BMK formuleert 8 aandachtspunten gastouderopvang

DATUM: 7 juni 2022

Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken om het toezicht in de gastouderopvang en daarmee ook de kwaliteit in de sector te verbeteren. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) denkt graag mee en heeft daarom samen met de Expertgroep Gastouderopvang 8 aandachtspunten geformuleerd om de kwaliteit van het GGD-toezicht op de gastouderopvang te verbeteren.

1). Intensieve begeleiding

De BMK gelooft dat een goede begeleiding van gastouders door het gastouderbureau een belangrijke voorwaarde is voor verdere professionalisering in de gastouderopvang. De branchevereniging ziet het uitbreiden van de in de CAO Kinderopvang opgenomen functiebeschrijving van de bemiddelingsmedewerker hiervoor als een goede mogelijkheid.

2). Permanente educatie

Scholing en deskundigheidsbevordering voor gastouders moeten volgens de BMK een meer permanente aard krijgen. Ook moeten deze zijn afgestemd op verschillende niveaus, zodat ze ook interessant blijven voor gastouders met veel werkervaring of een relatief hoog opleidingsniveau. Het gastouderbureau kan hierin een rol spelen door het aanbieden van interessante workshops.

3). Expertise ontwikkelen

De BMK voorziet een toekomst waarin gastouders zich meer en meer ontwikkelen als expert binnen een bepaalde leeftijdsgroep of ontwikkelingsdomein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een specialisme op het gebied van zaken zoals motoriek, hoogbegaafdheid en traumasensitief werken. In combinatie met de kleinschalige opvangsetting kunnen gastouders zich hierdoor onderscheidend profileren.

4). Eén gastouderbureau

Een bemiddelingsrelatie van de gastouder met één gastouderbureau is volgens de BMK het beste voor alle betrokken partijen. Hierdoor kan het bureau optimaal investeren in de kwaliteit van zowel gastouders als bemiddelingsmedewerkers. Wel is het hierbij belangrijk dat gastouders hun autonomie behouden en voldoende garantie hebben op toeleiding van kinderen.

5). Professioneel netwerk

Veel gastouders zijn gewend om alleen te werken, maar als het aan de BMK ligt komt hier in de toekomst ten dele verandering in. De branchevereniging ziet de meerwaarde van regelmatig netwerken met andere professionals voor gastouders en wil ook de mogelijkheid creëren om naar voorbeeld van Duitsland vaker in duo’s te gaan werken.

6). Meer dialoog

De BMK pleit voor meer dialoog tussen de gastouderopvang en toezichthouders. Op dit moment is er de nodige kritiek rondom recente veranderingen in GGD-toezicht en aansluitend hierop onduidelijkheden in regelgeving. Hard toezicht aan de onderkant in combinatie met meer maatwerk en dialoog zal in de sector leiden tot duurzame kwaliteitsverbetering.

7). Opleiding toezichthouders

Toezicht in de gastouderopvang moet volgens de BMK meer zijn dan alleen het afvinken van eisen die op een formulier staan. Er moeten hogere eisen gesteld worden aan het opleidingsniveau en het specialisme per opvangsoort van toezichthouders. Alleen met voldoende kennis van de gastouderopvang kan de toezichthouder de dialoog aangaan en meedenken over de kwaliteit.

8). Pedagogiek centraal

De BMK stelt dat er in het toezicht meer nadruk moet komen te liggen op de pedagogische praktijk en interactievaardigheden van gastouders. Ook pleit de vereniging ervoor dat toezichthouders op locatie alleen observeren en pas op een later moment terugbellen om de dialoog met de gastouder aan te gaan. Ook moet kwaliteit duidelijk terug te lezen zijn in het inspectierapport.

Meer lezen over de 8 aandachtspunten van de BMK? Download hier het volledige achtpuntenplan.