Hoe staat het met het Personenregister Kinderopvang?

DATUM: 26 november 2018

Acht maanden geleden is het Personenregister Kinderopvang van start gegaan. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat kinderen nog veiliger verblijven op plekken zoals gastouderopvanglocaties en kinderdagverblijven. Tijd dus om de balans op te maken: is het register hier tot nu toe in geslaagd?

Verbeteren van veiligheid in kinderopvang

In het Personenregister Kinderopvang staan alle personen ingeschreven die die een Verklaring Omtrent Gedrag nodig hebben. Denk hierbij niet alleen aan gastouders en bestuurders van gastouderbureaus, maar ook aan huisgenoten van gastouders en overige medewerkers zoals stagiairs en vrijwilligers.

Kortom: het gaat om iedereen die direct of indirect invloed uitoefent op de veiligheid van het opgevangen kind. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hanteert officieel de volgende regel: elke persoon van 18 jaar of ouder die minstens één keer per drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren aanwezig is moet staan ingeschreven.

Deze wetgeving geldt logischerwijs niet voor gastouders die werken als oppas aan huis en ook niet voor vraagouders die hun kinderen komen ophalen. Wel wordt van gastouders met een eigen opvanglocatie verwacht dat zij personen zoals schoonmaaksters of logés zelf informeren over de noodzaak van een inschrijving in het register.

Personenregister Kinderopvang wordt continu aangepast

Inmiddels zijn er sinds de invoering van het register bijna 200.000 personen ingeschreven en gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. Zij worden continu gecontroleerd op strafbare feiten, daar waar deze screening in het verleden alleen nog  van toepassing was op vaste medewerkers zoals gastouders.

DUO beheert het Personenregister Kinderopvang en probeert dit zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de ingeschreven personen. De financieringsorganisatie heeft naar aanleiding hiervan eerder al gesproken met vertegenwoordigers van brancheorganisaties en kinderopvangorganisaties.

De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen in de toekomstige ontwikkeling van het register. Over de eventuele invoering van nieuwe maatregelen blijf je op de hoogte via de nieuwsbrief van DUO. Daar schrijf je je hier voor in. Ken je iemand die nog niet is ingeschreven in het register? Ook dat kan alsnog via de website van DUO.