Examinering gastouderopleiding verandert

DATUM: 2 augustus 2016

Alle gastouders van Gastouderbureau Snoesje beschikken over de relevante certificaten en opleidingen om het vak van gastouder uit te mogen oefenen. De examinering van dergelijke opleidingen verandert nu echter, zo blijkt uit een nieuwsbericht van Kennisnetwerk Gastouderopvang (KNGO).

Kwalificatiedossier oorzaak gewijzigde examinering

De gewijzigde examinering komt voort uit aanpassingen in het kwalificatiedossier. Dit dossier bepaalt welke vaardigheden aspirant-gastouders minimaal moete bezitten om in aanmerking te komen voor een diploma. In het verleden was het kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn altijd van kracht binnen de gastouderopleiding.

Sinds kort (1 augustus jl.) is dit veranderd, want het hierboven genoemde kwalificatiedossier is nu onderdeel geworden van het overkoepelende dossier Dienstverlening. In de praktijk heeft dit diverse gevolgen voor aspirerende gastouders die hun opleiding met goed gevolg willen afronden; met name de examinering wordt in het vervolg anders ingericht.

Meer tijd voor praktijkexamen ingeruimd

Hoewel er niet veel opleiders zijn die een verkort studietraject voor gastouders aanbieden, is het ROC Rivor hier een van. Ook deze aanbieder ziet zich echter gedwongen om flinke veranderingen aan te brengen in de huidige examinering. Zo wordt het aantal theorie-examens teruggebracht, maar wordt er meer tijd ingeruimd voor de voorbereiding van het praktijkexamen.

Daarnaast zal het praktijkexamen een half uur meer tijd in beslag nemen door de toevoeging van nieuwe simulatieopdrachten en keuzedelen. Studenten zijn vanaf nu namelijk verplicht examen af te leggen in twee zelf gekozen keuzedelen.

Goede voorbeelden hiervan zijn onder meer BSO, Arbo en ZZP’erschap. Ook vraagouders krijgen een bescheiden rol toebedeeld in de examinering: zij worden gevraagd afstemming en feedback te geven naar aanleiding van de prestaties van de studenten op het gebied van gastouderopvang.

Eisen voor schriftelijke examen uitgebreid

Het schriftelijke examen van de gastouderopleiding zal in totaal ongeveer twee uur duren en bestaat uit het examen Nederlands schrijven en het examen beroepsgerichte kennis. De vereiste praktijkervaring om deze examens af te mogen leggen is daarnaast uitgebreid.

Een student moet namelijk niet alleen bewijzen dat hij of zij ervaring heeft met administratieve taken zoals urenregistratie, maar ook met veelvoorkomende onderhoudswerkzaamheden zoals het opmerken van kapot speelgoed of het repareren van een kinderstoel.

De aangepaste examinering resulteert in hogere kosten. Opleiders zoals ROC Rivor hebben daarom geen andere keuze dan de prijs per diplomaroute met 75 euro te verhogen. Een uitzondering op deze regel vormen de gastouders die de verkorte opleiding nu reeds volgen; zij kunnen het oude traject gewoon afmaken. Voor alle deelnemers die zich na 1 augustus 2016 inschrijven, geldt de nieuwe examinering.