Hoe ga je als gastouder om met een bijtende peuter?

DATUM: 6 juli 2018

Veel peuters gaan door een periode dat ze bijten. Dit is een natuurlijk instinct en vaak een uiting van frustratie. Als gastouder is het belangrijk om de bron van deze frustratie vroegtijdig te herkennen, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Maar wat als een peuter je met het bijten toch te snel af is? Hanteer dan de volgende strategieën om de kans op herhaling te verkleinen:

Verdeel je aandacht op logische wijze

Een beet kan een schreeuw om aandacht zijn, maar het is natuurlijk niet de juiste manier om het te krijgen. Besteed daarom kort na het incident weinig aandacht aan de bijtende peuter en maak direct duidelijk dat deze vorm van gedrag ongewenst is. Een korte afzondering van de rest van de groep kan nodig zijn om het kind weer tot bedaren te brengen.

Leg de focus voornamelijk op het kind dat slachtoffer is van het bijten. Als gastouder van Gastouderbureau Snoesje ben je reeds op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot het verzorgen van de beet. Bied de peuter de nodige verzorging en spreek het daarnaast troostend toe. Belangrijk is vooral dat het kind zich ondanks het incident veilig blijft voelen in de omgeving.

Geef duidelijke uitleg over de gebeurtenissen

Zijn zowel de dader als het slachtoffer van het bijten weer tot bedaren gekomen? Dan is het tijd om ten overstaan van de groep te reflecteren op de gebeurtenissen. Ellenlange besprekingen hebben bij peuters geen zin, maar wel is van belang om helder uit te leggen dat bijten pijn doet en niet mag.

Probeer daarnaast de achterliggende intenties bij de bijtende peuter te verwoorden, zodat ook deze zich begrepen voelt. Reik de groep alternatieve strategieën aan om onvrede kenbaar te maken in vergelijkbare situaties. Iets zeggen is bijvoorbeeld geoorloofd, maar bijten is dat niet.

Sluit af met de geruststellende bevestiging dat alles nu weer goed is, zodat de kinderen met een prettig gevoel weer over kunnen gaan tot de orde van de dag.

Reageer rustig en pragmatisch

In de praktijk kan het als gastouder lastig zijn om bovenstaande tips op te volgen. In de hectiek van de situatie en met huilende peuters om je heen is een eerste impuls soms om emotioneel te reageren. Belangrijk is om dit niet te doen en vooral rationeel en pragmatisch te blijven. De bijtende peuter vragen naar zijn beweegredenen heeft bijvoorbeeld weinig zin, omdat het kind deze zelf vaak nog niet begrijpt.

Ook de dader veroordelend toespreken werkt in veel gevallen averechts. Zeggen dat het gedrag niet mag is dan ook beter dan zeggen dat het kind niet lief is. Ook het afdwingen van een verplicht excuus richting het slachtoffer heeft weinig zin. Je plaatst beide kinderen hiermee in een ongemakkelijke situatie die het gevoel van onveiligheid en verwarring alleen maar versterkt. Wees simpelweg rustig en duidelijk over wat wel en niet mag en de kans op herhaling neemt zienderogen af.