Commissie bestudeert vaccinatievraagstuk kinderopvang

DATUM: 21 december 2018

Al enige tijd is er onduidelijkheid over een eventuele vaccinatieplicht voor kinderen in de kinderopvang. Door de dalende vaccinatiegraad in ons land maken regeringspartijen zich zorgen over in potentie dodelijke kinderziekten. Een speciale commissie gaat nu onderzoek doen naar mogelijke oplossingen en deelt zijn bevindingen in mei 2019.

Onveilige situatie door dalende vaccinatiegraad

Hoe ga je om met kinderen waarvan de ouders weigeren ze te vaccineren? Het is een hoofdpijndossier voor kinderopvangorganisaties, gastouders en politieke partijen in het hele land. De voorgestelde oplossingen lopen sterk uiteen: van het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen op de opvang tot het invoeren van een landelijke vaccinatieplicht.

Met name de VVD en D66 hebben in de afgelopen periode meermaals gehamerd op een vaccinatieplicht voor kinderen in de kinderopvang. Nu de landelijke vaccinatiegraad onder de 90% dreigt te vallen, waarschuwen gezondheidsexperts voor een vergroot risico op besmetting bij niet-ingeënte kinderen.

Zelfs de kinderen van ouders die hun kroost wél willen laten vaccineren, lopen hierdoor gevaar. Een kind dat immers nog te jong is voor een vaccinatie kan besmet worden door een ouder kind waarvan de ouders de vaccinatie bewust hebben geweigerd. Regeringspartijen zien het daarom als een belangrijke taak om deze kinderen te beschermen.

Commissie komt met mogelijke oplossingen vaccinatievraagstuk

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat nu weten dat het kabinet actie onderneemt. Er is reeds een speciale commissie samengesteld met daarin experts afkomstig uit verschillende vakgebieden (onder meer medisch, juridisch en ethisch). Ook vertegenwoordigers uit de kinderopvangsector hebben zitting in de commissie.

Bekende namen van commissieleden zijn onder andere:

  • dr. Brigit Toebes (hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief)
  • Helma Ruijs (arts infectieziektenbestrijding GDD Gelderland-Zuid/RIVM)
  • Jelle van Buuren (universitair docent Universiteit Leiden)
  • André Krom (onderzoeker Rathenau Instituut)
  • Jacqueline Biesheuvel (voormalig griffier Tweede Kamer)
  • Gjalt Jellesma (BOinK)
  • Sharon Gesthuizen (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang – BMK)

De komende vier maanden gaat de commissie onderzoek doen naar mogelijke oplossingen voor het vaccinatievraagstuk. Enerzijds moet hiermee de gezondheid en veiligheid van kinderen gewaarborgd blijven en anderzijds moeten de zorgen van ouders weggenomen worden.

En, ook belangrijk: de aangedragen oplossingen moeten praktisch uitvoerbaar zijn voor kinderdagverblijven en gastouders. Uiterlijk 1 mei 2019 komt de commissie met een advies op maat voor de kinderopvangsector.