Commissie vraagt overheid om duidelijkheid in vaccinatievraagstuk

DATUM: 27 juli 2019

De dalende vaccinatiegraad in Nederland maakte het vaccinatievraagstuk de afgelopen jaren een veelbesproken onderwerp in de kinderopvang. Hoewel de daling een aantal maanden geleden tot een halt kwam, is de mogelijke invoering van een vaccinatieplicht voor kinderen in de kinderopvang nog altijd een agendapunt in de politiek.

Prikken voor Elkaar

Vanuit de wens om meer duidelijkheid te krijgen over de wenselijkheid van een vaccinatieplicht, is de Commissie Kinderopvang en Vaccinatie aangesteld. Naar aanleiding van zijn onderzoek heeft de commissie onlangs het adviesrapport ‘Prikken voor Elkaar’ gepresenteerd. De belangrijkste boodschap: niet de kinderopvang, maar de overheid is nu aan zet.

De commissie vindt dat alleen de politiek een beslissing over een eventuele vaccinatieplicht in de kinderopvang kan nemen. De oorzaak van deze plicht – de dalende vaccinatiegraad – is namelijk een publiek probleem waardoor de opvang geen verantwoordelijkheid kan nemen. In zijn rapport betitelt de commissie de kwestie dan ook als een algemeen vraagstuk op het gebied van de volksgezondheid.

Vaccinatiegraad: nog altijd ‘code oranje’ in Nederland

Met deze verschuiving van verantwoordelijkheid van de kinderopvang naar de overheid, wil de commissie het probleem van de dalende vaccinatiegraad overigens niet bagatelliseren. De commissieleden benadrukken juist het belang van een hoge vaccinatiegraad, maar vindt juist hierdoor dat de overheid goede voorlichting op dit gebied actief moet stimuleren.

Van de claim dat het lek boven is nu de daling in de vaccinatiegraad vooralsnog tot een halt is gekomen, wil de commissie niets weten. In het rapport wijzen de onderzoekers er fijntjes op dat er in Nederland nog altijd sprake is van ‘code oranje’ op het gebied van vaccinaties. Een verdere en gevaarlijke daling naar ‘code rood’ ligt daarom continue op de loer.

Duidelijkheid in vaccinatievraagstuk gewenst

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben het vaccinatiedossier onder hun hoede en zeggen de aanbevelingen uit het rapport ter harte te nemen bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Op dit moment is het nog niet duidelijk of een eventuele vaccinatieplicht er inderdaad gaat komen.

Tot die tijd mogen kinderopvangorganisaties en gastouders zelf bepalen of zij niet-gevaccineerde kinderen weigeren in hun opvang. Wel kan een eventuele weigering de nodige complicaties met zich meebrengen; niet alleen in de relatie tussen vraagouders en gastouder, maar ook op juridisch vlak. Voor alle betrokken partijen is het daarom te hopen dat er snel duidelijkheid komt.