Directe financiering gaat niet door

DATUM: 17 mei 2018

Inmiddels alweer anderhalf jaar geleden bereikten branchepartijen in de kinderopvang een akkoord met het kabinet over directe financiering van de kinderopvang. Nadat de invoering ervan al meerdere keren was uitgesteld, kwam de overheid enkele weken geleden met verrassend nieuws: het systeem van directe financiering gaat helemaal niet meer door.

Wat was het doel van directe financiering?

Het afstel van de directe financiering betekent dat ouders kinderopvangtoeslag nog steeds kunnen aanvragen via de Belastingdienst. Het doel van de directe financiering was nu juist om dit te veranderen. In de nieuwe situatie zou de ouder geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen, maar een eigen bijdrage betalen aan DUO. Deze instantie zou dit bedrag vervolgens samen met de overheidsbijdrage betalen aan de kinderopvangorganisatie zoals een gastouderbureau.

De bedoeling van het nieuwe systeem was onder meer om het aantal verrekeningen te verminderen. De hoogte van de eigen bijdrage zou gebaseerd worden op het inkomen van twee jaar geleden. Ouders zouden door de directe financiering minder vaak hoge terugvorderingen moeten ontvangen en hierdoor zou het nieuwe systeem een voordeel zijn voor alle betrokken partijen.

Veel onduidelijkheden voor invoering

Al vanaf het begin was er veel kritiek op de directe financiering. Met name brancheorganisaties lieten van zich horen met praktische bezwaren. Zo was er aanvankelijk onduidelijkheid over de partij die het debiteurenrisico zou dragen bij uitblijven van betaling. Ook de exacte verdeling van de juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden tussen verschillende partijen als de gastouder, vraagouder en het gastouderbureau was niet volledig helder.

Dan was er nog de kwestie van bemiddelingskosten. Bij gastouderopvang zou bijvoorbeeld sprake zijn van bemiddelingskosten voor het gastouderbureau. Die werden gedeeld door het aantal uren dat de gastouder in rekening bracht en vervolgens bij haar uurtarief opgeteld. DUO zou de overheidsbijdrage en de ouderbijdrage berekenen op basis van dit uiteindelijke totaalbedrag.

Verbeteringen aan huidige stelsel

Volgens brancheorganisaties bracht het nieuwe financieringsstelsel grote risico’s met zich mee voor kinderopvangorganisaties. Inmiddels ziet de overheid dit ook in en is de overgang naar directe financiering nu dus enigszins verrassend afgeblazen. De Staatssecretaris laat weten vanaf dit moment voornamelijk in te zetten op verbeteringen in het huidige stelsel.

Wat die verbeteringen dan zijn? De Belastingdienst wil in toenemende mate gebruikmaken van de maandelijkse gegevens door kinderopvangorganisaties zoals gastouderbureaus. Ook wil de instantie meer persoonlijke aandacht besteden aan ouders die in het verleden hoge terugvorderingen ontvingen. Tot slot wil de Belastingdienst zijn digitale dienstverlening aan ouders uitbreiden.