Gastouder en de WAZO uitkering

DATUM: 12 januari 2015

Ben je werkzaam als Gastouder en ben je in verwachting, dan heb je onder voorwaarden recht op een uitkering vanuit de wet Arbeid en Zorg (WAZO) en de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ), gedurende zestien weken. De uitkering gaat zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in en loopt tot minimaal tien weken na de bevalling.

Let er daarnaast op dat de (gebruikelijke) uren tijdens je zwangerschapsverlof gewoon meetellen voor het urencriterium in verband met de Zelfstandigenaftrek. De ZEZ uitkering moet uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum aangevraagd worden bij het UWV. Gemiste uitkeringen kunnen tot vijf jaar terug alsnog aangevraagd worden. Dit is ook van toepassing op het eventuele recht op doorberekening van uren in verband met zelfstandigenaftrek.

 

Kijk voor meer informatie over het aanvragen op de website van het UWV of neem contact met ons op.