Gastouderopvang minder tekortkomingen dan kindercentra

DATUM: 10 november 2015

In 2014 werden er bij gastouders minder tekortkomingen geconstateerd dan bij kindercentra. Dit blijkt uit het Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2014 van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).

Minder handhavingsadviezen voor kinderopvangvoorzieningen

Alle kinderopvangvoorzieningen in Nederland moeten jaarlijks door GGD’en worden bezocht. In 2014 werd 96 procent van de voorzieningen onderzocht: een stijging ten opzichte van de 92 procent in het jaar ervoor. Daarnaast adviseerde de GGD de gemeente in 30 procent van de gevallen over te gaan tot handhaving, waar dit in 2013 nog 34 procent was.

De Inspectie van het Onderwijs spreekt in haar onderzoeksrapport van positieve ontwikkelingen. Handhavingsadviezen worden immers alleen uitgebracht als er bepaalde zaken in de kinderopvang niet in orde zijn. Het aantal handhavingsadviezen is gedaald, terwijl de controle is toegenomen en verscherpt. Gemeenten voeren hun wettelijke taken op dit gebied dus steeds beter uit.

Gastouderopvang springt er positief uit

De gastouderopvang heeft een uitzonderingspositie op het gebied van de wettelijke eisen voor toezicht en handhaving. Daar waar 100 procent van de kinderopvangvoorzieningen jaarlijks onderzocht moet worden, geldt dit voor tenminste 5 procent van de gastouders. In 2014 kwamen GGD’en bij zo’n 9 procent van de gastouders langs ter controle.

Hierbij werden er aanzienlijk minder tekortkomingen geconstateerd dan bij andere kinderopvangvoorzieningen. De Inspectie van het Onderwijs stelt in haar rapport dat dit kan komen doordat de controles bij gastouders veelal aangekondigd zijn. Dit in tegenstelling tot de bezoeken bij andere kindercentra. Gastouders krijgen hierdoor relatief weinig handhavingsadviezen.

Kwaliteitscontroles bij gastouderbureaus

Een andere belangrijke factor is het feit dat gastouders aan minder kwaliteitseisen hoeven te voldoen dan andersoortige kinderopvangvoorzieningen. Bovendien zijn deze eisen voor de inspecteurs van de GGD moeilijker te toetsen in een huiselijke omgeving. De situatie was voor BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma in 2014 al aanleiding om kritiek te uiten op het systeem van toezicht in de gastouderopvang.

Gastouders worden echter niet alleen gecontroleerd door GGD’en, maar ook door hun gastouderbureau. Onderzoek van het Kohnstamm Instituut wees in 2014 weliswaar uit dat gastouders over het algemeen weinig gecontroleerd worden, maar ook dat dit sterk verschilt per gastouderbureau.

Gastouderbureau Snoesje: gastouderopvang van hoge kwaliteit

Gastouderbureau Snoesje hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit van de gastouderopvang. Wij onderhouden daarom nauwe contacten met onze gastouders en kiezen voor een persoonlijke aanpak waarbij de opvoedkundige wensen van ouders centraal staan. Jaarlijks controleren wij de opvanglocaties van onze gastouders in Twente en De Achterhoek op belangrijke zaken zoals veiligheid en hygiëne.

Onze gastouders zijn daarnaast op de hoogte van ons pedagogisch beleidsplan en het protocol kindermishandeling. Jaarlijks organiseren wij een functioneringsgesprek met de gastouder en wordt de opvang geëvalueerd met zowel de ouders als de gastouder. Zo weten ouders zeker dat hun kind met veel plezier in een veilige omgeving verblijft. De resultaten van onze onderzoeken liggen ter inzage op de opvanglocaties en bij ons op kantoor.