Hogere kinderopvangtoeslag én uurprijzen in 2017

DATUM: 23 juni 2016

Het ministerie van SZW is voornemens de maximum uurprijzen voor kinderopvang volgend jaar met 4% te verhogen. Dit blijkt uit het onlangs uitgebrachte ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2017. Hier blijft het echter niet bij, want de kinderopvangtoeslag wordt daarnaast voor verschillende groepen ouders verhoogd. Gastouderopvang blijft nog altijd een van de voordeligste vormen van kinderopvang.

Gastouderopvang relatief zeer voordelig

De geplande 4% verhoging in 2017 resulteert in uiteenlopende maximum tarieven per kinderopvangvorm. Zo wordt de maximale uurprijs in de dagopvang € 7,18, terwijl de prijs van de buitenschoolse opvang iets lager uitvalt met € 6,69. De gastouderopvang blijft ook volgend jaar relatief voordelige uurtarieven hanteren met een maximum uurprijs van € 5,75.

In de indexatie voor de maximum uurtarieven in 2017 is overigens ook een inhaal van de indexatie van 2012 meegenomen. Wegens bezuinigingen is deze indexatie nooit in de praktijk gebracht, waardoor deze 5 jaar later alsnog wordt uitgevoerd. Het betreft in dit geval een stijging van 2,5% van het maximum uurtarief, wat een bedrag van zo’n 45 miljoen euro vertegenwoordigt.

Nieuw kabinetsbeleid voor betaalbare kinderopvang

De indexatie over 2017 bedraagt 1,7%, waardoor de totale stijging van de maximum uurtarieven 4,2% is ten opzichte van 2016. Het kabinetsbeleid zet inmiddels, na herhaaldelijk advies van instanties zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Sociaal Economische Raad, sterker in op een hogere financiële toegankelijkheid voor ouders en dan met name de lagere inkomens.

Een ander uitvloeisel van dit beleid is de voorgenomen verhoging van de toeslagpercentages in de eerste kindtabel en de maximale percentages in de tweede kindtabel. Ook deze maatregel geeft ouders met lagere inkomens meer financiële slagkracht om kinderopvang voor hun kind te realiseren.

definitief besluit over uurtarieven in herfst

Tot slot verhoogt het kabinet de vaste voet, die in 2013 nog geschrapt werd, van 23,8% naar 33,3% in 2017. Hier hebben vooral de ouders met hogere inkomens profijt van. Voor alle inkomens geldt dat zij straks zo’n 33% van de kosten voor kinderopvang vergoed krijgen. Alle toeslagmaatregelen vertegenwoordigen samen een bedrag van ongeveer 136 miljoen euro.

De huidige maatregel waarbij ouders na plotselinge werkloosheid nog een half jaar recht houden op kinderopvangtoeslag, blijft ook in 2017 gehandhaafd. Alle genoemde maatregelen maken onderdeel uit van het kabinetspakket met extra hoge kinderopvangtoeslag in 2017. Een definitief besluit over de maximum uurprijzen in de sector wordt naar verwachting in de herfst genomen.