Dit zijn de kabinetsplannen op het gebied van kinderopvang

DATUM: 7 oktober 2016

Enkele weken geleden ontvouwde het kabinet op Prinsjesdag traditiegetrouw de plannen voor het komende jaar en de financiële onderbouwing daarvoor. Binnen sectoren zoals de zorg en kinderopvang staan er diverse veranderingen op stapel, die ouders met kinderen in 2017 ongetwijfeld zullen gaan merken. In dit artikel nemen we de belangrijkste zaken nog eens door.

Wat is de context van de plannen?

Het kabinet kan in zijn algemeenheid positieve economische cijfers laten zien. Het komende jaar wordt er een economische groei van 1,7% verwacht en het begrotingstekort daalt naar 0,5%. Het gevolg is dat de koopkracht groeit voor werkenden waaronder werkende ouders. Tegelijkertijd zal de werkloosheid naar verwachting nog verder afnemen of zich op zijn minst stabiliseren.

De gunstige economische tendens is de afgelopen jaren reeds ingezet en de gevolgen hiervan zijn al duidelijk zichtbaar. Zo stijgt het aantal kinderen in de kinderopvang nog altijd, hoewel de gastouderopvang een relatief stabiel segment is waarbinnen het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt al jarenlang nauwelijks schommelt.

Net zo stabiel als het aantal kinderen dat naar een gastouder gaat, zijn de uurtarieven die deze gastouders in rekening brengen. In de afgelopen jaren zijn de uurtarieven in de gastouderopvang stabiel gebleven, daar waar de prijzen in de rest van de kinderopvang juist met enkele procenten stegen.

Hogere investeringen in kinderopvang

Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogen de hogere uurtarieven geen drempel vormen voor ouders bij de overweging voor kinderopvang. Elke ouder heeft in Nederland immers recht op kwalitatief hoogwaardige kinderopvang zoals gastouderopvang. Dit is een van de redenen dat het kabinet ouders met relatief lage inkomens door middel van kinderopvangtoeslag stimuleert om toch gebruik te kunnen maken van kinderopvang.

Het kabinet zet dit beleid nu extra kracht bij met de plannen voor een hogere kinderopvangtoeslag in 2017. Vanaf komend jaar wordt er € 200 miljoen per jaar extra in de toegankelijkheid en kwaliteit van de kinderopvang geïnvesteerd. Ook wordt er een maatregelenpakket geïntroduceerd dat het gemeentelijk aanbod voor peuters van niet-werkende ouders moet verbeteren.

Wat Gastouderbureau Snoesje betreft zijn dit uitermate positieve ontwikkelingen. Want dat investeringen in de kinderopvang lonen, is inmiddels genoegzaam bekend. Een vroege investering in een goede begeleiding van het kind resulteert in een snellere ontwikkeling en verdient zichzelf op latere leeftijd ruimschoots terug.