Gastouderopvang belangrijk onderdeel Week van het Jonge Kind 2016

DATUM: 29 december 2015

Op 8 april 2016 is het zover: dan start het openingscongres voor de Week van het Jonge Kind in Panama in Amsterdam. Het congres is het begin van een week die geheel in het teken staat van initiatieven om extra aandacht te vragen voor opvoeding tijdens de eerste jaren van het jonge kind. Kinderopvang en dus ook gastouderopvang spelen hierin een centrale rol.

Week van het Jonge Kind 2016

De Week van het Jonge Kind is bedoeld voor alle personen die direct of indirect betrokken zijn bij de opvoeding van jonge kinderen. De eerste jaren van een kinderleven zijn uitermate belangrijk voor een optimale ontwikkeling van het kind. Tijdens de Week van het Jonge Kind wordt er extra aandacht gevraagd voor deze belangrijke periode en worden de landelijke ontwikkelingen rondom jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien uitgebreid belicht.

Zo kunnen ouders onder meer in gesprek gaan met partijen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Een goed voorbeeld zijn gastouders, die hun specifieke kennis en expertise met ouders kunnen delen. Maar ook kunnen de gastouders van de ouders leren wat hun wensen zijn en welke zaken zij belangrijk vinden bij het opvoeden van hun kind.

Samen verschillend naar de toekomst

De Week van het Jonge Kind staat traditiegetrouw elk jaar in het teken van een uniek thema. Dit idee is ontleend aan de Amerikaanse versie van het evenement, waarbij elk jaar aandacht wordt gevraagd voor een specifiek en actueel onderwerp. In 2016 is er gekozen voor een overkoepelend internationaal thema: Celebrating Our Youngest Learners. De week heeft daarnaast in Nederland een specifiek subthema: Samen verschillend naar de toekomst.

Beide thema’s zijn doelbewust gekozen, want anno 2016 zijn er veel verschillende partijen betrokken bij de opvoeding van een kind. Denk hierbij niet alleen aan ouders en gastouders, maar ook aan leerkrachten, verzorgers, begeleiders en andere professionals die regelmatig met jonge kinderen in aanraking komen. “It takes a village to raise a child…” is daarom een veelgehoorde uitspraak binnen de sector.

Gastouders stimuleren en ontwikkelen de unieke talenten en vaardigheden van een kind op basis van de eisen die de toekomstige maatschappij stelt. Zo bouwen zij samen met ouders, familieleden en uiteraard het kind zelf de samenleving van de toekomst.

Gastouderopvang is tegenwoordig in toenemende mate een onderdeel van de zogenaamde ‘village’ en draagt bij aan de participatie van betrokken partijen, wederzijds respect en diversiteit en versterking van de sociale cohesie.

Ontwikkeling van het kind staat voorop

De ontwikkeling van het kind vormt bij Gastouderbureau Snoesje altijd het uitgangspunt. Het is belangrijk om goed naar het kind te kijken en te analyseren wat het kind nodig heeft tijdens het opgroeien. Veel overleg met alle betrokkenen rondom het kind is noodzakelijk om tot de beste beslissingen te komen.

Gastouders die vele uren doorbrengen met het kind hebben een belangrijke functie. Zij kunnen de wensen van ouders vertalen in de dagelijkse pedagogische praktijk en voorzien ouders daarnaast van onschatbare waarde over de ontwikkeling van hun kind. De waarde van gastouderopvang ten opzichte van andere vormen van kinderopvang blijkt ook uit een recent grootschalig onderzoek.

Meer informatie over de Week van het Jonge Kind 2016?

Iedereen die betrokken is bij de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen is van harte welkom om mee te doen aan de Week van het Jonge Kind. Bent u ouder, verzorger, leerkracht of gastouder? Laat uw stem dan horen en meldt wat volgens u belangrijke aspecten zijn bij de opvoeding van jonge kinderen. Meer informatie vindt u op de website van de Week van het Jonge Kind.