Hoe ga je als gastouder om met koortsige kinderen?

DATUM: 21 mei 2019

Gastouders en pedagogisch medewerkers krijgen geregeld te maken met zieke kinderen. Ouders brengen hun koortsige kind soms toch naar de opvang, omdat ze de symptomen onderschatten of deze gedurende de dag erger worden. Maar hoe kun je als kinderopvangprofessional nu het beste omgaan met deze situatie? Kirsten Peetoom van de Universiteit van Maastricht deed er onderzoek naar.

Gebruik beslisboom leidt tot minder angst

In het onderzoek moesten negen kinderopvanglocaties drie maanden lang werken met een speciaal voor de gelegenheid ontwikkelde beslisboom. Deze stapsgewijze vragenlijst is gebaseerd op de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Gestelde vragen zijn onder meer ‘Hoe ernstig zijn de symptomen?’ en ‘Kan het kind in deze staat meedraaien in de opvang?’. De stoplichtkleuren groen, oranje en rood geven de opvangprofessional uiteindelijk het antwoord op de vraag hoe in deze situatie te handelen.

De beslisboom kan pedagogisch medewerkers en gastouders helpen om beter in te schatten hoe ziek een kind precies is. In het onderzoek ontvingen kinderopvangprofessionals daarnaast ook extra scholing over kennis, koortsstuipen en het gebruik van medicijnen.

Gedrag vaak belangrijker dan koorts

Na afloop van het onderzoek gaven alle deelnemende kinderopvangmedewerkers aan dat ze meer kennis van koorts hadden en bovendien minder angstig waren om voor koortsige kinderen te zorgen. Dit toegenomen zelfvertrouwen komt goed van pas in een context waar ouders vaak twijfelen over opvang bij koorts en hierover vanuit het consultatiebureau en de huisarts vaak tegenstrijdige adviezen krijgen.

Een belangrijk leerpunt voor de kinderopvangprofessionals in het onderzoek was ook dat temperatuur niet de bepalende factor hoeft te zijn om een kind wel of niet naar huis te sturen. Nu gebeurt dat laatste vaak bij een temperatuur van 39 graden of hoger. Een beter criterium is echter het gedrag dat een kind vertoont in de groep. De in het onderzoek gebruikte beslisboom kan helpen om dit gedrag beter te beoordelen.

Subsidie nodig voor landelijke uitrol

Hoewel het gebruik van de beslisboom en de extra bijscholing kinderopvangprofessionals meer zelfvertrouwen geeft voor de opvang van koortsige kinderen, staan ze hierbij nog wel voor een aantal uitdagingen. De grootste hiervan is het gebruik van medicatie.

Alleen al voor het mogen toedienen van een middel als paracetamol moeten ouders een medicatieformulier ondertekenen en de medicatie bovendien zelf meenemen. In de praktijk gebeurt dit vaak niet, waardoor medewerkers een kind moeten opvangen waarvan de gegeven zetpil enkele uren later uitwerkt.

Desondanks is de in het onderzoek gebruikte methode met de beslisboom en bijscholing een groot succes. Onderzoeker Peetoom hoopt dan ook dat de methode verder uitgerold kan worden in de kinderopvang, maar beseft dat hiervoor wel subsidie nodig is. Aan de financiering van het initiatief wordt op dit moment gewerkt.