Bond Voor Familie start online petitie

DATUM: 6 oktober 2017

Ouders die kiezen voor gastouderopvang, doen dat onder meer vanwege het kleinschalige karakter. De huiselijke setting bij een gastouder benadert de thuissituatie zo dicht mogelijk. Desondanks ervaren ouders die gebruik maken van kinderopvang nog altijd veel druk. De Bond Voor Familie start nu een online petitie om namens deze ouders een vuist te maken richting de nieuwe regering.

Bond behartigt belangen jonge gezinnen

De Bond Voor Familie is een relatief jonge organisatie die is opgericht om de belangen van (jonge) ouders te vertegenwoordigen. Inspiratie vormt onder andere de Belgische Gezinsbond, die al meer dan een eeuw lang een vergelijkbare functie vervult. Met veel succes, want deze organisatie heeft voor families al veel weten klaar te spelen.

In Nederland wil de Bond Voor Familie nu hetzelfde bewerkstelligen. Aandachtspunten zijn met name thema’s als vakantiedagen, kinderopvangtoeslag en speciaal verlof in geval van een ziek kind. Volgens de bond zijn werkende ouders momenteel nog niet de norm in het bedrijfsleven en daarbuiten, terwijl dat wél zo zou moeten zijn. Dat maakt het leven van ouders en kinderen namelijk een stuk makkelijker.

Vakanties en schooltijden centrale thema’s

De Bond Voor Familie mist met name de stem van de ouders rondom tijdsperiodes als verkiezingen en formatiegesprekken. Dat zijn de periodes waarin op politiek vlak belangrijke beslissingen worden genomen, die grote invloed hebben op het welzijn van zowel ouders als kinderen. De bond ambieert dan ook meer invloed te krijgen op thema’s die voor haar doelgroep van belang zijn.

Een goed voorbeeld is de onevenwichtige verdeling van vakantiedagen. Scholieren kunnen rekenen op maar liefst 12 weken vakantie, terwijl ouders het in totaal vaak moeten stellen met 3 tot 4 weken. Ook de schooltijden zijn niet flexibel genoeg om in te spelen op de huidige arbeidsmarkt. Dit zorgt voor een torenhoge werkdruk voor veel ouders en resulteert steeds vaker in burn out-verschijnselen.

Online petitie voor meer gehoor bij nieuwe regering

De Bond Voor Familie stelt dat de overheid het welzijn van jonge gezinnen meer prioriteit moet geven en start daarom met een online petitie. Hierin wordt niet alleen gevraagd om minimaal 3 maanden volledig doorbetaald ouderverlof, maar ook om flexibeler toegangsrecht in verschillende vormen van kinderopvang.

Als de petitie ondertekend wordt door tienduizenden ouders, hoopt de bond gehoor te vinden bij de nieuwe regering. Een plek aan de onderhandelingstafel zou ervoor moeten zorgen dat de belangen van vele jonge families in Nederland beter worden vertegenwoordigd.

Update 18 december 2018: de pagina met de petitie staat niet langer online en is uit dit nieuwsartikel verwijderd.