Hoe ga je als gastouder om met kindermishandeling?

DATUM: 24 augustus 2018

Afgelopen maand presenteerde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het nieuwe afwegingskader helpt kinderopvangprofessionals zoals gastouders om sneller te handelen als er mogelijk sprake is van kindermishandeling. Maar hoe werkt dit in de praktijk nu precies?

Hoe is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast?

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat al jarenlang. Het afgelopen jaar is er door een werkgroep met vertegenwoordigers uit de gastouderopvang, bso en dagopvang hard gewerkt aan een verbeterde versie. Het bekende 5-stappenplan wordt hierdoor uitgebreid met een afwegingskader dat professionals moet helpen om daadkrachtig op te treden.

Het nieuwe afwegingskader wordt in stap 4 en 5 toegepast en stelt gastouders voor twee afwegingen bij vermoedens van kindermishandeling:

  • Is melden noodzakelijk?
  • Is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren mogelijk?

Het nieuwe afwegingskader wordt per 1 januari 2019 in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verwerkt. Dat betekent dat gastouders en andere kinderopvangprofessionals nog zo’n 4 maanden hebben om zich erop voor te bereiden en ermee te oefenen.

Welke rol wordt van de gastouder verwacht?

Het eerste wat je als gastouder moet weten, is jouw rol zoals die in de aangepaste Meldcode wordt omschreven. Zo dien je over de kennis en kunde te beschikken om signalen die wijzen op kindermishandeling te signaleren en bespreken. Ook dien je continu scherp te letten op tekenen van grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld op seksueel vlak) tussen kinderen onderling.

Meer nog dan andere opvangprofessionals heb je als gastouder soms een sterke band met zowel vraagouders als kind. Je ziet ze immers elke opvangdag, terwijl er bij bso of dagopvang op verschillende dagen vaak andere pedagogische medewerkers aanwezig zijn. Ook kom je in sommige gevallen geregeld bij de vraagouders over de vloer. Dit is de reden dat er juist van een gastouder extra alertheid wordt verwacht.

Welke rol wordt van het gastouderbureau verwacht?

In de visie van de overheid vertolkt de gastouder niet als enige een verantwoordelijke rol. Ook het gastouderbureau dient zijn steentje bij te dragen en dat begint al bij het informeren van gastouder over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zo vind je de Meldcode op de website van Gastouderbureau Snoesje als downloadbaar document terug. Ook informeren wij je via trainingen en informatieve artikelen over manieren waarop je signalen van kindermishandeling als gastouder herkent.

Naast het informeren van gastouders over de Meldcode, dienen gastouderbureaus het protocol ook te integreren in hun zorg- en veiligheidsbeleid. Voor gastouders moet bij voorkeur een vast aanspreekpunt binnen het bureau aanwezig zijn (de zogenaamde aandachtsfunctionaris) om de drempel tot melding te verlagen.