Hoe ondersteun ik ouders als gastouder bij mediaopvoeding?

DATUM: 14 september 2018

Als gastouder fungeer je tot op zekere hoogte als verlengstuk van ouders. Vanuit je professionele achtergrond heb je weliswaar je eigen pedagogische stijl, maar toch probeer je rekening te houden met wensen van ouders bij de opvoeding van hun kind. Op het gebied van mediagebruik is dat soms lastig, want mediaopvoeding verschilt sterk per gezin.

Wat is normaal mediagebruik voor een (jong) kind?

Onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut laat zien dat de normen op het gebied van mediagebruik per familie anders zijn. Daar waar sommige ouders ervoor kiezen om hun (met name jonge) kinderen helemaal niet bloot te stellen aan media, is het in andere gezinnen de normaalste zaak van de wereld als de tablet en televisie de hele dag continu in gebruik zijn.

Omdat er geen regelgeving is over een maximaal aantal toegestane mediauren voor jonge kinderen per dag, is het aan de ouders om op dit vlak zelf een opvoedkundig standpunt in te nemen. Belangrijk is dat jij als gastouder van deze opvoedstijl op de hoogte bent. Je wilt immers voorkomen dat je een kind onnodig media onthoudt of juist tegen de wens van de ouders in te vaak laat gebruiken.

Vraag ouders naar hun voorkeur voor mediagebruik

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft inmiddels een factsheet uitgebracht voor gastouders en andere beroepskrachten die werkzaam zijn in de kinderopvang. Het document bevat voorbeeldvragen die je als gastouder aan ouders kunt stellen om inzicht te krijgen in hun voorkeuren op het gebied van mediagebruik. Zo kun jij hier rekening mee houden tijdens de opvanguren.

Voorbeelden van vragen die in de factsheet worden genoemd zijn:

  • Tot welke apparaten en apps heeft het kind thuis toegang?
  • Wat is thuis het maximaal aantal toegestane mediauren per dag?
  • Heeft het kind al eigen media-apparaten dat het mag gebruiken?
  • Kijkt het kind alleen televisie of onder begeleiding?
  • Zijn er regels met betrekking tot bepaalde televisieprogramma’s of websites?
  • Hoe kijken de ouders aan tegen educatieve apps en computerspellen?

Zoek een optimale balans in mediaopvoeding

Natuurlijk kan het soms lastig zijn om rekening te houden met individuele wensen vanuit verschillende gezinnen. Zet je de televisie immers aan voor het ene kind, dan kijkt het andere kind tegen wil en dank ook mee. Het is dan ook belangrijk om als gastouder te zoeken naar een gezonde balans in mediagebruik, zodat je nooit ver afwijkt van de gewenste mediaopvoeding voor elk kind.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft nog een aantal tips voor gastouders en andere professionals die willen aansluiten op de behoeften van ouders. Het instituut adviseert om rekening te houden met culturele, religieuze en sociaaleconomische verschillen tussen ouders en open te staan voor zoveel mogelijk van hun opvoedkundige wensen en gebruiken. Dat laatste advies weegt bovendien extra zwaar voor gastouders die werken als oppas aan huis.