Daling vaccinatiegraad komt tot een halt

DATUM: 18 februari 2019

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over een eventuele vaccinatieplicht voor kinderen in de kinderopvang. Aan de basis van dit voorstel ligt de dalende vaccinatiegraad, waardoor niet-ingeënte kinderen op de opvang ziektes op andere kinderen kunnen overbrengen. Interessant voor het debat is dat de daling van de vaccinatiegraad vooralsnog tot een halt lijkt gekomen.

Steeds meer ouders weigeren vaccinatie van hun kind

5 jaar geleden zakte Nederland voor het eerst door een kritische ondergrens. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) moet minimaal 95% van de kinderen in een land gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit voor bepaalde gevaarlijke ziekten te garanderen. Onder die grens stijgt de kans dat kinderen deze ziekten op elkaar overbrengen zienderogen.

Nu was er in de afgelopen decennia altijd al een grote groep ouders die hun kinderen vanwege religieuze overtuigingen niet vaccineert. Deze mensen wonen vooral in de Bible Belt (in de strook van Zeeland tot Overijssel). Maar daarnaast zijn er steeds meer ouders die vaccinatie weigeren vanwege andere (bijvoorbeeld antroposofische) redenen.

Vaccinatiegraad niet voldoende voor groepsimmuniteit

De toename van het aantal vaccinatieweigering heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een geleidelijke daling van de vaccinatiegraad. Op dit moment is in Nederland zo’n 90% van de peuters gevaccineerd tegen ziektes als bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus, kinkhoest en polio, hib, hepatitus B, pneumokokken en meningokokken C.

Kortom: de vaccinatiegraad is momenteel niet hoog genoeg om groepsimmuniteit voor alle bovengenoemde ziektes te garanderen. Gelukkig blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM dat de vaccinatiegraad momenteel niet verder daalt. Desondanks blijft het kabinet maatregelen nemen om de vaccinatiegraad weer boven het streefpercentage van 95% te krijgen.

Weigeren van niet-gevaccineerde kinderen

Onlangs schreven wij al hoe staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op aandringen van met name VVD en D66 onderzoek laat uitvoeren naar de mogelijke invoering van een vaccinatieplicht voor kinderen in de kinderopvang. In deze omgeving waar veel kinderen in groepsverband actief zijn, is de kans op overbrenging van ziektes immers relatief groot.

Uiterlijk 1 mei van dit jaar worden de resultaten van het onderzoek bekend. Tot die tijd worstelen kinderopvangorganisaties en ook gastouders met de vraag of zij niet-gevaccineerde kinderen willen en mogen weigeren. Naar verwachting is het laatste woord over deze kwestie zeker nog niet gezegd.