Gastouderopvang voordelige vorm van kinderopvang

DATUM: 6 april 2016

Recent schreven wij over het feit dat de uurtarieven van gastouders in de afgelopen jaren behoorlijk stabiel zijn gebleven. Dit in tegenstelling tot veel andere vormen van kinderopvang, waar organisaties vaak een hoger uurtarief hanteren dan het maximale uurtarief dat is vastgesteld door de overheid. Dit maakt gastouderopvang een zeer voordelige vorm van kinderopvang.

BOiNK organiseert prijspeiling voor ouders

Volgens de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) zijn de steeds hoger wordende tarieven bij kinderopvanglocaties met name toe te schrijven aan hoge kosten door toenemende vraaguitval. Alleen gastouderopvang vormt in de sector een positieve uitzondering op deze regel.

De tariefstijging blijkt inmiddels dusdanig alarmerend, dat BOiNK heeft besloten om een speciale prijspeiling te organiseren. De organisatie vraagt ouders om mee te werken aan het onderzoek, om zo de prijzen in de kinderopvangbranche beter in kaart te kunnen brengen. Dit moet meer duidelijkheid brengen over zowel de oorzaken als gevolgen van de tariefstijgingen.

Uurtarieven hoger dan vastgesteld door overheid

Tegenwoordig is het uurtarief dat kinderopvangorganisaties zoals kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in rekening brengen vaak hoger dan het maximale bedrag waar ouders toeslag over ontvangen.

Kinderopvang dreigt hierdoor onbereikbaar te worden voor gezinnen met een laag inkomen, wanneer er bijvoorbeeld geen geschikte gastouderopvang in de buurt is. Ouders zijn dan overgeleverd aan de hoge tarieven die worden gehanteerd bij veel andere vormen van kinderopvang.

Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft inmiddels de noodklok geluid. De organisatie verklaart dat de maximale uurtarieven waar de overheid zich op baseert, niet meer aansluiten op de hedendaagse werkelijkheid.

Veel extra kosten leiden tot hogere prijzen

Kinderopvangcentra gaan tegenwoordig namelijk niet alleen gebukt onder toenemende vraaguitval, maar maken ook veel extra kosten door zaken zoals hogere huisvestingskosten en een toegenomen regeldruk.

Daarnaast stellen ouders tegenwoordig steeds hogere eisen aan kinderopvang, wat onvermijdelijk leidt tot hogere uurtarieven. Steeds vaker willen ouders bijvoorbeeld ruimere openingstijden en contracten met meer flexibiliteit.

Ook extra diensten zoals warme maaltijden en biologische voeding zijn anno 2016 zeer populair. Deze dienstverlening wordt vervolgens door kinderopvanglocaties verrekend in de uurtarieven, die nu al jarenlang een opwaartse lijn vertonen.

Kamervragen over tariefstijgingen

Ook in de Tweede Kamer begint deze tendens nu op te vallen. PvdA-kamerlid Yücel sprak bijvoorbeeld van een zorgelijke ontwikkeling en stelde hierover kamervragen aan minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Zij verzocht hem onder meer de prijsstijgingen vanaf 2016 grondig te inventariseren.

Ook andere kamerleden zeggen zich zorgen te maken over de toenemende kosten bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ouders die gebruik maken van een gastouderbureau, hebben vooralsnog echter weinig te vrezen. Wilt u ook weten hoeveel u dit jaar kwijt bent aan kinderopvang? Gebruik hiervoor de handige rekentool van RTL Nieuws.