Gastouderopvang ook in 2020 nog altijd voordeligst

DATUM: 22 juni 2019

Als het over kinderopvang gaat, doen er veel misverstanden de ronde. Zo zou de opvang vaak duur zijn, weinig individuele aandacht aan het kind bieden en een gebrekkige interactiekwaliteit leveren. Gelukkig valt dat in de praktijk erg mee en al helemaal als het om gastouderopvang gaat.

Gastouders scoren namelijk niet alleen bovengemiddeld op elementen als aandacht en interactie, maar bieden ook nog eens voordeliger opvang dan kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Dat blijkt ook uit de voorgenomen maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag voor 2020, die staatssecretaris Tamara van Ark onlangs bekendmaakte.

Gastouderopvang betaalbare vorm van kinderopvang

De maximum uurtarieven van gastouders zijn al jarenlang relatief stabiel en maken jaarlijks slechts een bescheiden stijging door in vergelijking met andere vormen van opvang. Dit jaar is het maximumtarief in de dagopvang vastgesteld op € 8,02, in de buitenschoolse opvang op € 6,89 en in de gastouderopvang op € 6,15.

Hiermee is gastouderopvang nog altijd de voordeligste vorm van kinderopvang. Dat zal ook in 2020 zo blijven. Staatssecretaris Tamara van Ark maakte op basis van een procentuele stijging van 1,89% nieuwe tarieven bekend van respectievelijk € 8,17 voor dagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang.

Wat betekenen de maximum uurtarieven?

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de genoemde cijfers geen gemiddelden zijn van de daadwerkelijk gehanteerde tarieven. Het zijn de maximumvergoedingen die ouders afhankelijk van de berekende draagkracht over hun inkomen ontvangen voor opvang en daarmee indicatief voor de tarieven die doorgaans in de sector gehanteerd worden.

Duidelijk hieruit wordt in ieder geval wel dat er met name tussen gastouderopvang en dagopvang grote financiële verschillen bestaan. De maximumtarieven betekenen niet dat sommige gastouderbureaus en kinderdagverblijven in de praktijk geen hogere of juist lagere prijzen rekenen. Bij gastouderopvang is het tarief niet alleen afhankelijk van dat van de gastouder, maar ook van de fee van het gastouderbureau.

Kwaliteitsverhogende maatregelen drijven prijs op

Kritiek op de verhoging van de maximum uurtarieven met 1,89% is er ook. De gemiddelde tarieven in de kinderopvangsector zijn namelijk met een hoger percentage gestegen, onder andere door de invoer van verschillende kwaliteitsverhogende maatregelen uit de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang.

De staatssecretaris stelt dat deze gemiddelde tariefverhoging in de berekening is meegenomen en zegt de ontwikkeling van de tarieven in de kinderopvang nauwgezet te monitoren.