BKK brengt pedagogisch curriculum uit

DATUM: 1 juni 2017

Op 30 mei is het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang verschenen. In dit academische document worden richtlijnen beschreven die voor professionele aanbieders in de kinderopvangsector direct toepasbaar zijn. Ook gastouderbureaus ontvangen dan ook een gratis exemplaar.

Academisch document gericht op aanbieders in kinderopvang

Het Pedagogisch curriculum is bij uitstek gericht op aanbieders in de kinderopvang en in mindere mate op uitvoerende partijen zoals gastouders en pedagogisch medewerkers. Ook voor deze professionals biedt het document grote inhoudelijke meerwaarde, maar wel moeten zij dan rekening houden met een enigszins abstract en academisch taalgebruik.

Een andere reden dat het curriculum is gericht op de houders in de sector, is het feit dat zij de verantwoordelijkheid dragen op beleidsniveau. De aangedragen richtlijnen in het document beschrijven oplossingen, die met name effectief zijn als ze op beleidsmatig niveau worden geïmplementeerd in een organisatie.

Kwaliteitskader voor professionalisering kinderopvangvoorzieningen

Het Pedagogisch curriculum is dan ook voornamelijk bedoeld als een aanvulling op en verdieping van de bestaande Pedagogische kaders. Internationaal maakt het curriculum deel uit van een landelijk kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen. Steeds meer overheden in omringende landen ontwikkelen namelijk dergelijke kaders voor het jonge kind (early childhood education and care).

Tot op heden was dit in Nederland nog niet het geval, maar daar is met de introductie van dit document dus verandering in gekomen. De inhoudelijke richtlijnen hebben betrekking op kinderen tot 7 jaar, omdat deze leeftijd een cruciale fase is in de ontwikkeling. De verwachting is dan ook dat het curriculum een belangrijke bijdrage levert aan de verdere professionalisering van de kinderopvang in ons land.

Bijdrage van specialisten in elk vakgebied

Het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang heeft een indeling die is gebaseerd op de 4 pedagogische doelen uit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). De voornaamste doelstelling is het vertalen van de pedagogische opdracht in de wetgeving naar concrete en praktijkgerichte richtlijnen.

Voor elke pedagogische doelstelling zijn een aantal belangrijke onderwerpen geformuleerd, waarbij elk thema wordt besproken door een auteur met een specialisme in het betreffende vakgebied. Hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink is verantwoordelijk voor de eindredactie en Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een faciliterende rol gespeeld in de ontwikkeling van het curriculum.

Klik hier om het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang te lezen (link verwijst naar website van het BKK).