Gastouderopvang opgenomen in jaarlijkse LKK

DATUM: 2 februari 2018

De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet sinds 2017 jaarlijks de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Ook de gastouderopvang is dit jaar meegenomen in de kwaliteitsmeting en dat stemt branchepartijen zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en Platform Gastouderopvang tevreden.

Waardevolle gegevens voor kwaliteitsverbetering gastouderopvang

Het is de eerste keer dat gastouderopvang is opgenomen in de LKK en dat zorgt ervoor dat de gehanteerde meetmethoden nog niet zijn geperfectioneerd voor deze vorm van kinderopvang. De LKK laat dan ook weten dat de onderzoeksresultaten van dit jaar geen betrouwbaar beeld schetsen van de kwaliteit van de gehele branche.

Het grootste vraagteken plaatst de LKK bij de gastouders die aan de meting hebben deelgenomen. De instantie vraagt zich af of het hier niet vooral de in verhouding ‘goede’ gastouders betreft, waardoor de gastouderopvangvoorzieningen die mindere kwaliteit bieden in de meting buiten schot blijven. Volgens de branchepartijen is dit echter niet het geval.

Wel hebben de branchepartijen toegezegd volgend jaar nog meer gastouders en gastouderbureaus aan te sporen om deel te nemen aan de kwaliteitsmeting. Hoe meer gastouders deelnemen, hoe representatiever de onderzoeksresultaten immers zijn. Bovendien levert dit waardevolle gegevens op waarmee de kwaliteit van de gastouderopvang verder kan worden verbeterd.

Gastouderbranche scoort bovengemiddeld op interactiekwaliteit

De LKK kijkt in de meting onder meer naar belangrijke factoren zoals de educatieve en emotionele kwaliteit van een opvangvoorziening. Niet verrassend komen de scores voor de gastouderopvang op dit vlak overeen met andere vormen van opvang. Op andere cruciale punten, zoals de kwaliteit van de interacties, liggen de scores van gastouders zelfs hoger dan gemiddeld. Dit bevestigt nog maar eens dat gastouderopvang de meeste aandacht schenkt aan het kind als individu.

Toekomstige kwaliteitsverhogende maatregelen

Net zoals bij elke vorm van kinderopvang, zijn er ook in de gastouderbranche opvangvoorzieningen die op sommige punten lager scoren dan gemiddeld. Volgens de branchepartijen zijn er meerdere manieren om de kwaliteit van deze voorzieningen te verhogen. Een daarvan is het herinrichten van de bestaande inspectiekaders om toezicht te houden op de pedagogische kwaliteit.

Daarnaast kunnen subsidieprogramma’s worden ingezet om de pedagogische kwaliteit, wanneer onder de maat, te verhogen. Deze maatregel is nu al gebruikelijk in kinderdagverblijven. Tot slot kunnen permanente educatie voor gastouders en de inzet van de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang verder bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de sector.