Communicatie tussen ouders en gastouders van groot belang

DATUM: 11 januari 2016

Gastouderopvang staat bekend om het directe contact tussen ouders en gastouder. Veel ouders ervaren deze korte lijnen en snelle manier van communiceren als zeer prettig. Daarnaast voeren zowel de ouders als gastouders jaarlijkse evaluatiegesprekken met Gastouderbureau Snoesje. Zo bestaan er nooit misverstanden over de wensen van de ouders en de ontwikkeling van het kind.

Een goede communicatie tussen ouders en de gastouder is van groot belang. In tegenstelling tot andere vormen van kinderopvang, is er bij gastouderopvang geen tussenkomst van leidinggevenden of andere collega’s. De ouder heeft hierdoor altijd contact met de persoon die de meeste tijd met het kind doorbrengt. Een voordeel, want zo kan er sneller en duidelijker gecommuniceerd worden.

De wensen van de ouders m.b.t. de opvoeding

Gastouders willen meestal graag weten welke ideeën de ouder heeft over de opvoeding van het kind. Hebben ouders specifieke wensen? Dan kan de gastouder daarmee rekening houden in de dagelijkse omgang met het kind.

Subtiele verschillen tussen de ouder en gastouder zullen er altijd zijn, maar kinderen ervaren dit vrijwel nooit als een probleem. Sterker nog: de variatie kan zelfs een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.

Goed luisteren stimuleert wederzijds begrip

Net zoals gastouders prijs stellen op duidelijkheid vanuit de ouder, willen ouders zich graag begrepen voelen door de gastouder. Een professionele gastouder luistert daarom goed naar de wensen van de ouders en probeert deze waar mogelijk te verwezenlijken.

Goed doorvragen is belangrijk om zeker te weten dat er geen sprake is van misverstanden. Voor ouders wordt hiermee bevestigd dat hun wensen goed begrepen zijn. Ook groeit hiermee het vertrouwen dat het kind bij de gastouder in de juiste handen is.

Soms heeft een gastouder de handen vol aan andere kinderen wanneer de ouder juist bepaalde zaken wil bespreken. In zulke gevallen kan er beter een afspraak gemaakt worden om op een rustig moment eens verder te praten. Zo voelt de ouder zich serieus genomen en kan het kind uitgebreider worden besproken.

Feedback noodzakelijk voor duidelijkheid

Soms vinden ouders het lastig om de gastouder feedback te geven. Het is echter wel noodzakelijk, want alleen op deze manier weten gastouders of de ouders tevreden zijn over de gastouderopvang. Een compliment is bijvoorbeeld een positieve en eenvoudige vorm van feedback.

Als ouders echter bepaalde zaken willen veranderen, moeten zij ook wel eens met negatieve feedback komen. Veel gastouders zijn hier juist blij mee, want zo kunnen zij de wensen van de ouder realiseren. Natuurlijk is het dan wel belangrijk dat de feedback op een beschaafde en respectvolle manier wordt verwoord.

Andersom is het ook van belang dat een gastouder tijdig aan de bel trekt bij ouders wanneer zij zich zorgen maakt over de ontwikkeling van het kind. Door in een vroeg stadium te overleggen, kan worden voorkomen dat de problemen steeds groter worden. Zo heeft het kind maximaal profijt van de directe communicatie tussen gastouder en ouders.