Hoe wordt de kwaliteit van gastouderopvang gemeten?

DATUM: 21 juli 2019

Net als een half jaar geleden publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs weer nieuwe modelrapporten voor de kwaliteitsbeoordeling van kinderopvangvormen zoals gastouderopvang. Hieronder leggen we uit hoe de inspecteurs deze modelrapporten gebruiken om de kwaliteit bij gastouders te meten.

Registratie en pedagogisch klimaat

Tijdens een inspectiebezoek bij een gastouder legt de inspecteur zijn observaties en bevindingen vast in een inspectierapport. Deze observaties zijn onderverdeeld in vijf categorieën:

  • Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet
  • Pedagogisch klimaat
  • Eisen aan de gastouder
  • Accommodatie en inrichting
  • Veiligheid en gezondheid

Het eerste onderdeel, Registratie en gastouderopvang in de zin van de Wet, draait vooral om het voldoen aan algemene wet- en regelgeving. Zo moet de opvang bijvoorbeeld plaatsvinden door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau en mag de gastouder niet de partner van de vraagouder zijn of daarbij inwonen.

De eisen op het gebied van Pedagogisch klimaat richten zich met name op de waarborging van sociaal-emotionele veiligheid en goede sociale en motorische individuele ontwikkelmogelijkheden. Kortom: het pedagogische klimaat bij de gastouder moet een optimale ontwikkeling van het jonge kind in een veilige omgeving faciliteren.

Deskundigheid gastouder en accommodatie en inrichting

Na het invullen van de twee bovengenoemde onderdelen, beoordeelt de inspecteur in hoeverre de gastouder aan bepaalde professionele eisen voldoet. Zo moet de gastouder onder meer beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en moet zij in het bezit zijn van een beroepsdiploma of -certificaat op het niveau van MBO 2, 3, 4 of HBO.

Vervolgens werpt de inspecteur een kritische blik op de accommodatie en inrichting van de gastouderopvang. Biedt de woning voldoende veilige speelruimte? Is er een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot anderhalf jaar? Hoeveel kinderen vangt de gastouder tijdens het inspectiebezoek tegelijktijdig op? En hoe is de achterwacht geregeld?

Veiligheid en gezondheid

De laatste – maar zeker niet de minst belangrijke – categorie die de inspecteur beoordeelt, is die van Veiligheid en gezondheid. Zo moet op het opvangadres van de gastouder een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van maximaal een jaar oud aanwezig zijn.

Ook moet de gastouder een duidelijk veiligheidsbeleid hanteren en beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het gastouderbureau. Klik hier om het gehele modelrapport voor de kwaliteitsbeoordeling van een gastouder te bekijken.