Compensatie voor zelfstandigen zonder zwangerschapsuitkering

DATUM: 30 november 2017

Ben jij tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen en was je in dezelfde periode als zelfstandig ondernemer actief? Dan heb jij destijds geen zwangerschapsuitkering ontvangen. Op die uitkering kun je nu met terugwerkende kracht alsnog aanspraak maken, want er is een compensatieregeling getroffen voor de groep vrouwelijke zelfstandigen waar jij toe behoort.

Geen zwangerschapsuitkering 2005-2008

Over de zelfstandigheid van gastouders is de laatste jaren veel te doen, maar de laatste tijd komt hierover gelukkig steeds meer duidelijkheid. Vrijwel alle rechtszaken over ondernemerschap worden gewonnen door gastouders en ook uit de wetgeving blijkt duidelijk dat een zelfstandige gastouder voldoet aan de criteria voor het ondernemerschap. Dat geldt ook als er sprake is van een bemiddelende rol door een gastouderbureau.

Dit is echter niet het enige thema waarvoor zelfstandigen de afgelopen jaren in de rechtszaal gestreden hebben. Tussen mei 2005 en juni 2008 konden zelfstandigen (waaronder ook gastouders) die bevielen van een kind, namelijk geen aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Voor mei 2005 was deze uitkering vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (Wazo), maar die kwam te vervallen.

Sindsdien klonk jarenlang de roep om een nieuwe regeling. Pas in juni 2008 werd de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) ingevoerd. Moeder die als zelfstandige actief zijn (denk bijvoorbeeld aan beroepen zoals het gastouderschap) en bevallen, kregen sindsdien circa 4 maanden lang recht op een uitkering.

Compensatieregeling voor zelfstandigen met kind

In de drie jaar tussen mei 2005 en juni 2008 zijn geen zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen uitgekeerd. Het jarenlang aantekenen van bezwaar hiertegen heeft nu eindelijk zijn vruchten afgeworpen: zelfstandigen zoals gastouders en beroepsbeoefenaren (denk aan dokters en advocaten) die in deze periode bevielen, kunnen nu met terugkerende kracht aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Geschat wordt dat enkele tienduizenden vrouwen in Nederland in aanmerking komen voor de compensatieregeling, waarvan de compensatie ongeveer 5600 euro per persoon bedraagt. Genoeg reden dus om de aanvraag in te dienen als jij tot deze groep behoort.

Daar zul je overigens nog even mee moeten wachten, want de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft ook nog een en ander te zeggen over de kwestie. Ook moet de regeling eerst officieel van start gaan. Zodra de ingangsdatum bekend is, zal het UWV deze publiceren. Daarna heb je drie maanden de tijd om je aanvraag bij deze instantie in te dienen.