowel ouders als gastouders de komende jaren behoefte hebben aan een helder en stabiel overheidsbeleid, zodat de kosten voor alle betrokken partijen duidelijk en beheersbaar zijn. Uiteindelijk leidt dit tot een hogere kwaliteit van kinderopvang en een blij en tevreden kind waarvan de ontwikkeling optimaal wordt gestimuleerd.