Collectieve verzekeringen Kinderopvang

DATUM: 10 december 2014

Wij hebben gemerkt dat niet iedereen ervan op de hoogte is dat Gastouderbureau Snoesje, al jaren, een collectieve verzekering Kinderopvang heeft. Deze verzekering geeft dekking aan Gastouders, Vraagouders en Opvangkinderen. De volgende verzekeringen hebben wij collectief afgesloten:

Bedrijfs- en particuliere aansprakelijkheid

Gastouderbureau Snoesje heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering Kinderopvang. Onder de dekking van deze collectieve verzekering valt de Gastouder, indien zij schade (materiële- en personenschade) toebrengt aan de opvangkinderen of aan de vraagouders. Tevens vallen onder de dekking de vraagouders en opvangkinderen, indien zij materiële schade toebrengen aan eigendommen van de Gastouder en/of andere derden tijdens de opvang en er hiervoor geen andere verzekering bestaat die dekking geeft, bijvoorbeeld de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de vraagouders. Onder materiële schade valt schade aan eigendommen. Onder personenschade valt onder meer letselschade en eventuele schade die hieruit voortkomt, inclusief op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld. De aansprakelijkheidsverzekering dekt ook materiële schade aan zaken onder opzicht. Let erop dat deze collectieve verzekering uiteraard alleen van toepassing is voor de bij ons aangesloten gastouders, vraagouders en opvangkinderen en dekking geeft tot het maximaal aantal toegestane kindplekken.

Er zijn voor vraagouders en gastouders aan deze collectieve verzekering geen kosten verbonden. De polis en polisvoorwaarden kunnen worden ingezien via het Ouder- en Gastouderportaal.

Ongevallenverzekering

Gastouderbureau Snoesje heeft ook een collectieve ongevallenverzekering Kinderopvang. Onder de dekking van deze collectieve verzekering vallen de opvangkinderen. De verzekering biedt een vergoeding bij overlijden, algehele invaliditeit, medische kosten en materiële schade. Let erop dat deze collectieve verzekering uiteraard alleen van toepassing is voor de bij ons aangesloten opvangkinderen en dekking geeft tot het maximaal aantal toegestane kindplekken. De dekking is van kracht tijdens het verblijf bij de gastouder, het komen en gaan tot maximaal één uur voor en na schooltijd en tijdens door de gastouder georganiseerde activiteiten, sportbeoefening, reisjes, excursies en dergelijke.

Er zijn voor vraagouders en gastouders aan deze collectieve verzekering geen kosten verbonden. De polis en polisvoorwaarden kunnen worden ingezien via het Ouder- en Gastouderportaal.

Protocol medische handelingen

Wegens een overgang per 1 januari 2015 naar een nieuwe verzekeraar (AON Risk Solutions) zijn wij bezig met een herziening van het protocol medische handeling. Het vernieuwde protocol zal binnenkort op het Ouder- en Gastouderportaal worden geplaatst en hierover zal een afzonderlijk bericht uitgaan.

Gastouder Zelfstandig Ondernemer

Ook indien je als Gastouder wordt aangemerkt als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting en ook indien je als Gastouder bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel val je onder de dekking van onze collectieve verzekeringen Kinderopvang. Werk je alleen samen met ons bureau dan hoef je, indien je je kunt vinden in de verzekerde bedragen, het eigen risico en de verzekeringsvoorwaarden, dus zelfstandig geen aansprakelijkheidsverzekering bedrijven af te sluiten noch een ongevallenverzekering voor jouw opvangkinderen. Wel is het belangrijk dat je te allen tijde beschikt over een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Mocht je vragen hebben over onze collectieve verzekeringen, neem dan even contact met ons op.