Commotie in Frankrijk over ‘poepluierbelasting’ voor gastouders

DATUM: 9 augustus 2017

Gastouders halen de laatste tijd regelmatig het nieuws met rechtszaken. Niet zozeer omdat ze vakinhoudelijke misstappen begaan, maar vooral omdat ze moeten strijden voor hun belangen. Zo ook in Frankrijk, waar een aantal Zuid-Franse gemeenten een zogenaamde ‘poepluierbelasting’ heeft ingevoerd. De creatieve vorm van belasting heffen richt zich speciaal op gastouders.

Actiegroep start online petitie

Het nieuws over de nieuwe poepluierbelasting is inmiddels ook in Nederland doorgedrongen. Zo rept het Algemeen Dagblad van een zogenaamde ‘stinktaks’, een begrip dat voor meerdere interpretaties vatbaar is. Want, zo stellen de Franse gastouders: dit zaakje stinkt. De extra belasting voor gastouders komt namelijk bovenop een andere, vergelijkbare belasting.

Omdat veel gastouders de rechtsgeldigheid van de belasting heffing betwijfelen, hebben ze zich verenigd in een speciale actiegroep. De groep is een online petitie gestart, heeft contact gezocht met de regering en zoekt zowel in binnen- als buitenland de media. Een gastouder maakt immers al genoeg kosten en de extra belasting is in de ogen van de actiegroep dan ook onacceptabel.

Alle thuiswerkende ondernemers betalen afvalbelasting

De Zuid-Franse gemeenten noemen de ophef daarentegen overdreven. Christian Portet, die namens de gemeenten optreedt als woordvoerder, noemt de belasting een logische maatregel. In Frankrijk betalen alle thuiswerkende ondernemers namelijk extra belasting over het afval dat ze thuis op hun werkplek produceren.

Of het hierbij nu gaat om defecte elektronica, oude kantoorartikelen of poepluiers maakt in de ogen van de lokale overheid geen enkel verschil. Portet zegt dat de gemeenten er juist naar streven alle gevallen gelijk te behandelen. Het niet belasten van afval dat gastouders produceren, zou oneerlijk zijn tegenover thuiswerkende ondernemers in andere sectoren.

Belasting voor gastouders oneerlijk van opzet

De actiegroep van gastouders bestrijdt deze lezing van de woordvoerder. Ten eerste wordt de belasting namelijk geheven ongeacht het aantal weggegooide luiers. Dit maakt de maatregel per definitie oneerlijk, want een gastouder die één luier heeft weggegooid betaalt evenveel belasting (92 euro) als een gastouder die honderden luiers bij het afval heeft gezet.

Daarnaast zit er in Frankrijk reeds een belasting op luiers die in de winkel worden aangeschaft. Bovendien betalen ouders ook belasting voor het huishoudelijk afval dat het hebben van kinderen met zich meebrengt. De nieuwe heffing van de gemeente is dus een soort driedubbele belasting over hetzelfde product.

Met dit soort belastingen is het nauwelijks mogelijk de tarieven van Franse gastouders concurrerend te houden, betoogt de actiegroep. Ook de controle op naleving van de nieuwe maatregel is vooralsnog onduidelijk. Zeker wanneer een gastouder aan huis werkt, kan dit leiden tot complexe situaties. Wordt ongetwijfeld vervolgd!