Flexibele kinderopvang steeds schaarser

DATUM: 19 juli 2018

Veel ouders hebben te maken met wisselende werktijden. Traditionele kinderopvang met vaste opvangtijden is voor hen simpelweg geen optie. Een goed alternatief is gastouderopvang of flexibele kinderopvang. Maar die laatste vorm van opvang wordt steeds schaarser, zo wijzen de statistieken uit.

Wat houdt flexibele kinderopvang in?

Flexibele kinderopvang is een breed begrip. Het is voor interpretatie vatbaar en wordt in de praktijk dan ook op verschillende manieren ingevuld. Zo kan het zijn dat je als ouder pas twee weken voor aanvang van de maand afspreekt wanneer je kind langskomt. Ook kan flexibele opvang op bredere openingstijden duiden, zoals 24/7 opvang die handig is voor ouders in bepaalde beroepsgroepen.

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) vindt flexibele opvang een achterhaald fenomeen dat voornamelijk is ontstaan in de crisistijd. Nu deze opvangvorm steeds schaarser wordt, ziet de organisatie gastouderopvang als ideaal alternatief. Veel gastouders genieten immers een uitstekende reputatie als het gaat om flexibiliteit.

Aanbod flexibele opvang slinkt

Flexibele kinderopvang is geschikt voor een specifieke groep ouders. Denk aan mensen die werken in ploegendiensten of die voor hun werk een groot deel van de tijd onderweg zijn. Deze ouders zijn afhankelijk van flexibele opvangvormen, omdat zij vanwege hun werk op wisselende tijden vertrekken van huis en weer thuiskomen.

Dat het aanbod flexibele opvang nu slinkt, schrijft BOinK onder meer toe aan de stijgende vraag. De economie groeit hard en steeds meer ouders zijn beiden aan het werk. Ook een rol speelt nieuwe wetgeving, die de aanwezigheid van vaste gezichten en stabiliteit in opvangcentra stimuleert. Hierdoor kunnen opvangorganisaties minder plekken aanbieden.

Gastouders zijn vaak flexibel

BOinK ziet twee oplossingen voor het huidige gebrek aan flexibele opvang. In eerste instantie adviseert de organisatie ouders om uit te wijken naar een flexibel alternatief als gastouderopvang. Hoewel de mogelijkheden per gastouder verschillen, zijn veel gastouders in staat om rekening te houden met een wisselend werkrooster. Dat geldt in het bijzonder voor een gastouder aan huis.

Met het oog op de toekomst denkt BOinK aan het veranderen van de huidige regelgeving. De belangenvereniging pleit voor het recht op regelmatige werktijden voor jonge ouders. Ook het vervroegen van werk- en opvangtijden zoals in Scandinavische landen al het geval is, kan in dit kader een verbetering betekenen.