Besprekingen over directe financiering gastouderopvang

DATUM: 5 januari 2017

In december afgelopen jaar bereikten branchepartijen en andere belanghebbenden een akkoord met het kabinet over directe financiering van de kinderopvang. Hoewel hierdoor duidelijkheid is ontstaan over de partij die het debiteurenrisico loopt als een klant niet betaalt, blijven zowel gastouders als gastouderbureaus met een aantal belangrijke vragen zitten.

De komende tijd bespreken vertegenwoordigers uit de gastouderbranche deze vraagstukken met het Ministerie van Sociale Zaken. Namens de gastouderopvang zit onder meer de Vereniging GastouderOuderBranche (VGOB) aan tafel, terwijl ook de Brancheorganisatie Kinderopvang de belangen van gastouders behartigt bij de verdere gesprekken over dit dossier.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

Een van de zaken waar op dit moment nog onduidelijkheid over bestaat, is juridische aansprakelijkheid. Wanneer ouders niet betalen voor de opvang van hun kind, is inmiddels duidelijk wie het debiteurenrisico loopt. Maar de exacte verdeling van de juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden tussen verschillende partijen als de gastouder, vraagouder en het gastouderbureau is nog niet bekend. Hier willen de branchevertegenwoordigers opheldering over van het Ministerie van Sociale Zaken.

Digitale portemonnee van DUO

Ook de bemiddelingskosten van het gastouderbureau komen aan bod tijdens de besprekingen. Daar waar de kinderopvangtoeslag in het verleden rechtstreeks aan ouders werd uitgekeerd, is hier sinds de directe financiering verandering in gekomen. De opslag wordt via een digitale portemonnee van uitkeringsinstantie DUO naar het gastouderbureau overgemaakt. Het enige wat ouders nog hoeven te doen, is het resterende bedrag voor de gastouderopvang te betalen. Ook hiervoor kunnen zij de digitale portemonnee van DUO gebruiken.

Bemiddelingskosten en tarieven

Bij gastouderopvang is er uiteraard sprake van bemiddelingskosten voor het gastouderbureau. De huidige afspraak is dat de vaste bemiddelingskosten op de factuur gedeeld worden door het aantal uren dat door de gastouder in rekening is gebracht. Dit bedrag wordt vervolgens bij het uurtarief opgeteld. Het resulterende totaalbedrag gebruikt DUO om de overheidsbijdrage en de eigen bijdrage van de ouder op de gebruikelijke manier te berekenen.

In sommige gevallen kan het zijn dat ouders er hierdoor op achteruitgaan ten opzichte van de vroegere situatie. De vertegenwoordigers van de gastouderopvang willen samen met het Ministerie van Sociale Zaken in kaart brengen welke ouders erop achteruitgaan en of er alternatieve mogelijkheden zijn om de bemiddelingskosten in rekening te brengen.