Gastouder: wel of geen ondernemer?

DATUM: 14 september 2016

Het rechtmatig ondernemerschap van gastouders staat sinds korte tijd weer eens flink ter discussie. Aanleiding is de rechtszaak van de Belastingdienst tegen een gastouder, waarin het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs uitspraak deed. De gastouder in kwestie moet haar fiscale ondernemersvoordelen opgeven en een aanzienlijk bedrag aan niet-betaalde belastingen ophoesten.

Rechtszaak leidt tot veel opschudding

De uitspraak van het gerechtshof zorgde voor veel opschudding onder gastouders en het KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) werd bedolven onder de vragen. Het KNGO nuanceerde de berichtgeving door te stellen dat een uitspraak in een individuele rechtszaak niet direct leidend is bij vergelijkbare zaken. De bewijsvoering van de verdediging is nog altijd een belangrijke factor bij elke rechtszaak en kan het verschil maken tussen een positieve of een negatieve uitspraak.

Belastingdienst kritisch op ondernemerschap

Toch zijn de twijfels bij veel gastouders die ingeschreven staan als ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) goed te verklaren. ZZP’ers komen namelijk in aanmerking voor diverse aftrekposten, waardoor zij minder belasting betalen dan gastouders die zichzelf niet als ondernemer aanmerken bij de Belastingdienst.

Daar waar ZZP’ers hun inkomsten kunnen opvoeren als ‘winst uit onderneming’, kiezen overige gastouders voor ‘inkomen uit overige werkzaamheden’. Dit scheelt behoorlijk in de belasting die uiteindelijk wordt betaald. De Belastingdienst is hierdoor extra kritisch in de beoordeling van ZZP’ers, omdat de verleiding om te frauderen groot is.

Wetgeving laat ruimte voor onduidelijkheden

De vraag is echter wanneer er sprake is van onrechtmatig handelen door de gastouder. De regelgeving op het gebied van het ondernemerschap is namelijk niet altijd even helder. Wel is duidelijk dat gastouders minimaal moeten voldoen aan een aantal criteria op het gebied van gemaakte uren, zelfstandigheid en risico’s die het ondernemerschap met zich meebrengt.

Na overleg met financieel adviseurs heeft het KNGO inmiddels een uitgebreide verklaring op haar website geplaatst, waarin de uitspraak van het gerechtshof kritisch onder de loep wordt genomen. In het artikel van volgende week zullen wij deze verklaring inhoudelijk verder bespreken.

Wordt volgende week vervolgd!