Gastouder aan huis toch onder Wet minimumloon

DATUM: 12 oktober 2017

Onlangs schreven wij hoe brancheorganisaties binnen de gastouderopvang bezwaar aantekenden tegen wetgeving vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betrof een maatregel die nog niet definitief was geïmplementeerd, waardoor gastouders aan huis hoop hadden op een positieve uitkomst.

Oppas aan huis getroffen door maatregel

Die hoop blijkt nu ijdel te zijn, want in het recent gepubliceerde besluit over het minimumloon en minimumvakantiebijslag blijkt dat de regelgeving definitief wordt ingevoerd. Dat verschaft gastouders weliswaar duidelijkheid, maar niet de duidelijkheid waar ze vooraf op hadden gehoopt. Met name gastouders die kinderen uit meerdere gezinnen bij één vraagouder aan huis opvangen, worden door de wetgeving in kwestie getroffen.

De wijziging in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) schrijft voor dat iedereen die werkzaamheden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht (ovo) aanspraak kan maken op het wettelijk vastgelegd minimumloon. Hoe goedbedoeld ook, zorgt de wetgeving ervoor dat de dienstverlening van sommige gastouders aan huis nagenoeg onbetaalbaar wordt voor vraagouders. En dat heeft weer invloed op de kans dat gastouders werk kunnen krijgen.

Gastouders aan huis niet in aanmerking voor bijzondere voorwaarden

De reden dat de aangepaste wet in het bijzonder gastouders aan huis treft, is het feit dat zij niet in aanmerking komen voor de zogenaamde ‘bijzondere voorwaarden’. Zij zijn namelijk in grote mate afhankelijk van de vraagouder en beslissen niet zelf hoeveel kinderen zij in diens huis opvangen. Ook kunnen ze tijdens de opvanguren geen taken in eigen woning verrichten.

Het tegendeel is waar voor gastouders die kinderen in hun eigen huis opvangen. Niet alleen kunnen zij ondertussen tijd besteden aan huishoudelijke klusjes, maar ook hebben zij zelf zeggenschap over het aantal kinderen dat ze in huis nemen. Dankzij deze bijzondere arbeidsverhoudingen vallen zij buiten de werkingssfeer van de nieuwe wetgeving.

Wat de exacte gevolgen van de maatregel in de praktijk zullen zijn, zal nog moeten blijken. Wel is zeker dat de kans dat een goede oppas aan huis werk vindt door de regelgeving verkleint. Dat is zonde, want de wet is er juist op gericht een eerlijke beloning voor het werk van mensen te borgen. Het is dan ook afwachten wat de volgende stap van de brancheorganisaties in dit dossier wordt.