Asscher uit zorgen over kwaliteit babyopvang

DATUM: 5 februari 2015

De kwaliteitseisen aan de kinderopvang zullen leeftijdsafhankelijk zijn als Het Nieuwe Toezicht ingaat. Asscher let daarbij vooral scherp op groepsstabiliteit voor baby’s. ‘Ik ontvang signalen dat de kwaliteitseisen voor baby’s echt beter moeten. Ik neem dit zeer serieus.’ Dit zei minister Asscher tijdens de commissievergadering over kinderopvang in de Tweede Kamer. Hierin was veel aandacht voor de herijking van de kwaliteitseisen voor het toezicht op de kinderopvang. De minister van Sociale Zaken beloofde dat er in de komende brief over Het Nieuwe Toezicht expliciet aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van opvang van heel jonge kinderen en hoe dit gewaarborgd kan worden.

Flexibiliteit

Groepsstabiliteit is hierin heel belangrijk, vindt de minister. Kamerleden vinden dat de branche zo flexibel geworden is dat het een bedreiging vormt voor kwaliteit op, vooral, babygroepen. Minister Asscher ziet dit ook, maar ziet tegelijkertijd dat stabiliteitseisen de kinderopvangondernemer klem zetten. In het tweede kwartaal van 2015 komt de minister met meer informatie over de herijking van kwaliteitseisen in de kinderopvang en de inrichting van die eisen voor verschillende leeftijdscategorieën.

Maatwerk bso’s

Voor bso’s geldt in ieder geval dat er juist meer ruimte komt voor maatwerk. Minister Asscher: ‘De beroepskracht-kindratio is er bijvoorbeeld wel heel strak als je dat vergelijkt met het onderwijs waar dezelfde groep slechts één leerkracht heeft. Daar zit dus ruimte in. Dat geldt ook voor het mogelijk maken van knelpunten voor gespecialiseerde bso’s zoals sport- en natuurbso’s.’

Regeldruk

Het Nieuwe Toezicht moet op 2017 in werking treden. Hoewel dat nog ver weg is, vindt minister Asscher het een ambitieuze planning. Hij beloofde de Kamer om de nu nog algemene punten over de invulling van Het Nieuwe Toezicht te vertalen naar concrete voorstellen. Hij beloofde ook een merkbare verlichting van regeldruk te regelen voor de kinderopvangbranche. Hiervoor start hij de Agenda Regeldruk Kinderopvang. In het tweede kwartaal wil minister Asscher hierover meer vertellen.

Motie leges

SP en de VVD gaven minister kritiek op de nog altijd hoge leges. De SP diende hiervoor zelfs een motie in waarin het de minister vraagt om dure gemeenten te verplichten de leges naar beneden bij te stellen. De VVD pleitte vooral voor meer transparantie over de opbouw van leges in gemeenten. Gemeenten verschillen niet alleen in de hoogte van leges aan kinderopvang, er is ook veel verschil in de uitvoering van de inspectie op de kinderopvang. Minister Asscher doet hier nu, samen met GGD Nederland, een verdiepende analyse naar. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de zomer verwacht.

Bron: www.kinderopvangtotaal.nl