GGD GHOR in gesprek over inspectiebeleid gastouderopvang

DATUM: 10 mei 2018

Al jarenlang zijn de GGD inspecties van de gastouderopvang onder gastouders onderwerp van gesprek. Dit was aanleiding voor Brancheorganisatie Kinderopvang om een enquête uit te zetten onder haar leden en de resultaten te bespreken met een aantal relevante partijen waaronder de GGD GHOR. De resultaten van de enquête én het daaropvolgende gesprek belichten we hieronder.

Inspectiecriteria onduidelijk en veranderlijk

De voornaamste wens van gastouders die uit de enquête naar voren komt, is dat de inspectie meer gestoeld wordt op de onderlinge dialoog over de inhoud en kwaliteit van de opvang. Op dit moment bestaat namelijk nog veel onduidelijkheid over de precieze beoordeling. Dat komt onder meer door de inconsequente vertaling van wet- en regelgeving naar het Inspectiekader.

Het vertalen van wetteksten naar itemlijsten is niet gemakkelijk en daardoor staan sommige zaken wel in de wet, maar niet in het Inspectiekader. Het gevolg? Inspecteurs controleren op criteria waar bij gastouders geen duidelijkheid over bestaat. Daarnaast past GGD GHOR de itemlijsten ook nog eens twee keer per jaar aan op basis van recente wetswijzigingen.

Alsof de continu wisselende kwaliteitseisen nog niet genoeg reden zijn voor verwarring, hanteren inspecteurs ook uiteenlopende maatstaven tijdens inspecties. De Inspectiekaders bieden ruimte aan persoonlijke interpretatie en dat zorgt voor sterk wisselende beoordelingen tijdens inspecties. Ook zijn er grote verschillen in het handhavingsbeleid van uiteenlopende gemeenten.

Lopende dialoog met de GGD GHOR

De GGD GHOR herkent de hierboven opgesomde kritiek en erkent dat de verschillen in inspecties momenteel te groot zijn. De organisatie zegt te werken aan de opstelling van landelijke richtlijnen om het verschil tussen de gehanteerde richtlijnen per regio te minimaliseren. Bovendien gaan inspecteurs meer rekening houden met de stress die een inspectie voor gastouders met zich meebrengt en de invloed die dit kan hebben op het beeld van een inspecteur.

De Brancheorganisatie Kinderopvang noemt het gesprek met de GGD GHOR constructief en zet in op een periodieke herhaling hiervan. Er zijn namelijk meerdere punten waarover men in de toekomst graag duidelijke afspraken wil maken.

Belangrijke punten voor de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn de RIE en de werkwijze Ouderevaluatie. Ook een snellere verwerking van in- en uitschrijving van een gastouder bij verhuizing is een veel geuite wens. Dat kan al eenvoudig door een gastouder los te koppelen van een locatie in het LRK. Tot slot streeft de organisatie naar een landelijk werkend inspectie arrangement.