Grote twijfels over Stint-verbod

DATUM: 18 oktober 2018

Enkele weken geleden schreven wij over het nieuwe Stint-verbod. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloot Stints per 2 oktober te verbieden op de openbare weg naar aanleiding van het noodlottige ongeval met een Stint in Oss. Volgens RTL Nieuws rammelt de onderbouwing van de minister echter aan meerdere kanten.

Bewijs voor onveiligheid Stints is dun

Het besluit van Van Nieuwenhuizen leidde reeds tot veel kritiek vanuit de kinderopvang. Zo spande gastouderopvang Het Kinderstraatje in Almere een rechtszaak aan tegen de minister. De gastouder in kwestie is – net als veel andere professionals in de kinderopvang – van mening dat er te weinig sluitend bewijs is voor de vermeende onveiligheid van de Stint.

RTL Nieuws onderzocht de zaak en is geneigd om de gastouder gelijk te geven. De minister baseert haar besluit voornamelijk op een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectiedienst concludeert hierin dat het technisch ontwerp van de Stint qua veiligheid te wensen overlaat. Volgens RTL Nieuws schetst dit echter een onjuist en eenzijdig beeld.

Inspectiedienst verzwijgt belangrijke feiten

Ook het Nederlands Forensisch Instituut (NFO) was betrokken bij het onderzoek naar de technische constructie van de Stint. De organisatie schrijft dat bestuurders de snelheid van een Stint die ongewenst te hard rijdt eenvoudig met de gashendel kunnen verminderen. In het rapport van de ILT wordt echter onjuist geclaimd dat de bestuurder hier nauwelijks invloed op heeft.

Ook stelt de ILT dat de veer in de gashendel bij Stints gevoelig is voor afbreken. De inspectiedienst vermeldt hierbij echter niet dat deze veer recent reeds bij 500 Stints is vervangen – ook bij de Stint die betrokken was bij het ongeval in Oss.

Tot slot bekritiseren de minister en de ILT het feit dat de fabrikant van de Stint bepaalde veranderingen in het ontwerp nooit wettelijk heeft gemeld. Onterecht, volgens RTL Nieuws. Er was namelijk helemaal geen sprake van een meldingsplicht voor de genoemde veranderingen.

RTL Nieuws vermoedt politieke motivatie voor besluit

RTL Nieuws heeft het sterke vermoeden dat de Stint helemaal niet zo onveilig is als nu door de ILT en de minister wordt geschetst. Naar aanleiding hiervan onderzochten journalisten eerdere incidenten met het voertuig. En wat blijkt: in 4 jaar tijd zijn slechts 15 meldingen binnengekomen, die allen werden veroorzaakt door menselijke fouten in plaats van technische problemen.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat het besluit van de minister een politieke motivatie heeft. Een verbod op alle Stints voorkomt namelijk dat het ministerie aansprakelijk kan zijn bij een eventueel ongeval met een Stint in de toekomst. De aangespannen rechtszaak door gastouderopvang Het Kinderstraatje in Almere zal hier meer duidelijkheid over moeten verschaffen.