Grootschalig onderzoek onder ouders en gastouders

DATUM: 13 januari 2017

Inmiddels is al geruime tijd bekend dat minister Asscher de kwaliteitseisen in de gastouderopvang wil herijken. Voor diverse platforms in de gastouderopvangbranche is dat aanleiding tot zorg. Onder meer de Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en Platform Gastouderopvang laten weten sceptisch te staan tegenover de geplande veranderingen.

Brancheorganisaties dragen kwaliteit hoog in het vaandel

Die aarzelende houding van de brancheorganisaties heeft niets te maken met een nonchalante houding ten opzichte van kwaliteit. Het tegendeel is waar, zo stelt Platform Gastouderopvang. In de afgelopen jaren heeft zijn organisatie namelijk een tienpuntenplan ontwikkeld om de gastouderopvang toegankelijker en kwalitatiever te maken.

Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang en VGOB hebben hun steentje bijgedragen met het Visiedocument Kwaliteit Kinderopvang. Volgens de drie organisaties is er op zich niets mis met een koerswijziging in de gastouderopvang, maar moet wel eerst goed worden gekeken naar recente ontwikkelingen in de sector.

Aantal gastouders in Nederland neemt af

Een van deze ontwikkelingen is de duidelijke afname van het aantal gastouders in ons land. Vooral ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar kiezen steeds minder vaak voor het gastouderschap. Dit laatste komt voornamelijk omdat gastouders sinds 2010 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor de opvang van hun eigen kinderen. En omdat deze gewoon meetellen in de gastouder-kindratio, is het nagenoeg onmogelijk om nog voldoende inkomsten te realiseren.

Ook het starten als gastouder is tegenwoordig een kostbare aangelegenheid. Het benodigde startdiploma Helpende Zorg en Welzijn (HZW) kwalificatie Gastouder kost bijna 1.000 euro. En voor een inschrijving in het LRKP, brengen steeds meer Nederlandse gemeenten kosten in rekening.

Kwaliteitsonderzoeken onder zowel vraagouders als gastouders

De daling van het aantal gastouders zorgt ervoor dat er voor vraagouders steeds minder te kiezen valt. Voordat nieuwe kwaliteitseisen worden besproken, is het dan ook van belang dat ze eerst in de context van bovengenoemde ontwikkelingen worden geplaatst. Alleen dan wordt duidelijk welke maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit en toegankelijkheid in de gastouderopvang verder te verhogen, zo stellen de brancheorganisaties.

In de tussentijd pleiten de drie partijen voor een grootschalig kwaliteitsonderzoek onder vraagouders. Speerpunten in het onderzoek zijn onder meer de overwegingen om voor gastouderopvang te kiezen, evenals toekomstige wensen op het gebied van gastouders en gastouderbureaus.

Daarnaast willen de organisaties een aanvullende studie onder gastouders en oud-gastouders, waarin wordt onderzocht welke overwegingen een rol spelen bij het starten of juist stoppen als gastouder. Het ministerie heeft inmiddels laten weten dat deze NCKO-meting nog dit jaar gaat plaatsvinden.