Gemeente Hengelo wil leges invoeren

DATUM: 19 mei 2015

De Gemeente Hengelo heeft in haar bezuinigingsvoorstellen voor de periode 2016 – 2019 ten aanzien van het domein Kinderopvang een voorstel opgenomen om leges te gaan heffen voor het registreren van een opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het enorme bedrag van € 741 is voor wat betreft het registreren van een locatie voor gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen aan leges in dit voorstel opgenomen. Via deze link kunt u onze reactie aan het college van burgemeester en wethouders lezen ten aanzien van dit bezuinigingsvoorstel van de Gemeente Hengelo.

Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van dit nieuwsbericht? Neem dan even contact met ons op.