Gastouderbureau Snoesje start pilot met app in 2018

DATUM: 9 november 2017

Gastouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van een kind en maken de verschillende ontwikkelstadia van dichtbij mee. Niet elk kind ontwikkelt zich echter in hetzelfde tempo. Het signaleren van eventuele voorsprongen of achterstanden is daarom van groot belang. Gastouderbureau Snoesje start begin 2018 een pilot met een app voor gastouders die hierbij helpt.

Volg de ontwikkeling van het kind

De app in kwestie is een hulpmiddel om de ontwikkeling van een 0- tot 4-jarig kind nauwgezet te volgen en specifieke doelen te stellen. Dat kan bijvoorbeeld op het moment dat er sprake blijkt van een ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand. De app genereert automatisch een plan van aanpak en onderscheidt zich hiermee van andere systemen in het werkveld.

App houdt rekening met verschillende ontwikkelstadia

Gastouders die de app gebruiken, volgen de ontwikkeling van een kind over zes perioden:

  • Baby (0 tot 1 jaar)
  • Dreumes (1 tot 2 jaar)
  • Eerste peuterfase (2 tot 2,5 jaar)
  • Tweede peuterfase (2,5 tot 3 jaar)
  • Derde peuterfase (3 tot 3,5 jaar)
  • Vierde peuterfase (3,5 tot 4 jaar)

De app stelt observatiedoelen waaraan de ontwikkeling van een kind in elke van bovenstaande zes perioden getoetst wordt. Met name in de baby- en dreumesperiode verschillen kinderen nogal eens in hun individuele ontwikkeltempo. Bij het ene kind voltrekt de ontwikkeling zich gestaag, terwijl de ander plotsklaps een reuzensprong maakt.

Als gastouder is het niet alleen van belang om in de eerste twee perioden de ontwikkeling in kaart te brengen, maar ook om deze waar mogelijk te stimuleren. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer lineair het zich over het algemeen ontwikkelt. Vanaf de eerste peuterfase volgt de gastouder deze ontwikkeling met de app steeds gerichter aan de hand van halfjaarlijkse observatiedoelen.

Tijdige interventies door helder beeld ontwikkeling

De ingevulde observatiedoelen geven de gastouder een helder beeld van de vaardigheden die het kind (nog niet) beheerst of momenteel ontwikkelt. Eventuele voorsprongen of achterstanden worden automatisch door de app herkend, omdat de applicatie de ontwikkelingsleeftijd afzet tegen de te verwachten ontwikkeling.

Handig voor gastouders is de ingebouwde mogelijkheid om automatisch analyses te genereren. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van de ontwikkelpunten van een kind en kunnen eventuele interventies tijdig worden ontplooid.

In eerste instantie maakt Gastouderbureau Snoesje de app beschikbaar voor een selecte groep gastouders. Bj positieve resultaten wordt hij ingevoerd voor alle gastouders die voor het gastouderbureau werken.